נושא : פדגוגיה
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : ירושלים
שם המוסד החינוכי : חורב בנות
שם מנהל/ת : דורית קליין
מספר תלמידים : 343
מספר מורים/ות : 40
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 06/05/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז מנח"י
פיקוח : ממלכתי דתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

מאפייני מיזם:

המיזם פועל בבי"ס (מספר שנים): שנה שלישית

שנת תחילת המיזם: תשע"ו, 2016

למה יצאנו לדרך (הצורך):

העיקרון הפדגוגי של בית הספר: אמונה ביכולות, חשיפה והתנסות מובילות לצמיחה ולהעצמה.
מתוך רצון להביא עיקרון זה לידי יישום פיתחנו את מרחב הלמידה המזמן למידה עצמאית, חוויות חדשות והטמעת תפקודי הלומד באופן יישומי.

החלום/ תמונת עתיד:

אנו מעוניינות להקים מרחבי למידה נוספים בתחומי דעת שונים ברחבי בית הספר, המזמנים למידה גם בזמן ההפסקות מתוך סקרנות ושאיפה להרחבת אופקים.
כמו-כן, אנו מצפות שהלמידה המשמעותית תבוא לידי ביטוי גם בתוך המרחב הכיתתי ולא רק במרחבים חוץ-כיתתיים שיועדו לשם כך.

מטרות המיזם:

המטרות נחלקות לשתי אוכלוסיות עיקריות בבית הספר: תלמידות ומורות.

מטרות בתחום צוות ההוראה:

* התנסות פעילה בהכנת חומרי למידה מגוונים, המעודדים את התלמידות ללימוד עצמאי וחווייתי, תוך מודעות ליישום תפקודי הלומד השונים.
* יצירת שינוי מהותי בתפיסת מבנה השיעור.
* זימון דיאלוג מורה-תלמיד במהלך השיעורים באופן שונה מהמקובל בכיתה.
* חיזוק האמונה ביכולות של התלמידות ללימוד עצמאי משמעותי.
* דיאלוג מורה–מורה, זימון למידת עמיתים והרחבת האינטראקציה המקצועית הבינאישית.

מטרות בתחום התלמידות:
* התנסות בחוויית למידה משמעותית.
* למידה מתוך שיתוף פעולה, הגברת דיאלוג תלמידה-תלמידה.
* חשיפה למקורות ידע רבים ומגוונים מתוך עולם הספרים היהודי שאינם חלק מתכנית הלימודים הרגילה.
* למידה רב-חושית.
* פיתוח אחריות אישית ללמידה.

קהל היעד:

תלמידות כיתות ג'-ו'.

אבנים גדולות (מנופים):

בית הספר נכנס לתכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה בשנת תשע"ו.
התהליך מלווה ע"י הגברת חביבה להב, שסייעה לנו בזיקוק ובדיוק העיקרון הפדגוגי המוביל של בית הספר.
התהליך מלווה ע"י מדריכת תחום הדעת – הגברת נעמה טורם, המלווה את המורות בתהליך הבניית חומרי הלמידה המתחלפים במרחב הלמידה.
מה השגנו עד היום ביישום:

צוות המורות מתמקצע ביישום תפקודי הלומד השונים ובהוראה מגוונת המתבססת על אסטרטגיות למידה שונות.

חברות הצוות מכינות חומרי למידה מגוונים המביאים לידי יישום את תפקודי הלומד שונים.
המורות מדווחות על שינוי שחל באופן ההוראה בכיתה בתחומי הדעת השונים בעקבות התנסות זו.

התלמידות לומדות מידי שבוע במרחב הלמידה. הן פועלות במרחב באופן עצמאי ומדווחות על שינוי בתפיסת המסוגלות שלהן בעקבות הלמידה במרחב הלמידה.

מדברי התלמידות:

"אני מאמינה שאם אני רוצה, אני יכולה בעזרת אנשים וגם לבד ללמוד ולהצליח".

"אני חושבת במספר דרכים. למשל בכיתה – יש את הפוסטר שכתוב בו את תפקודי הלומד, וכאשר אני שומעת שחברה שלי אמרה את מה שרציתי להגיד אני מסתכלת על הפוסטר ואומרת לעצמי שאני יכולה לחשוב בדרך אחרת".

"אני לומדת לעבוד בצוות ועם עוד אנשים, מצד אחד לעזור ולהשתתף ומצד שני לא להשתלט יותר מידי, לעבוד בשיתוף פעולה".

היזם/ת והצוות היוזם:

על ביה"ס (מידע רלוונטי למיזם) עד חצי עמוד:
בית הספר משרת את הציבור הדתי-לאומי-תורני.
הוקם לפני כ-85 שנה והשתייך לחינוך המוכר שאינו רשמי עד לפני 6 שנים, אז הצטרף לחינוך הממ"ד.
בשנים האחרונות עבר צוות בית הספר שינוי משמעותי בתפיסת תפקיד המורה בכיתה ובדרכי ההוראה.
התקשוב נכנס ככלי משמעותי בהוראה, הצוות התמקצע בתחום תפקודי הלומד, והלמידה הפכה למשמעותית ולמחוברת יותר לעולמן של התלמידות.

מובילות המיזם:

מנהלת ביה"ס – דורית קליין

סגנית המנהלת – ברוריה בס

רכזות עברית – גאולה טראב, צירי בינדר

מחנכות הכיתות – חני ברזילי, הודיה ויכסלבוים, שולמית לויאב, טובה בלומנטל, נאוה דרילמן, פסי רוטנברג, שושנה קוק, צירי בינדר