נושא : אחר
רמת גיל : חינוך מיוחד
ישוב : הרצליה
שם המוסד החינוכי : ניסויי דור
שם מנהל/ת : רון פולק
מספר תלמידים : 130
מספר מורים/ות : 30
מגזר : יהודי
סוג חינוך : רגיל
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

ניהול עצמי מתמיד

מטרתנו היא הכשרת התלמידים לניהול עצמי שישמש כלי להעצמת תחושת המסוגלות העצמית ולשיפור ההתנהגות, התלמידאות וההישגים הלימודיים. אלו יסייעו להם בדרכם לניהול חיים עצמאיים ולהשתלבות בחברה כאזרחים תורמים.

המודל שפיתחנו מבוסס על דיאלוג מתמיד ועל סיפוק מעטפת חינוכית-רגשית-טיפולית שיתרמו להתפתחות התלמיד ולהשגת מטרותיו האישיות.

שלושת המעגלים – תלמידים, צוות והורים – שזורים זה בזה ומתפתחים יחד. כך מתאפשרת התאמת הלמידה לצרכים האישיים תוך פיתוח מתמיד של חזקות וכישורים אישיים בקרב התלמידים והצוות.

 

המודל מטפח תשתית מבנית ואנושית לשם קיום מערך טיפולי, ולכן משלב מרכיבים הנוגעים לתלמיד ומרכיבים הנוגעים לבית הספר ולצוות החינוכי.

מרכיבים הנוגעים לתלמיד

מעורבות הצוות בכל תחום בחייו של התלמיד (הרגשי, החברתי, הפדגוגי והחינוכי):

בניית תכנית אישית לכל תלמיד בהתאם לצרכיו וליכולותיו.

הגדרת יעדים אישיים המשותפת למורה ולתלמיד ויצירת מרחבי בחירה ואחריות לתלמידים.

יצירת קשר חיובי עם מבוגר משמעותי המבוסס על דיאלוג מתמיד ועל יצירת חוויית תקשורת מוצלחת ושונה מחוויות העבר השליליות.

קבוצות טיפול בהרכב שנתי קבוע לפי מאפיינים, וכן שילוב טיפולים פרטניים וקבוצתיים מותאמים בתכנית האישית של התלמיד.

מרכיבים הנוגעים לבית הספר ולצוות החינוכי:

עוגנים במערכות המורים:

התייעצות עמיתים והדרכה אישית למורים: מפגשים שבועיים המשמשים מרחב המאפשר לאנשי הצוות להתמודד עם המורכבויות ועם

האתגרים המתעוררים בעשייה החינוכית בקרב אוכלוסייה זו בעזרת למידה מעמיתים, שיקוף ומשוב.

ארגון לומד: מפגש שבועי שמטרתו הכשרת הצוות לעבודה מיטבית ומעצימה עם אוכלוסייה זו.

צוות מטפלים שהוא חלק בלתי נפרד מצוות בית הספר.

חדר מורים הדובר את השפה הרגשית

חדרי טיפול

אפשרויות מגוונות של סוגי טיפול

הכשרת הצוות לדיאלוג מורה-תלמיד איכותי

הצורך – למה יצאנו לדרך?

תלמיד שהגיע לבית ספר כמו שלנו הוא תלמיד שאפשרויות היציאה שלו ממעגל הקשיים המאפיינים את חייו הצטמצמו מאוד. בשלב זה כל כישלון עלול להיות כישלון מכריע מבחינת עתידו. לכן טווינו רשת ביטחון לצוות החינוכי כדי שיוכל ללוות כראוי את תלמידיו לקראת עתיד טוב יותר כבוגרים עצמאיים.

תיאוריות ומקורות השראה

המודל העיקרי שפיתחנו בבית הספר, "ניהול עצמי מתמיד" (נ.ע.מ), מבוסס על למידה מעמיקה של מחקרים ושל תפיסות חינוכיות בתחום הטיפול בנוער בסיכון, ובהם:

רק בטיפול הוליסטי, המספק צרכים אישיים, חברתיים, לימודיים ומשפחתיים, יש פתרון הולם לצורכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון ("לדבר עם מתבגרים בסיכון: התפיסה החינוכית הפסיכו-חברתית", פלורה מור ויצחק מנדלסון, 2006).

למידה מהצלחות העבר, משולבת ביצירת מנגנוני למידה קבועים, יכולה להוות מנוף לתהליכי למידה מתמשכים (רוח "הלמידה מהצלחות", רוזנפלד, 1987)

קהל יעד של המיזם מוצר

המודל מיועד לתלמידי "הזדמנות שנייה", לבעלי ליקויי למידה ולנוער בסיכון ובהדרה. ניתן להתאימו גם לאוכלוסיות נוספות הנתקלות במחסומים רבים, כמו תלמידי כיתות מב"ר.

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר

המודל יסייע לתלמידים בסיכון ובהדרה המתקשים בלמידה לטפח תחושת מסוגלות עצמית גבוהה, ויביא לשיפור ההתנהגות והתלמידאות ולהישגים לימודיים.

חוויות ההצלחה שחווה התלמיד בתחומים אלו ואחרים משכללות את יכולתו לנהל חיים עצמאיים ומיטיבים.

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

מימוש עצמי

קידום הישגים לימודיים

צמצום שיעור נשירת תלמידים

שלב התפתחותי

המוצר בשל להטמעה וליישום.

חזון בית הספר

תיכון דור פועל כבית חינוך לטובת המימוש העצמי של כל אחד מהלומדים בו. בתיכון ניתן ביטוי לריבוי אינטליגנציות ולמגוון יכולות תוך שאיפה לקידום ההישגים הלימודיים ולמניעת נשירת תלמידים.

צוות רב-מקצועי, שמונה כ-35 אנשי צוות, ובהם מטפלים, מחנכים, מורים מקצועיים ואנשי מנהלה, יצר מעין חממה למען בני נוער שלא השתלבו בתיכונים הגדולים באזור.

רוב תלמידי בית הספר אובחנו כבעלי ליקויי למידה ולרובם קשיי למידה, והם מתמודדים עם פערים לימודיים שמקורם כבר בכיתות היסוד. מרביתם מתמודדים עם קשיים כלכליים, קשיים רגשיים, קשיים התנהגותיים, בעיות משפחתיות ועוד.

התלמידים לומדים בקבוצות קטנות לפי סדר יום המותאם לצורכיהם האישיים. המורים לומדים ומתמקצעים כל העת ומקבלים תמיכה צמודה מהצוות הטיפולי.

חברי צוות המיזם

רחל חסון, מנהלת בית הספר לשעבר, יוזמת הניסוי

אביגיל ראש האי, מנהלת בית הספר בשנת שבתון, מפתחת הניסוי

לאה פן, מובילת הניסוי

רון פולק, מנהל בית הספר

עדי פריבס, רכזת יישום מערכתי

גיא בן-שחר, עובד סוציאלי של בית-הספר

תמי לסקר, יועצת ומרכזת הצוות הטיפולי

 

 

מנגנונים, כלים וסדירויות 

 

דברים שלמדנו בדרך וטיפים ליזמים חינוכיים

 

ממשקים עם גורמים אחרים