נושא : אחר
רמת גיל : חינוך מיוחד
שם המוסד החינוכי : חורב
שם מנהל/ת : גלית ליאור
מספר תלמידים : 92
מספר מורים/ות : 55
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 15/04/2018
סוג חינוך : מיוחד
מחוז : מחוז מרכז
פיקוח : ממלכתי דתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

"כישורים חיים"-בעלי חיים מלמדים כישורי חיים

מטרות המיזם

כישורי למידה
פיתוח מודעות לטבע ולעולם החי הסובב אותנו באמצעות הקניית ידע בנושא עולם החי והסביבה.בפינת החי יהיו ציוד חקר וספרות מקצועית (ספרים, ירחונים). בנוסף, פינת החי תהיה זמינה למחנכות ולצוות מורי ביה"ס. פינת החי מזמנת התנסויות לימודיות שונות ומאפשרת רכישת ידע מעשי תוך הטיפול בבעלי החיים.
כישורים התנהגותיים-רגשיים
יכולת העברה של ניתוח, שיקוף ופרשנות של מגוון מצבים (כגון מריבה על טריטוריה, התכרבלות משותפת ועוד) על מצבים שונים בחיי התלמידים דרך תצפית מתווכת .העצמה אישית- התבוננות מתווכת בבעלי החיים ואינטראקציה עימם משקפות לילדים את התנהגותם ואת עצמם. הילדים יכלילו את הידע שרכשו על עולמם וכך יטפחו יכולת התחשבות בצרכי האחר, סובלנות ואורך רוח, שליטה בדחפים וריסון עצמי, דחיית סיפוקים, ויתור, שיתוף, נתינה וסנגור עצמי.
כישורים חברתיים
העבודה המשותפת בפינת החי יוצרת סיטואציות מתבקשות של שיתוף פעולה בין הילדים ומאפשרת תרגול מיומנויות חברתיות.

מרכיבי המיזם

המיזם הינו גורם מרכז בבית הספר ומשתלב בכל התחומים באופן אינטגרלי. כמו כן הוא מעצב את השפה הבית ספרית.

פינת חי

 • בעלי החיים בפינה תורמים לחיזוק כישורים רגשיים, חברתיים ולימודיים.
 • סביב פינת החי נבנות תכניות לעיצוב התנהגות.  בפינת החי מתקיימים באופן שבועי וקבוע שיעורים שונים ונבדקת יעילותם ביחס לשיעורים דומים המועברים בכיתה.
 • סביב פינת החי נבנית תכנית חקר עם השכבות הבוגרות.
 • העצמת תלמידים נבנית דרך אירוח תלמידים מבתי ספר אחרים בפינת החי.
 • פיתוח אחריות- נאמני פינת חי.
פינת האכלה לציפורים וגינה אקולוגית
מטרותיהן ללמד את הילדים עשייה, עבודת כפיים, נתינה שמירה על הקיים ועבודה בשיתוף. העבודה יוצרת אינטראקציה בין הילדים בעבודה משותפת.
מוקדים פדגוגיים

תכנית כישורים חיים:  תכנית זו מסייעת בפיתוח מיומנויות חברתיות ואישיות תוך השלכה מעולם בעלי החיים. התכנית מורכבת על ידי כלל צוות בית הספר ומועברת ברוב הכיתות על ידי יועצת בית הספר.

תכנית פלסטלינה: הילדים יוצרים בעל חיים כראות עיניהם, יוצרים לו סביבת מחיה וחברים וכותבים אודותיו סיפור. תוצרי התלמידים שיקפו לנו מעט את עולמם הפנימי ויצרו קונפליקטים אצל התלמידים וביניהם.

שילוב אמצעי התקשוב: ברוב המוקדים קיים שילוב של התקשוב.

הצורך – למה יצאנו לדרך?

לאור הרקע של התלמידים ובעיותיהם הרגשיות המגוונות, חיפשנו מענה משלים על מנת ללמד אותם את מיומנויות החיים הבסיסיים הנחוצות להם כל כך, ואגב כך למלא עוד קצת מהחלל הגדול, המשפיע כמובן גם על יכולת הלמידה שלהם. חיפשנו דרך ללמד תלמידים עם הפרעות התנהגותיות ורגשיות על רגשות וויסותם.

לא מצאנו תוכנית מתאימה ולכן החלטנו לצאת לתהליך הפיתוח.

הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר
הנחות יסוד

אנו סבורים כי על מנת להשפיע על ההתנהגות החברתית של התלמידים, יש צורך לפעול לשיפור שלושת היסודות שבונים התנהגות זו:

 • העולם הרגשי
 • יכולת חברתית
 • קוגניציה חברתית

בבסיס המיזם ההנחה שניתן להשפיע על ההתנהגות החברתית של התלמידים דרך התערבות בעולם הרגשי ובקוגניציה החברתית של התלמידים.

