נושא : חינוך ערכי וחברתי
רמת גיל : חינוך מיוחד
ישוב : כפר אדומים
שם המוסד החינוכי : מעיינות - אשכול צעיר, כפר אדומים
שם מנהל/ת : אמירה פרלוב
מספר תלמידים : 512
מספר מורים/ות : 45
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 13/09/2017
סוג חינוך : רגיל
תכנית מלווה : משרד החינוך

המיזם
"ממדבר מתנה" – חינוך יהודי משלב הרלוונטי לכל תלמיד
תיאור המיזם
בית הספר דוגל בחינוך יהודי (לא דתי או חילוני) הרלוונטי לכל תלמיד ולכל אורח חיים. אנו חושפים את התלמידים לפנים השונות של החינוך היהודי:

 • בחירה בתפילה או בשיח שחרית.
 • תגבור לימודי יהדות באמצעות השיעור "עולם יהודי".
 • מערכת שיעורים מודולרית שבמסגרתה ניתנת לתלמידים אפשרות בחירה בשיעורים העוסקים בתורה שבעל-פה, ביהדות, בחינוך אזרחי ובתרבות כללית.
 • ועדות תלמידים בעלות זיקה ל"יהדות חברתית".
 • ציון חגים ומועדים בפורום בית ספרי תוך הדגשת המשותף לכל אורחות החיים.
 • שימוש בשיטת ההוראה הבית מדרשית בכל מקצועות הלימוד.
 • קשר פעיל עם  הקהילה המקומית,  דרך הנהגות כיתתיות וועדת חינוך.

 

בין כל אלה מקשרת כחוט השני ה"שפה" שבה מדברים עם הילדים בכל שעה ובכל תחום. שפה זו מזמינה, מאפשרת וחוגגת את השונות ואת הייחוד של כל תלמיד.

מלבד ההיבט היהודי שבחינוך לפלורליזם, אנו מאמינים שחינוך כזה משמעותי מאוד בתחום החברתי. תלמידים הנחשפים מגיל צעיר למגוון דרכי התייחסות, לחשיבה מורכבת ולקבלת השונה יהיו אזרחים סובלניים ובעלי גמישות מחשבתית ויכולות גבוהות, הן בתחום החשיבה, הן בתחום הרגשי והן בתחום החברתי.
הצורך – למה יצאנו לדרך?
בתי הספר בכפר אדומים הם בתי ספר קהילתיים המשרתים שלוש קהילות מעורבות של משפחות דתיות וחילוניות שבחרו לחיות יחד ולהוכיח לעצמם ולעולם כי חיים משותפים אינם רק אפשרות, אלא מודל נכון ורצוי לחברה הישראלית. אוכלוסייה חילונית המסרבת לאבד בעלות על היהדות ולוותר על חלקה בארון הספרים היהודי ואוכלוסייה דתית שאינה רוצה להסתגר בד' אמותיה ולוותר על חלקה בארון הספרים של התרבות הכללית חברו יחד לפני כ-36 שנה להקמת בית הספר המשלב בכפר אדומים.

הניסוי של בית הספר בכפר אדומים החל לאחר יותר משני עשורים שבהם תפקד בית הספר כמוסד ללימודים משותפים ולחיים בצוותא של תלמידים חילונים, דתיים ומסורתיים. במשך כל שנותיו רכש לעצמו בית הספר מוניטין של מוסד חינוכי מצליח מכל בחינה: הישגים לימודיים, אקלים חברתי  וצוות מורים מקצועי ונדיר באיכויותיו.

אנו שואפים לכך שגם כאשר תלמידינו יעסקו בנושאים יומיומיים כמו זהירות בדרכים, אינטרנט בטוח, שמירה על הסביבה ועזרה לזולת הם יכירו בקשר שבין נושאים אלו ובין היהדות, וימצאו בערכי היהדות קשר לחייהם.

