נושא : חינוך וקהילה
רמת גיל : א-יב (6-21)
ישוב : בית שמש
שם המוסד החינוכי : מופת לוי אשכול
שם מנהל/ת : משה הראל
מספר תלמידים : 304
מספר מורים/ות : 40
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 08/08/2019
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז ירושלים
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

המיזם פועל בבי"ס: 3 שנים

שנת פיתוח המיזם

2015 

מדוע יצאנו לדרך?

 המיזם נולד ממקום של הצלחה. בית הספר החלים ממשבר, שעיקרו היה אקלים בית ספרי ירוד, והישגים לימודיים נמוכים.  "התייצבות" בית הספר, היוותה קרקע פורייה לצוות לחלום, ליזום, להמשיך הלאה לאתגרים חדשים במערכת החינוך. זאת הייתה החלטה מושכלת ומתוכננת, שהתקבלה בצוות "יציאה מהקופסא" שמנה רכזים מתחומי דעת  שונים, לגבש צוות מוביל, ליזום ולקדם אתגר  משמעותי על מנת להמשיך לצמוח ולהתפתח ממקום של בשלות ושאיפות. 

החלום/ תמונת העתיד

 חזון בית הספר שעיקר תכליתו פיתוח דמות בוגר ל'מענטש' היווה מוטיב מרכזי בתהליך גיבוש היוזמה, להעברת מוקד ההוראה להוראת תלמידים האחד את השני, בשעתיים שבועיות גמישות, כדי לתת מענה  ללמידה משמעותית, ייחודית מהסטנדרט המקובל, להוביל לשיפור המוטיבציה ללמידה, לפתח אצל התלמיד את תפקודי הלומד ולטפח את דמות הבוגר הרצוי "מענטש": בוגר בעל ערכים, יוזם, פלורליסטי בדעותיו, בעל מודעות חברתית גבוהה, קשור לעמו ולמולדתו והמוכן ליטול חלק בעיצובו ובבנייתו.

מטרות המיזם ויעדיו

'אחריותיות אזרחית' – היוזמה החינוכית החדשנית, נועדה להעצים תלמידים ומורים לחזק שני צירים מרכזיים מיעדי בית הספר: 

 מצוינות ערכית חברתית: הבאה לידי ביטוי באחריות ההדדית, בעבודת צוות, בניהול שיח מכבד ובמעורבות ערכית וחברתית. הילדים מנהלים ביניהם תקשורת בין אישית מקדמת ומועילה, מנהלים שיח מכבד, משתפים פעולה, תורמים לתהליך ולתוצר הקבוצתי, ומגלים פתיחות, סבלנות וסובלנות לדעות ורעיונות של אחרים.

מצוינות לימודית: הבאה לידי ביטוי בהבנה ויישום הנלמד, בחקר, בחשיבה ביקורתית רפלקטיבית ובחשיבה יצירתית. התלמידים מתנסים בפעילויות חושיות תנועתיות במרחבים השונים, מביעים רעיונות, מחשבות, רגשות ותוצרי למידה בכל אחת מפינות החקר. בשיעורים מושם דגש על שאילת  שאלות, למידת חקר, מעורבות חברתית ועבודת צוות. התלמידים מוערכים בהערכה מסורתית ובהערכות חלופיות מגוונות (דגמים, פרזנטציות תיק פורטפוליו ועוד).

קהל היעד

אוכלוסיית בית הספר על כל שותפיה: תלמידים, מורים, הורים וקהילה. 

האבנים הגדולות של המיזם

שינוי ארגוני מעבר מסגנון מנהיגות ריכוזי למנהיגות מבזרת, הוביל לשינוי בתחושת השליחות של הצוות, במחויבות המורה לביה"ס וביצירת תרבות אירגונית המעודדת הישג. אלה הובילו לשיפור בליבת ההוראה שהוביל לשיפור משמעותי בהישגי התלמידים

איגום משאבים: הוקצאו משאבים להשבחת תהליכי הוראה-למידה/אקלים. לתלמידים ולצוות החינוכי ניתנה האפשרות לקחת חלק בדיוני תקציב, המיועד לשיפור התהליכים הפדגוגיים.  הבחירה המושכלת בכמה, מתי ולאן להקצות משאבים, תרמו לחוויית למידה והוראה משמעותיים וטובים יותר, לתכנים ערכיים יותר ולתרבות בית ספרית מעודדת הישג.

