שותפים

מפרש

"מפרש" הוקמה בשנת 2012 במטרה ליצור פלטפורמה מקצועית ואיכותית לפיתוח יזמות וחדשנות חינוכית. "מפרש" פותחת אפשרויות חדשות ליוזמות ולפעולות של אנשי חינוך - מורים, מנהלים, גננות מובילות - שיביאו לצמיחה ולהעצמת איכויות ההוראה והלמידה. בראייה מערכתית לטווח הארוך אנו מאמינים בהצמחת השטח כמפתח להובלת יוזמות ושינוי במערכת החינוך. אנו מעוניינים לאפשר למנהיגות המקומית ולצוותיה להוביל את מערכת החינוך למקומות איכותיים ומקצועיים יותר. לשם כך יצרנו "חממות ליזמות חינוכית". מטרתן של "החממות החינוכיות" היא לקדם את בנייתן של רשתות יזמים, ובדומה לכל מגזר תעשייתי המקדם יזמות, קהילות היזמים מהוות בסיס ללמידה בלתי פוסקת, להתעדכנות וליצירת הזדמנויות חדשות. "מפרש" פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך בשותפות של קרנות חינוך מובילות: קרן לאוטמן, קרן ברכה, קרן דניאל, יד הנדיב, וילאר, פדרציית סן פרנסיסקו, משפחת וילנאי, משפחת ליאון. http://mifras.org/))

אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות

אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, הוא יחידת מטה שמופקדת על הכוונה, פיתוח, תיקוף והערכה של יישומיים בתחומי חינוך ומדיניות החינוך של  משרד החינוך,  לצרכים אסטרטגיים ומערכתיים בשיתוף אנשי השדה, אגפי המשרד והמגזר השלישי.

קבוצת עמל – יזמות, חדשנות, מצוינות

רשת עמל, היא רשת בתי ספר ומכללות למדעים, טכנולוגיות ואמנויות, המעניקה מסגרת לימודית-חינוכית לכל שכבות האוכלוסייה. רשת עמל הוקמה בשנת 1928 על ידי ההסתדרות הכללית. מאז הקמתה, עשתה הרשת כברת דרך ארוכה, הלכה וגדלה, והתאימה את העשייה החינוכית והערכית לשינויים שחלו עם השנים במשק ובחברה הישראלית. קבוצת עמל מהווה כיום גורם מוביל ומרכזי במערכת החינוך בישראל. היא מובילה יזמות, חדשנות ומצוינות, וניצבת בקדמת החינוך המדעי והטכנולוגי. עשרות אלפי תלמידים זוכים מדי שנה לקבל הזדמנות שווה לרכישת ידע ומיומנויות החיוניות להשתלבות בעולם המחר, בכ-120 מוסדות חינוך של עמל בכל רחבי הארץ.

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

עמותת 'הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות' מתמחה בליווי ופיתוח יוזמות אנשי חינוך במערכת החינוך הפורמאלית והא- פורמאלית ורואה ביזם החינוכי סוכן שינוי צומח בסביבתו וביוזמה החינוכית ערוץ להובלת שינויים רצויים. היוזמות פועלות בכל רחבי ישראל, בכל שלבי החינוך ובכל המגזרים. כל יזם ויוזמה שלוקחים חלק בתכניות הקרן תורמים משמעותית לשדה החינוכי בו הם פועלים, מפיצים רוח יזמית, רותמים שותפים וקהילה ויוצרים תשתית להמשכיות גם לשנים הבאות. העמותה מובילה תכניות יזמות מגוונות לפיתוח כל שלבי המעגל היזמי (מהיגוי, דרך יישום, ועד מידול והפצה) – עבור משרד החינוך, רשויות מקומיות וארגוני חינוך וחברה.