נושא : אחר
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : נס ציונה
שם המוסד החינוכי : בן צבי
שם מנהל/ת : אורלי ארדרי
מספר תלמידים : 418
מספר מורים/ות : 40
מגזר : יהודי
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז מרכז
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

המיזם

זהות היא המהות – תמיכה בתהליכי התפתחות הזהות בזיקה חברתית

תיאור המיזם

עקרונות המודל החינוכי

בית-הספר פיתח מודל חינוכי לתמיכה בתהליכי התפתחות הזהות האישית, בזיקה החברתית.

המודל מבוסס על ארבעה עקרונות הפועלים יחדיו תוך איזון הדדי:

 • עירור (טריגר)
 • פיגום
 • תמיכה
 • רפלקציה

המודל מיושם באמצעות מרחבים פדגוגיים, כלים פדגוגיים ושינויים ארגוניים.

מרחבים פדגוגיים

המרחבים הפדגוגיים בביה"ס מוגדרים מחדש על פי עקרונות אלה, כך שיתמכו בתהליכי הזהות של הפרט ומהווים לו תשתית לחקירה אישית, לימודית, רגשית וחברתית. ״במות״ מגוונות רבות להעצמת התלמידים משולבות במרחבים אלה.

המודל משולב בכל המרחבים הפדגוגיים בבית הספר, ומעוגן בפדגוגיה מעשית להוראה, למידה והערכה.

כלים פדגוגיים

סדרה של כלים פדגוגיים מלווים את יישום המודל במרחבים השונים.

לדוגמא:

 • תכנית כתיבה באמצעות יומני כתיבה רפלקטיביים (יומני חשיבה בתחומי רב מלל ומתמטיקה).
 • כלי המישוב החיובי.
 • כלים להרחבת התפיסה.
 • כלי מפות חשיבה וששת כובעי החשיבה.
 • כלי לניהוג עצמי- כלי אימוני
 • שעורים למנהיגות אישית

שינויים ארגוניים

בנוסף למרכיביו הפדגוגיים. המודל מציע שינויים ארגוניים חיוניים והגדרה מחודשת של תפקידי חברי הצוות.

הצורך – למה יצאנו לדרך

גידול במספר התלמידים יצר צורך (והזדמנות) לערוך שינוי מקיף, ארגוני ופדגוגי, באופן פעולת בית הספר. הבנו שחיוני לבנות תרבות המקדמת ותומכת בתהליכי התפתחות זהות הפרט במטרה להעניק לו כלים ללמידה וצמיחה מיטביים.

שלושה אתגרים התפתחו תוך כדי תהליך:

 1. הניסיון להבין מהם מרכיביה ומהי איכותה של  עבודת זהות המאפיינת את ילדי בית הספר היסודי.
 2. הניסיון לבחון ולהבין מהו השינוי אותו אנו מצפים לראות ולהשיג  אצל התלמידים בעקבות תמיכה בתהליכי התפתחות זהות שלהם.
 3. הניסיון לתרגם תובנות אלה ולעקרונות פדגוגיים ישימים ולתוכנית לימודים שתפעל במרחב של בית ספר ציבורי בישראל. האתגר: הדרישות והמאפיינים של בית ספר ציבורי לא עולים תמיד בקנה אחד עם מודל הזהות שפיתחנו.

הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר

ערכים והנחות יסוד

בזכות התרבות הארגונית שהתהוותה במהלך שנות פיתוח המוצר החינוכי שלנו, פועל כיום בבית הספר צוות  פרואקטיבי ויוזם. צוות זה חדור תחושה ואמונה  כי מהות המעשה החינוכי הוא האדם והאינטראקציות שלו עם עצמו, עם הזולת ועם הסביבה.

על מנת לייצר מוטיבציה ארגונית לגישה ולתהליך החינוכי ולשנות את התרבות הארגונית, היה צורך בארבעה שינויים:

 • שינוי מבנה ארגוני בביה"ס
 • יצירת תרבות של למידה מתמדת- תכנון הוראה למידה והערכה
 • עיגון ארגוני של סדירויות ושגרות פדגוגיות
 • בניית שדרת מנהיגות.

תיאוריות ומקורות השראה

המושג "זהות" היה למושג מרכזי בדיון על התפתחות האדם בכלל ובהקשר של תהליך ההתבגרות בפרט בזכות עבודתו של אריק אריקסון (1968). אריקסון תיאר מנקודת ראות פסיכו-חברתית את התפתחות האדם כתהליך של תצורת הזהות (Formation Identity), תהליך הנמשך לאורך כל החיים.

עיקר העשייה מבוססת על משנתם של פרופ פלום וקפלן (Flum&Kaplan,2003: 2006) אשר הציעו מסגרת מושגית לעידוד מעורבות יעילה בתהליכים אקספלורטיביים.