קהילת גוש אדומים מאמינה כי ניתן לחולל שינוי חברתי, וכי תחילתו של שינוי זה היא בחינוך. חינוך פלורליסטי משמעו חינוך למורכבות והזמנה ללימוד משותף שמערב דעות אחרות, אורחות חיים שונים ומנהגים מגוונים.

אנו מאמינים שרוב המסקנות שהסקנו נוגעות לכלל ישראל ויכולות לשרת לא רק בתי ספר משלבים, אלא גם בתי ספר יהודיים באשר הם, בלי קשר לזרם שהם משתייכים אליו.
הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר

 • חינוך ערכי ופיתוח קהילת הלומדים כמטרות מרכזיות של בית הספר.
 • ייצור "שפה" בית ספרית המתבטאת באופן יומיומי.
 • יהדות של אחריות ומעורבות המתבטאות בלימוד, בדיאלוג ובעשייה בקהילה יהודית רבגונית.

– שיטת ההוראה הבית מדרשית, על מגוון דרכי הלמידה   שבה, חיונית לפיתוח לומד עצמאי ולקיום למידה משמעותית בבית הספר.

 • צוות המורים הוא שותף פעיל וחיוני וחייב לעסוק בהתמדה בפיתוח המוצר ובהתפתחות אישית המאפשרת העמקה והתחדשות בלתי פוסקות

קהל יעד של המיזם/מוצר
בעבר (במסגרת מרכז ההפצה שלנו) קהל היעד של המיזם היה בתי ספר שהתעניינו ביוזמה כולה או בחלקים נבחרים ממנה. לבתי ספר אלו סיפקנו חומרים וייעוץ, השתלמויות מורים קצרות או ארוכות טווח, וכן הנחיה פרטנית למורים ולמנהלים.

קהל היעד הנוכחי הוא תלמידי שלושת בתי הספר בגוש אדומים (כ-1,000 תלמידים בכיתות א-י"ב).

אנו שואפים לשתף פעולה בעתיד עם בתי ספר ומוסדות חינוך נוספים שירצו להטמיע אחד או יותר מהמודלים שפיתחנו, תוך התאמה אישית לצורכיהם. כמו כן, התחלנו בעבודה משותפת עם עמותת מיתרים על הנחיית גני הילדים בשלושת יישובי גוש אדומים.
התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר
אנחנו מציעים חינוך יהודי הרלוונטי לחיי התלמידים, עושה שימוש בשיטות הוראה חדשניות ומערב בתוכו תהליכים בית ספריים של חינוך ערכי.

הטמעת המוצר כולו, או חלקים מותאמים מהמודל שאנחנו מפתחים, תעניק לבתי הספר המתעניינים כלים ותכנים "יהודיים" לחינוך מודרני ותעמיק את החינוך לחשיבה מורכבת, ליכולת דיאלוגית, לאחריות ולמעורבות חברתית.
תוצאות והשפעות שהושגו בפועל
האופי המיוחד של החינוך בבית הספר, בעיקר מאז החל המיזם, הוא גורם מרכזי לגידול באוכלוסיית גוש אדומים ולגידול במספר התלמידים בבתי הספר של הגוש.

בשנים האחרונות שני בתי ספר נוספים בגוש אדומים רואים בחינוך היהודי המשלב ובעקרונות המיזם שפותח מרכיבים בסיסיים וחיוניים בעבודתם החינוכית.

חשוב לציין כי לשפה הבית ספרית ולעקרונות החינוכיים של בית הספר יש השפעה רבה על אופיו ועל ערכיו של שבט הצופים בכפר אדומים. בדומה לבית הספר, ייחודו בקרב תנועות הנוער הוא בשילוב חניכים ומדריכים דתיים, חילונים ומסורתיים.
טיפים על המוצר
משום שמדובר בניסוי ערכי ואידאולוגי הנוגע לשאלות של זהות הצוות חייב לעסוק בנושאים אלו בהתמדה.
שלב התפתחותי
המוצר בשל להטמעה וליישום מערכתי.