תיאוריות ומקורות השראה
מדוע דווקא בעלי חיים:

נוכחות בעלי החיים יכולה לתפוס ולהחזיק את תשומת לב הילדים. הנחה זו מתבססת על הפירוש המצומצם ביותר של היפותזת הביופיליה ( Wilson, 1984; Kellet & Wilson 1993) לפיה מוח האדם עוצב כדי לשים תשומת לב סלקטיבית על בעלי חיים.

המשחק של ילדים עם הפרעת התנהגות הוא כמעט תמיד אגרסיבי ( & Wilkins 1995 ,Sholevar). בעלי החיים נותנים לילדים הזדמנות לעיבוד, שכלול ועידון משחק. Therapeutic education through care of animals and nature studies Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundation and )Guidelines for Practice (2000

מחקר שבודק את ההשפעה של כלבים על נוער עם בעיות התנהגות והתמכרות:  Lindsey Ellsworth – Washington State University

מקורות  נוספים:

Hergovich, Monshi, Semler and Zieglemayer,  Effects of the Present of a Dog in the Classroom 2002

 1. J. Sternberg and L. F. Zhang (Eds.), Perspectives on cognitive, learning, and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum, 2000.

קהל יעד של המיזם מוצר

 • אוכלוסיית ילדים בעלי קשיים רגשיים-התנהגותיים במסגרת חינוך מיוחד.
 • תלמידים עם בעיות רגשיות-התנהגותיות וחברתיות במסגרת החינוך הרגיל.
 • תלמידים עם בעיות תקשורת  בחינוך המיוחד/הרגיל.

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר
הפגשה של תלמידים עם עולם החי תסייע להם לנהל רגשות, לתפקד באופן תקין במצבים רגשיים-התנהגותיים-חברתיים ולהפחית את התנהגות סיכונית.
תוצאות והשפעות שהושגו בפועל
תפוקות (ביטויי הצלחה) של הפעלת המוצר

 • הפחתה של  התפרצויות זעם
 • אחוז גבוה של תלמידים המצליחים בפרוייקט 'שפה נקייה'
 • הפחתה של מספר כניסות לחדר רגיעה
 • הפחתה במספר ההשעיות
 • ריבוי מקרים בהם תלמידים מתווכים את צרכיהם לסביבה (למה אני זקוק?)

שלב התפתחותי
מוצר בשלב להטמעה ויישום

חזון בית הספר

חזון בית הספר הוא שתלמידי ובוגרי בית הספר ינהלו חיי משפחה, קהילה וחברה נורמטיביים על פי מצוות היהדות וערכיה, תוך מודעות עצמית וביטחון ביכולותיהם.

אנו שואפים שתלמידי ובוגרי בית הספר  ישתלבו במערכת החינוך הרגילה ויוכלו לתפקד, למלא את חובותיהם ולתרום לחברה תוך שמירה על עצמם ועל הסובב אותם ( אנשים, בעלי חיים והעולם בו חיים) בעזרת הכלים אותם ירכשו בבית הספר.

 

חברי צוות המיזם

גלית ליאור- מנהלת בית הספר

ד"ר שירי-רום טפר- וטרינרית-מלווה אקדמית

נטלי זיו-מורה-מובילת הניסוי

שירה פרץ-יועצת-ליווי צוות, תיעוד שאלוני אקלים

שרונה יאדגר-אחראית פינת החי, צוות נאמנים

שירה דיין- תרפיסטית- ליווי צוות, הטמעה, ריכוז פדגוגי

ימימה כהן- מורה- ריכוז גינה אקולוגית, ריכוז תיעוד

יועצים מלוויםֿ

ד"ר שירי רום-טפר, וטרינרית

קולם של חברי הצוות

ד"ר שירי טפר- האמונה השלמה בכוח של בעלי החיים ולמידה בהרחקה ללמד כישורי חיים תוך התבוננות, לימוד והתנסויות ישירות מול עולם החי הניעה אותי ליזום את המיזם

 

מנגנונים, כלים וסדירויות 

 • צוות מו"פ ניסוי- מהווה ציר מרכזי המניע ומלווה תהליכי שינוי וחדשנות בארגון.
 • צוות חינוכי מגוייס, יוזם, חדשני, מתפתח ופתוח לשינויים וחידושים.
 • ממשקים בין צוותים-התנהגות, ניסוי, טיפול וחינוך.
 • פיתוח שפה אחידה
 • פיתוח תרבות הערכה, מדידה ובקרה.
 • פיתוח למידה משמעותית

דברים שלמדנו בדרך 

 • כיצד להתמודד עם קשיים וכישלונות (התנגדות לחלקים מסוימים בתכנית ע"י הצוות, קשיים טכניים, קושי בחיבור סייעים)
 • הצורך בסדר וארגון, הוביל לפיתוח נורמות עבודה יעילות ומיטביות בארגון.
 • מיקום פינת החי בתוך הניסוי
 • התמודדות עם אתגרים בשיטת ניסוי וטעייה.

טיפים ליזמים

 • להיות אמיצים בתהליך  היזמות
 • להקשיב לשטח- צוות, תלמידים
 • להיות פתוחים לרעיונות חדשים
 • להיות עקביים בדרך היישום
 • להכניס סדר ונורמות כדי לעקוב ולשכלל את הרעיונות