שינויים פדגוגיים: הפעולות שהתבצעו בבית הספר יחד עם ההכרה בצורך של איגום וחיבור בין ציר המצוינות הערכית-חברתית לציר המצוינות  הלימודית, הביאו לגיוס צוות בית הספר ולהבנת הצורך כי טיפול מערכתי והבנייה משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת של מצוינות לימודית: הוראה ולמידה משמעותית, תוך קידום הישגי התלמידים ובדגש על פיתוח תפקודי לומד ושימוש בחלופות בהערכה, אשר יאפשרו ביטוי נוסף למגוון התלמידים בבית הספר, בד בבד עם המשך פיתוח מצוינות ערכית-חברתית: פיתוח מעורבות חברתית פעילה ופיתוח מיומנויות ערכיות-חברתיות, הגברת תחושת המסוגלות והשייכות לשם יצירת  השינוי המיוחל.  

מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

תכנית  "האחריותיות האזרחית": (Accountability) נותנת מענה ללמידה ייחודית ומשמעותית. פרצנו את הגבולות המסורתיים של מורה כיתה ותלמידים ויצרנו שילוב איכותי בין מצוינות לימודית ומעורבות ערכית חברתית. התכנית מעודדת התפתחות אישית, מעורבות חברתית קהילתית, לקידום חברת מופת, נתינה והעצמה אישית של תלמידים ומורים. 

בתכנית ה"אחריותיות" תלמידים מהשכבות הבוגרות עוברים הכשרה פדגוגית ורגשית, והופכים להיות מורים צעירים, לתלמידים בשכבות הנמוכות ולילדי הגנים שמסביבנו. המיזם נבחר  מבין תכניות רבות לקבל חשיפה, הכרה, הערכה והוקרה בכנס ארצי של אמירים למצוינות בחינוך, והוצג במודל טד ובנוסף בית הספר נבחר כמרכז עירוני להוראת חקר.   

התכנית מעצימה תלמידים משני הקצוות הן את המצטיינים והן את ילדי ההכלה. בית הספר מטפח כל פלח באוכלוסיית התלמידים על פי ייחודו, תוך שימת דגש על צרכים לימודיים- רגשיים- חברתיים, ומאפשר פיתוח הנעה פנימית להגשמת  הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד ותלמידה. תכנית האחריותיות נותנת מענה לתלמידים בעלי צרכים שונים. תלמידי אמירים המצטיינים מלמדים מתמטיקה עברית וחקר מחד. לעומתם תלמידי ההכלה מלמדים ספורט, כדורגל מוסיקה ועוד ובכך ה"אחריותיות" מעצימה תלמידים מכל הקצוות, משביחה את האקלים החינוכי והביאה להישגים מצוינים במבחני מיצ"ב. טיפוח המצוינות הערכית-חברתית לצד טיפוח המצוינות הלימודית הוביל לצמיחה בהישגים, ובעיקר לתכלול של תלמיד שהוא אדם ("מענטש").