חזון בית הספר

בית הספר בכפר אדומים הוקם בשנת 1980 והוא ראשון מסוגו בארץ הדוגל בחינוך משותף לילדים חילונים, דתיים ומסורתיים. זה 35 שנה לומדים בבית הספר, בכיתות מעורבות, תלמידים בעלי גישות שונות למסורת ישראל.

בית הספר, השואף לשמש מודל לחברה היהודית, פועל להטמעת ערכי הדיאלוג, הסובלנות והאחריות הדדית, ושם דגש על ערכי אהבת העם, התורה והארץ תוך חיזוק הזהות היהודית והזהות הישראלית. כמו כן, בית הספר משתדל לאפשר לתלמידיו לפתח חשיבה עצמאית ויצירתית, לעודד את סקרנותם ולסייע במימוש הפוטנציאל הייחודי של כל אחד מהם.

מבחינת התלמידים והוריהם, בית הספר הוא המשך טבעי למעון ולגני הילדים ביישוב, המשותפים גם הם לכלל האוכלוסייה.

במהלך השנים הוקמו סמוך לכפר אדומים שני יישובים נוספים – אלון ונופי פרת – השותפים גם הם לחזון של חיים קהילתיים משותפים לכלל ישראל, וילדיהם לומדים בבית הספר בכפר אדומים. ניכרת מגמת גידול מתמדת במספר תלמידי בית הספר, הנובעת הן מריבוי טבעי והן מקליטת תושבים מואצת באזור. כתוצאה מתהליך זה, בשנת 2014 נחלק בית הספר לשני אשכולות בחלוקת רוחב ייחודית: אשכול צעיר לכיתות א-ד ואשכול בוגר לכיתות ה-ח. בה בעת הוקם בכפר אדומים תיכון משלב, שהוא המשך ישיר של יישום האידאולוגיה החינוכית בבית הספר היסודי.

חברי צוות המיזם

 • יעל ניב, רכזת המיזם
 • אמירה פרלוב, מנהלת בית הספר
 • דפנה עידו, סגנית המנהלת
 • מיכל בנר, רכזת חברתית, מנחה
 • שירלי שובל, מורה למדעים
 • אלישבע שלוסברג, מחנכת
 • חפציבה קלנר, מורה למוזיקה
 • תמר בן נעים, רכזת יהדות ומורה לתנ"ך

במהלך שנות הפיתוח והיישום של הניסוי השתתפו בו גם הרב איתן כאדן, כיום סגן מנהל בית ספר קשת; יעל ספיר, כיום מנהלת בית הספר התיכון בכפר אדומים; טלי גרולמן, כיום מנהלת האשכול הבוגר בכפר אדומים; ואביטל נתן, כיום יועצת בבית ספר בירושלים.

יועצים מלוויםֿ

 • ארגון מורשה
 • עמותת מיתרים
 • ד"ר חגית הכהן וולף

בעבר ליוו אותנו ד"ר צבי צמרת וד"ר מיכל מושקט ברקן.

קולם של חברי הצוות

יעל ניב: "אני עובדת במסגרות החינוך המשלב כ-25 שנה, ואני מאמינה שהחינוך המשלב צריך להיות זרם החינוך המרכזי במדינת ישראל. היהדות היא של כולנו, ולכן לכולנו צריכה להיות תחושת בעלות עליה ו'תחושת בית' בתוכה. תופעת ההקצנה בעם קשה לי, ואני רוצה לעבוד על המשותף ולא על המפריד".

