לבחירתך שלוש אפשרויות לפעילות. הפעילויות שונות זו מזו במשך הזמן הנדרש להפעלתן, הדגש שניתן בהן וכן האם מדובר בפעילות חשיפה חד פעמית, או באמצעי למינוף לתהליך המשך לאורך השנה.

הפעילויות נועדו:

  • לאפשר מעבר נעים וזורם מהחופשה בדרך חוויתית ובין אישית תוך העמקת ההכרות בין חברי הצוות
  • לחשוף למקורות השראה בסביבה המקומית ומעגלים רחבים יותר
  • משחק והנאה
  • להתניע תהליך של חקר ולמידה בחדר המורים להמשך השנה