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

  • עבודה בצוות מנצחת: יוזמת ה'אחריותיות' בשנתה הראשונה כשלה והתכנית הייתה על סף סגירה. מדוע? את התכנית הוביל אדם אחד מהצוות ללא שיתוף ומעורבות של כל הנוגעים בדבר. מצאנו כי בצוות שלנו יש הון אנושי שלא יסולא בפז, וגיוסו להצלחת המיזם, כל אחד ואחת על פי מידת יכולותיו, הוא הכרחי. ברגע שכולם חשו שותפים, וקיבלו את האפשרות לחלום ולהגשים, החלו לקחת אחריות וההצלחה לא איחרה להגיע. 
  •  טעויות וכישלונות כמנוף להצלחה: הנחת העבודה הייתה: כל כישלון נתפס כאתגר למינוף. אורך רוח, אופטימיות  וסבלנות היוו מוטיב עיקרי בתהליך, שהובילו למצוינות ערכית ,חברתית ולימודית.  
  •  תחקיר לאורך כל התהליך: התכנית עברה אחת לחודש רפלקציה במליאת מורים, על מנת לבחון תהליכים לשיפור והתייעלות בעקבות צרכים משתנים, הפקת לקחים והטמעתם תוך שמירה על גמישות מחשבתית.
  •  חיבור לערכים: ערך מוביל הנו חיוני להצלחת כל מיזם חינוכי. ערך העצמת התלמידים וכל השותפים האחרים עמד לנגד עיננו, האיר לנו את הדרך ומיקד אותנו במטרות  אליהם שאפנו להגיע. 

 אופוריה? לא בבית ספרנו!: אין ל'קפוא על השמרים', על מנת להצליח יש להקפיד כל פרק זמן על בחינת המטרות ומידת השגתן, בד בבד עם  המשך שאיפות להתפתח ,להשפיע ,לתרום ולפרוץ גבולות נוספים, כי בבית ספר מופת אשכול השמים הם לא הגבול.

על ביה"ס

בית הספר נוסד לפני  50 שנים, הוא בין הוותיקים ביותר בעיר בית שמש .בבית הספר לומדים 303 תלמידים ב13 כיתות אם. 

בית הספר היה שותף לכל הרפורמות שהיו במערכת החינוך בעשור האחרון וזכה בפרס מחוזי לקידום הישגים לימודיים ופרס אקלים מיטבי.

בית הספר מחנך למצוינות ערכית חברתית לצד מצוינות לימודית, ברוח משנתו של יאנוש קורצא'ק  "הדואג לשנה- זורע חיטה; הדואג לשנים- זורע עצים; הדואג לדורות- מחנך בני אדם.

יוזמת ה'אחריותיות' שנולדה בבית ספרנו, שבה תלמידים מהשכבות הבוגרות עוברים הכשרה פדגוגית ורגשית והופכים להיות 'מורים צעירים' לשכבות הנמוכות ולילדי הגנים,  מממשת את תפיסתנו החינוכית, הדוגלת בהעצמת תלמידים ומורים, מטפחת כל פלח אוכלוסייה בבית הספר, למנף את חייו להצלחה על פי כישרונותיו ויכולותיו, מעמיקה את תחושת השייכות של התלמידים  לסביבתם ומעודדת אותם להיות אזרחים מעורבים ופעילים חברתית, בחברה הישראלית וערבים זה לזה ולדורות הבאים.

מה הניע אותך ליזום?

יוזמת ה"אחריותיות נולדה מתוך צורך לחבר שני צירים מרכזיים בבית הספר, מצוינות ערכית חברתית לצד לימודית. את היוזמה הוביל צוות 'יציאה מהקופסא'. כפי  שתואר במאפייני המיזם, בית הספר 'החלים' ממשבר שהוביל לצמיחה משמעותית בתחום האקלים. בית הספר פיתח תכנית לשיפור האקלים שתרמה לשינויים מהותיים בתפקוד הבית ספרי. התכנית הניבה תוצאות ברוכות ובעקבותיה אף זכינו בפרס מנהל המחוז בנושא "אקלים מיטבי".

ההשקעה בתחום האקלים אמנם הניבה תוצאות ערכיות-חברתיות, אך לא תרמה לעלייה משמעותית בהישגים הלימודיים. זאת ועוד, למרות ההצטרפות לתכנית מופ"ת (מתמטיקה ופיזיקה כתרבות), שהייתה אמורה לסייע בתחום הלימודי, השינוי המיוחל בהישגים הלימודיים לא התרחש. הצוות חש תסכול.

