נושא : הכנה לחיים
רמת גיל : א'-ח'
ישוב : אשקלון
שם המוסד החינוכי : אור מנחם
שם מנהל/ת : דוד קסטנבאום
מספר תלמידים : 280
מספר מורים/ות : 30
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 22/04/2018
סוג חינוך : רגיל
פיקוח : ממלכתי דתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

שליחות בכבוד

בשעריו של בית הספר "אור מנחם" באים תלמידים מכל גווני הקשת הדתית. צוות בית הספר פועל ברוח משנתו של הרבי מליובאוויטש אשר דחף וחינך ללא הרף לשליחות של הפיכת העולם למקום טוב יותר כרצון האלוקים.

החזון של בית הספר הוא כי תלמידיו יהיו בעלי סולם ערכים והרגלים שיוביל אותם למנהיגות בעלת אופי של שליחות בכל מקום בדרך התורה ורוח שליחות חב"ד.

תיאור המיזם

מודל ״שליחות בכבוד״ מתבסס על שבעה הרגלים המשלבים רעיונות הן מעולם הניהול של סטיבן קובי והן מתורת החסידות. ההרגלים סובבים את כל סדר יומם של התלמידים והם רלוונטיים

ומשמעותיים עבורם בכל מקום וזמן. הילדים לומדים ומתרגלים הרגלים אלה בכל עיסוקיהם.

ההרגלים מתורגלים ובאים לידי ביטוי במספר ערוצים:

שיעורי מחנך "לחשוב כמו שליח".

זמ"ש- מפגש שבועי המכונה "זמן שליחות", בקבוצת תלמידים קטנה עם מורה.

פעילויות חברתיות בבית הספר הממחישות את ערכי השליחות.

תרגול ההרגלים וערכי השליחות ויישומם בפעילות בקהילה.

שילוב מובנה של ההרגלים במקצועות הליבה ובאקלים הבית ספרי.

תכנית מוגנות "ההגה בידיים שלי" המבוססת על לקיחת אחריות אישית.

השתלמות בית ספרית לכלל הצוות בתכני הניסוי עם דגש על יישום והתנסות אישית.

למה יצאנו לדרך?

העדר הפנמה והטמעה של ערכי השליחות. בעיה זו מורכבת במיוחד כיוון שאוכלוסיה בית הספר הטרוגנית ומגיעה מכל גווני הקשת הדתית.

האתגר הוא מימוש וחיזוק ה"אני" האישי של התלמיד כך שיפעל על פי ערכי התורה ורוח השליחות.

הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר

ערכים והנחות יסוד

טיפוח תלמיד שיפעל מתוך הנעה פנימית ויהיה נכון לתרום לסביבתו ולהיות שליח בכל מקום בו הוא ימצא.

תיאוריות ומקורות השראה

ערך השליחות בתורת חב"ד ומשנת הרבי מילובאוויטש

שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד (סטיבן קובי)

קהל יעד של המיזם מוצר

תלמידי בית הספר, מוטיבציה של הורי התלמידים והמורים

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר

טיפוח תלמיד שיפעל מתוך הנעה פנימית ויהיה נכון לתרום לסביבתו ולהיות שליח בכל מקום בו הוא ימצא.

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

התלמידים מדברים יותר ויותר בשפת הניסוי. חלק ניכר מצוות בית הספר משתמש "בשפה מקדמת" המאפיינת את ההרגל הראשון "היה פרואקטיבי".

צוות בית הספר משתמש בכלים והרגלים כגון הצבת מטרות בתחילת כל שיעור, ואף ממקד את העבודה החינוכית כולה במטרה אישית.

תכני הניסוי מופיעים לעיתים קרובות בשיעורים בכיתות ובצורה מובנת בשיעורי עברית.

התלמידים מתרגלים מספר פעמים בשנה את השליחות ואף מבצעים פעמים רבות פעולות של שליחות מיוזמתם.

טיפים על המוצר

שבעת ההרגלים הם בעצם שילוב של התכנים הנלמדים בתכניות כישורי חיים ותכניות מניעה של השרות הפסיכולוגי. לכן, בית ספר שיאמץ את המוצר ירוויח שילוב עצמתי ואפקטיבי במיוחד של תכניות ותכנים קיימים שיהוו כלי עזר לתלמיד לצמיחה אישית ולהנעה פנימית.