קהל יעד של המיזם/מוצר

 1. תלמידי בתי ספר כיתות א'-יב, מכל הזרמים.
 2. מסגרות של אוכלוסיות משבריות- ילדים בסיכון, ילדים שנשרו ממסגרות, ילדים שנמצאים במעונות/ כפרי נוער.
 3. צוותי מורים.
 4. בתי ספר העוסקים בבחינת הזהות הארגונית/ הייחודיות הבית ספרית

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר

פיתוח מודעות עצמית גבוהה יותר ל"עצמי", לחוזקות ולמסוגלות והנעה ללמידה.

התנאי למימוש הבטחה זו: תשתית ארגונית ומרחבים פדגוגיים מתאימים, המאפשרים תמיכה בזהות הפרט באמצעות מגוון כלים פדגוגיים.

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

ממצאים ממחקרים שנערכו בשנים תשע"ב-תשע"ה בעקבות יישום נרחב של פדגוגיה תומכת זהות בבית הספר:

  • עליה ביכולתם הרפלקטיבית של התלמידים עלתה.
  • קידום התפתחות אישית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית אצל הלומדים באמצעות הכתיבה הרפלקטיבית.
  • עלו רמות תחושת המיטביות, תחושת המסוגלות, והרגשות החיוביים. אלה באים לידי ביטוי בתחושתם הכללית של הילדים ובכתיבתם.
  • התקדמות בפיתוח הזהות האישית: התלמידים מבטאים בכתיבתם היבטים זהותיים ועמוקים.

טיפים על המוצר

 • תנאי הכרחי ליישום המודל החינוכי הינו שינוי במבנה הארגוני וחלוקת תפקידים מוגדרת בקרב הצוות
 • יישום המודל אינו מותנה בשימוש בכל הכלים הפדגוגיים הנלווים

שלב התפתחותי
מוצר בשלב להטמעה ויישום.

חזון בית הספר

בית ספר בן צבי הינו בית המזמין את כל באיו למרחבים פדגוגיים מגוונים. מרחבים אלה תומכים בתהליכי התפתחות הזהות של כל פרט- תלמיד וחבר צוות – ומסייעים להתפתחותו המיטבית.

ביה"ס מאפשר לכל אדם המתחנך בו לגלות את האיכויות האנושיות שלו בזיקה לאחר, להתפתח להיות אדם המאמין ביכולותיו ומכיר בחוזקות ובחולשות הטמונים בו. זהו אדם הנמצא במצב של השתנות מתמדת, בידיעה שזו הדרך ללמידה והתפתחות.

בוגר בן צבי הינו אדם בעל אמות מידה מוסריות גבוהות, ביחסי גומלין עם הסביבה ופועל למענה ובעל זהות יהודית – ישראלית דמוקרטית הפועל למען חברה בזיקה ל"עצמי" המשמעותי שבו.

חברי צוות המיזם

 • אורלי אדרי- מנהלת ביה"ס מנהלת הגישה ומובילת צוות מוביל ניסוי
 • מירב קביזון- סגנית ביה"ס
 • איריס בר נס- יועצת ביה"ס
 • אושרת ברקאי- מובילת הגישה החינוכית.
 • גלית לוי- רכזת הערכה בית ספרית ומובילת הערכה
 • שרון נמני- מובילת הידע
 • ליאת בראון- רכזת עברית בית ספרית ומטמיעה פדגוגית.

יועצים מלווים

 • רחלי כרמון- יועצת אקדמית.
 • ד"ר אתי חגי- יועצת אקדמית מטעם הרשות המקומית

קולם של חברי הצוות

אורלי (מנהלת)

הגעתי כמנהלת חדשה למיזם שהיווה קרקע פורייה לעשייה חינוכית. המניע שעורר את הצטרפותי היה התפיסה החינוכית הייחודית הרואה את האדם במרכז העשייה החינוכית- תלמיד ומורה. ״המושג זהות״ שהיה בליבת הגישה היה מושא ההשראה שלי.

המנוע לעשייתי החינוכית בניסוי היה האתגר הגדול שבהפיכת התפיסה החינוכית הייחודית לליבת העשייה הבית ספרית, המשך פיתוחה  והפיכתה לחיה ונושמת בכל מרחב בית ספרי, אצל כל תלמיד וכל חבר צוות.

מירב (סגנית)

הגורמים שהניעו אותי להצטרף למיזם היו הרצון להשתייך לקבוצה מובילה בארגון, סקרנות ללמידת תחום חדשני אחר ומעניין , רצון לתרום ולהיתרם , ורצון להתפתח ברמה המקצועית והאישית.

איריס (יועצת)

– ההצטרפות למיזם היוותה עבורי מקור לביטוי אישי תוך סיעור מוחות קבוצתי מאתגר.אני רוצה לחוש בעשייה היום יומית שלי בביה"ס שאני עוסקת יצירת חדשנות חינוכית התורמת לקהילה הבית ספרית.