מנהל בית הספר כינס צוות חשיבה, שכונה צוות "יציאה מהקופסא" והצליח, יחד עם צוות זה,  לעורר בכל צוות בית הספר את הצורך בשינוי תפיסתי משמעותי- שינוי מערכתי הוליסטי. לא עוד טיפול במצוינות הערכית-חברתית (אקלים) או טיפול במצוינות הלימודית (שיפור הישגים) בנפרד , אלא עבודה המאגמת בין שני הצירים- הערכי-חברתי לצד הלימודי, שתוביל לבוגר איכותי ושלם, בוגר שהוא "מענטש". יוזמת ה'אחריותיות' נותנת מענה למטרות וצרכים אלו. 

עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

מעבר ביה"ס לניהול העצמי, אפשר את הגשמת היוזמה. נעשו שינויים בתחום ניצול המשאבים ותיעדוף זמן-  נוצלו 3 שעות גמישות פדגוגית לפיתוח ייחודיות ביה"ס (יוזמת ה"אחריותיות האזרחית"). כדלקמן: המעבר לניהול העצמי אפשר גמישות פדגוגית רחבה יותר והתאמת התקציבים לדרישות ביה"ס ולצרכיו. לצוות החינוכי ניתנה האפשרות לקחת חלק בדיוני תקציב, המיועד לשיפור התהליכים הפדגוגיים.  הצוות איתר צרכים לצורך מימוש חזון ביה"ס, תכנית העבודה והמיפויים, והתקציב הבית ספרי הותאם לפיתוח תהליכים אלו. תכנית העבודה מקושרת המשאבים תומכת בחזון ביה"ס, בייחודיותו ובתהליכיו וביישום המטרה- טיפוח תלמידי ביה"ס ל"מענטש"ים- ע"י טיפוח המצוינות הערכית-חברתית לצד טיפוח המצוינות הלימודית וקידום ההישגים הלימודיים.

הבחירה המושכלת בכמה, מתי ולאן להקצות משאבים, תרמו לחוויית למידה והוראה משמעותיים וטובים יותר, לתכנים ערכיים יותר ולתרבות בית ספרית מעודדת הישג, ומכאן לשיפור בהישגי התלמידים.

עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

למדנו: ש"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" (ד"ר סוס).

גילינו כי השינוי העיקרי צריך להתרחש בהון האנושי הקיים בבית הספר (תלמידים, צוות חינוכי, הורים) ופעולות לגיוסם הנו הכרחי להצלחת המיזם, המורים וצוותי החינוך הם סוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך, פעולות להגברת התשוקה והלהט הכרחיים כמו גם, העצמת העשייה היזמית והיצירתית בקרב מורים והגברת מעורבותם בקביעת התכנים הלימודיים והחברתיים של היוזמה הם אלה שסייעו להפוך את רעיון היוזמה החדשנית "אחריותיות" ליוזמה חינוכית מצליחה.

הרחבת מעגלי השותפים  ליזמות (הצעות, שינויים, יוזמות חדשות על ידי אנשים הפועלים בתוך או מחוץ לבי"ס):

יוזמת ה"אחריותיות" בראשית דרכה, מנתה 4 מורים מובילים מתחומי המדעים, מוסיקה, אומנות ובעלי חיים. התרבות הארגונית בבית הספר אשר מעודדת יוזמות וחדשנות של מורים בתחומי הפדגוגיה והחינוך, גרמה לעוד אנשי צוות ליזום, וכך התווספו ליוזמה, המומחיות והכישורים של מורים, אשר הרחיבו את הידע והמיומנויות לתחומי דעת נוספים, מתמטיקה, עברית, ספורט ועוד והם היוו משאב תורם וחשוב בהרחבת הפעילויות והגיוון ביוזמת ה"אחריותיות". מכאן התרחבה היוזמה למעגלים חיצוניים נוספים כגון: ילדי הגנים ובתי ספר בעיר. 