יחד עם זאת, חשוב לשלב את ההרגלים בתוכן המתאים לרוח בית הספר (כמו ״השליחות״ במקרה שלנו) כך שהצוות יחוש שהתכנית משמעותית. התייחסו אל המוצר באובייקטיביות וחישבו כיצד הוא יתאים למרחב החינוכי, ליעדים החינוכיים ולשפה שלכם. אל תיבהלו ממילים או שמות השייכים ללקסיקון של משפחת ביה"ס "אור מנחם".

שלב התפתחותי

מוצר בשלב פיתוח.

 

חברי צוות המיזם

מוביל ניסוי-הרב יהודה גודשמיט

הערכה ומדידה- הרב בנימין ועקנין

תיעוד וחבר צוות חשיבה- הרב שמעון תירם

פיתוח ועריכת חומרים- גב' חנה אסולין, גב' נינט גלר (יועצת ביה"ס), גב' דברושי כהן (רכזת חברתית).

יועצים מלוויםֿ

-שוקי דיתמן   (תשע״ה),  גיא פירוביץ  (תשע״ו) וטליה בירקאן (תשע״ז)

קולם של חברי הצוות

הרב דוד קסטנבאום מנהל בית הספר: "החלום והחזון של ילדים שליחים בעלי ערכים והרגלים עומד לנגד עיני כל העת. מתוך מטרה זו יצאנו לדרך באמונה ובדבקות".

הרב יהודה גודשמיט: "לאחר שתים עשרה שנה בחינוך, הניסוי נתן לי כלים לעבודתי ושידרג אותה".

הרב בנימין ועקנין: שמחתי להיחשף לניסוי ולהיעזר בו להגברת תחושת המוגנות ולקיחת האחריות האישית של התלמידים בבית הספר".

הרב שמעון תירם: "הניסוי הוא הזדמנות לפריצת פרדיגמות, ביצוע תהליכים חינוכים עמוקים ואמתיים והנחלת הערכים באמצעות ההרגלים החשובים".

גב' נינט גלר: "הגעתי לבית הספר לאחר שנים בתור יועצת. באור מנחם קל לי הרבה יותר לכוון את המורים/ות למהלכים נכונים כשיש לנו "שפה" משותפת בנושאים חשובים כמו אחריות, בחירה ומטרות".

גב' דברושי כהן: "בשלושת השנים האחרונות, כל האירועים והפעילויות החברתיות מונחים וצומחים מתוך רוח הניסוי. קל הרבה יותר לילדים להתחבר לפעילות כשהיא מבוססת על מושגים אותם הם מתרגלים ומדברים כל הזמן".

גב' חנה אסולין: "הניסוי היווה מבחינתי הוכחה שהילדים מסוגלים לקחת אחריות על עצמם ולבנות תהליכים ארוכי טווח לבניה אישית. הבנה זו מעניקה לי השראה ורצון להשקיע בהכנת מודלים של שיעורים בנושא שבעת ההרגלים".

הצוות כולו השתלם בנושא.

חברי צוות הניסוי מתווים את הדרך וכותבים מערכי שעור

לאחר מכן, במפגשי מורים, הצוות החינוכי מעבד את מערכי השעור לפי שכבת הגיל

צוות מוביל ניסוי מקיים אסיפות של הצוות החינוכי לפיתוח הרעיונות, חלוקת התפקידים והפקת הלקחים.

דברים שלמדנו בדרך וטיפים ליזמים חינוכיים

  • דרושה אמונה בדרך.
  • יש צורך בסבלנות כדי לראות שינוי התנהגות בשטח.
  • יש לבנות כלים מעשיים שיאפשרו שימוש בהרגלים (צוות אור מנחם עמל על מציאת כלים רבים)
  • חשוב לשתף הורים בתהליך, כיוון שההרגלים מקיפים את כל סדר יומם של התלמידים
  • מומלץ לייצר מקום (מכיל ומעודד) לשיתוף הצלחות או כישלונות של הצוות.
  • הכנת חומרי הלימוד המבוססים על ההרגלים דורשת זמן רב ולכן יש לתכנן את חלוקת העבודה בין המורים

ממשקים עם גורמים אחרים

הנהלת רשת בתי ספר חב"ד בארץ.

שלוחי חב"ד באשקלון וברחבי ארץ.

 

 

דוד קסטנבאום