דפנה עידו: "החינוך היהודי חשוב לי. בחרתי לגדל ולחנך את ילדיי בקהילה המשותפת לחילונים ולדתיים. כמי שגדלה בקהילה דתית-לאומית חשוב לי מאוד שילדיי יכירו יהודים שונים על דעותיהם השונות ועל אורחות חייהם המגוונים. חשוב לי שהיהדות תהיה רלוונטית גם מבחינת מי שאינו מגדיר את עצמו יהודי השומר מצוות כהלכתן, ושכל ילד וילדה יכירו את המסורת היהודית". 

אלישבע שלוסברג: "אני חיה ונושמת את ה'ניסוי' – במשפחה, עם השכנים, ביישוב ובבית השני שלי, בית הספר. זו הזדמנות לעצור, לבדוק ולחשוב: איך, האם טוב ולאן". 

תמר בן נעים: "המוטיבציה שלי להצטרף למיזם נובעת מהבחירה שלי לחיות בקהילה שדוגלת ביהדות משותפת. עולם התוכן שלי הוא המקורות היהודיים, וחוויית הלימוד המשותף שהייתי שותפה לה במשך ארבע שנים במסגרת לימודיי במדרשת אורנים הייתה אחת החוויות המרעננות והמשמעותיות שחוויתי".

אמירה פרלוב: "כשהתחלתי לנהל את בית הספר היה לי ברור שלא מספיק ללמוד יחד, ושיש להפוך את החינוך היהודי בבית הספר לרלוונטי לכל תלמיד ולכל אורח חיים. יש להעמיק את החינוך היהודי במסגרת תחומי הלימוד, שיטות ההוראה, החוויה והעשייה בבית הספר. השאיפה הזאת הניעה אותי ליזום את הניסוי, לפתח אותו, לעסוק בהפצתו ולראות בו 'מוצר' חיוני למערכת החינוך בישראל".

 

ערכים, הנחות יסוד ומוטיבציה ארגונית ליזמות

 • חינוך ערכי ופיתוח קהילת הלומדים כמטרות מרכזיות של בית הספר.
 • ייצור "שפה" בית ספרית המתבטאת באופן יומיומי.
 • יהדות של אחריות ומעורבות המתבטאות בלימוד, בדיאלוג ובעשייה בקהילה יהודית רבגונית.  
 • צוות המורים הוא שותף פעיל וחיוני וחייב לעסוק בהתמדה בפיתוח המוצר ובהתפתחות אישית המאפשרת העמקה והתחדשות בלתי פוסקות.  

מנגנונים, כלים וסדירויות 

 • חייב להיות קשר בין האמצעי למסר. התפיסה החינוכית והמדיניות החינוכית של בית הספר משקפות את המיזם שלנו. כך גם מערכת השעות, מבנה הלמידה, המבנה הארגוני, הסדירויות, לוח השנה הבית ספרי ותקציב בית הספר.

דברים שלמדנו בדרך 

משום שהניסוי שלנו הוא ערכי (ולא אינסטרומנטלי) ועוסק בזהות אישית, בזהות משפחתית ובזהות קהילתית, הוא מחייב את הצוות לעסוק בעצמו בתכנים הנוגעים לזהות.

הניסוי יוצר בבית הספר "שפה" שהיא חיונית ליישומו. הטמעת השפה הזאת משמעה עבודה מתמשכת בחדר המורים (שמעצם טבעו יש בו תחלופה במהלך השנים).

טיפים ליזמים חינוכיים

תראו רחוק, תשאפו למטרות גדולות, תצרו את האמצעי המתאים למסר, שתפו את כל הצוות ובדקו כל הזמן מה דורש שינוי, איך ניתן להתפתח, מה עוד אפשר לעשות, והכי חשוב – עבדו באהבה ובהתלהבות.

ממשקים עם גורמים אחרים

 • שני בתי הספר הנוספים הפועלים בכפר אדומים ומשרתים את תלמידי גוש אדומים.
 • עמותת מיתרים
 • פסג"ה מעלה אדומים
 • בית ספר מגילות בקיבוץ קליה
 • קבוצת ותיקי האזור
 • ארגון מורשה