אושרת (מובילת הגישה החינוכית)

המניע הראשוני היה הצורך ליזום, אשר נבע מתחושת השייכות והרצון להשפיע, לגלות מקצועיות ולשנות את הקיים בהתאם לצרכי המציאות. הצורך הנוסף נבע מהחיבור האישי לרציונאל התכנית ו"לאני מאמין שלי" כמחנכת.

ליאת בראון (רכזת עברית ומובילה פדגוגית)   

ההשתתפות שלי במיזם נובעת מהצורך שלי ללמוד ולהעמיק בגישת ביה"ס.חשיפתי לגישת שונות וייחודיות מאפשרות לי ללמוד ולראות את המערכת בראייה מתכללת, העמקה בגישה מזרקרות לי את עבודתי כמחנכת וכרכזת תחום, תוך שימת דגש ל"פרטים הקטנים" וליעדים. חידוד הקשר בין הגישה לאני מאמין שלי כמורה יצר הסקרנות מהצורך לראות את היישום של העקרונות בבית ספרנו ואת ההשפעה על בתי ספר אחרים- תלמידים אחרים וצוותים שונים.

גלית (מובילת הערכה)ֿ

הצורך הבסיסי והראשוני נבע מהרצון להשתלב ולהיות חלק מוביל ומשמעותי, אך היכרותי המעמיקה עם הגישה החינוכית היוותה עבורי אתגר, כדי לחבור לתחום הדעת- מתמטיקה אותו אני מובילה ,וצורך אישי לחדד את הזהות המקצועית שלי.

שרון (מנהלת הידע)

מקור ההשראה שלי היה הלומדים עצמם. מתוך העשייה החינוכית היומיומית הבנתי שיש צורך מידי בהוראה אחרת. מודעות הלומד ללמידותיו באמצעות חשיבה רפלקטיבית, ה"שפה האחרת", מעורבותו בנעשה ותחושת השייכות המיטבית שלו הפכה את תפיסת בית הספר לחזון שיש להגשימו, כך חשתי אז ועכשיו.

 

נרצה להודות למנהלת הקודמת של ביה"ס הגב ריבה קליין  ולחברות גקלין נווה הסגנית ואתי ליסאני טופר על היותן שותפות לצוות הניסוי בתחילת הדרך. צוות אשר פיתח את האידיאולוגיה החינוכית ועקרונות המודל העומד בבסיס הפדגוגיה החינוכית שלנו, ועברו לתפקידים אחרים במערכת.

 

 

מנגנונים, כלים וסדירויות 

למידת עמיתים

 • צפייה בשיעורים ושיח פדגוגי.
 • מפגשי למידה חד שבועיים במרבית המסגרות.
 • למידת עמיתים אחת לשלושה שבועות.

מערך פיתוח:

מערך המאפשר יצירה, שיתוף והטמעת ידע וכולל:

 • צוות מרכז ההפצה אחראי על הראייה ארוכת הטווח המערכתית והמתכללת.
 • צוות פדגוגי – פועל כמו"פ בית ספרי ואחראי על הפיתוח הפרגמטי וההטמעה של המוצר החינוכי שפיתחנו
 • צוותי שכבה- מונהגים ע"י מובילים פדגוגיים.
 • מליאת מורים – מערך כולל בו נחשפים כל המורים לתיאוריות, התנסויות,  הצלחות, אתגרים תוך שיח וחשיבה משותפים.

דברים שלמדנו בדרך וטיפים ליזמים חינוכיים

 • תלמידים הלומדים מתוך מוטיבציה פנימית אוטונומית, מגלים מעורבות ואקטיביות בתהליכי הלמידה ובהבניית הידע.  כתוצאה מכך הם בעלי תחושת מסוגלות עצמית יותר. רגשות חיוביים ותחושת מיטביות מובילים אותם לצמיחה, התפתחות והצלחה.
 • הצמיחה והמודעות האישית של הלומד יעמיקו ככל שהמורה עצמו יהיה בעל זהות מגובשת. עליו להתנסות ולחוות  באופן אישי את תהליכים בהם מתנסים תלמידיו.
 • המבנים הארגוניים, המיומנויות הנרכשות ופדגוגיה חדשנית מותאמת משפיעים על תהליכי התפתחות הזהות והצמיחה האישית של הלומד ושל הצוות החינוכי.
 • ישנו קשר הדוק בין רווחת האדם  (well beoing) לבין יכולתו להתפתח, להגיע להישגים ולהצליח.

טיפים ליזמים חינוכיים

 • נדרש שינוי כולל: פיתוח מרחבים פדגוגיים ופיזיים התומכים בהתפתחות הזהות של הפרט מצריך שינוי במבנים הארגוניים והפדגוגיים.
 • צריך להשקיע: תהליכים התומכים בהתפתחות הזהות של הפרט מצריכים הקצאת זמן ללמידה ,רכישת ידע וכלים והתמקצעות של הצוות החינוכי.

ממשקים עם גורמים אחרים

 

תגיות