 פרקטיקות וסדירויות לשיתוף ולמידת עמיתים של ידע, מיומנויות וכלים בתהליך פיתוח יוזמה:

בבית הספר מתקיימת תרבות של למידה מקצועית במסגרת קהילות למידה. בכל תחום דעת (מדעים, מתמטיקה, עברית, אנגלית, ריכוז חברתי, אקלים ועוד) ישנו רכז מוביל ומורים שלהם מטרה משותפת: ייצור והפצה של ידע, דיון על תכניות  מצליחות והסיבה לכך מחד, ומאידך זיהוי קשיים, מתן פתרונות, חיפוש ויישום רעיונות חדשים, קהילת הלמידה, הינה כלי בה לכל מורה ניתנת ההזדמנות להשמיע את קולו, הלמידה בצוותא מגבירה אפקטיביות, אחריות של כל שותף לתהליך וחתירה מתמדת למצוינות. 

פינוי זמן ומשאבים לפיתוח יוזמות:

המנהיגות הבית-ספרית, מקדמת תרבות ארגונית, המבוססת על נהלים ושפה אחידה למימוש השליחות החינוכית. מעודדת יוזמות וחדשנות של מורים בתחומי הפדגוגיה והחינוך. 

במערכת השעות, יש זמן מסודר לכל רכז פדגוגי אשר מוביל תחום דעת, בו הוא יושב עם אנשי צוותו, כשהמטרה היא להגיע לתפקוד אפקטיבי, וללמידה מחוללת שינויים. 

בכל תחום עשייה נערכת חשיבה מערכתית וראיית המכלול והקשרים, ונבנית  תכנית שנתית נהירה, מוגדרת יעדים ומדידה. התכנית נבנית בעבודת צוות תוך הפרייה הדדית, מקצועית וממוקדת בתהליכי הוראה ולמידה, בתאום ובמחויבות אישית של כל חברי הצוות, מכוונת לתוצאות, ניתן דגש בתוצרי הצוותים על יזמות, יצירתיות, וזוויות ראייה מגוונות. 

שיתוף והזרמת מידע (דו-צדדי) על צרכים/הזדמנויות/אפשרויות השפעה:

אחת לשבוע מתקיימים ישיבות צוותים בהם, מורים בצוות המקצועי משתפים את עמיתיהם בתכניות או בכלים שפיתחו, ומתקיים דיון על שיפור\ התייעלות וכו'. ב"הליכה לימודית" שהנה מסורת בבית הספר מתקיימת למידת עמיתים, אשר במסגרתה מציגים תוצרים, התלבטויות, ויוזמות של תלמידים בכיתות השונות. ההשתלמות הבית ספרית מכוונת, לפיתוח מקצועי יעיל של מורים ומעוגנת בתוכנית פדגוגית שנתית, נעשית חשיבה מתמדת על גיוון דרכי ההוראה, ניתן דגש על שיתופי פעולה בין הצוותים השונים להעברת מידע, ולקידום שיח מקצועי. ישנן ישיבות מליאה אחת לשלושה שבועות, בלוז שנתי קבוע מראש, אשר במסגרתן בן השאר ניתנת במה למורים להעלות רעיונות וחלומות, לחתור לחדשנות ונבחנים המשאבים למימושם.

סדירויות לצוות לפיתוח יוזמות: 

יוזמת ה"אחריותיות" בראשית דרכה, דרשה שינוי בסביבה הבית-ספרית ושינוי בסדירויות הקיימות, על מנת לאפשר לה להצליח. המורים שהובילו את היוזמה עברו הכשרה והתמקצעות בתחום אותו הובילו. המערכת הבית ספרית, הקצתה להם שעתיים שבועיות לעבודה עם הילדים הנבחרים. בנוסף, המערכת שהייתה ריכוזית, נדרשה להרחיב את האוטונומיה למורים המובילים את היוזמה, להעביר להם את סמכויות הפיתוח והכוח להוציא אל הפועל, ולאפשר להם להיות הפעילים והיוזמים, מתוך אמונה כי הצוות המקצועי אשר קרוב ומכיר את ה"שטח", מודע לצרכים ולאתגרים, מהווה מנוע מרכזי להתפתחות מתמדת, לשאיפה למצוינות, לשיפור בהישגים בתחומי הדעת השונים, ומספק מענים איכותיים ומדויקים שיניבו את התוצאות המצופות מהיוזמה.