נושא : אחר
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : נהריה
שם המוסד החינוכי : הגליל
שם מנהל/ת : אלון בודנשטיין
מספר תלמידים : 50
מספר מורים/ות : 19
מגזר : יהודי
סוג חינוך : מיוחד
תכנית מלווה : משרד החינוך

פרלמנט הקולות

מטרת העל היא לשלב טוב יותר תלמידים בעלי הפרעות התנהגותיות במעגלי החיים – בבתי הספר ולאחר מכן בחברה.

המודל שאנו מפתחים מקנה לתלמידים (ואף לצוות) מיומנויות של שליטה וניהוג עצמיים ומיומנויות תקשורת מגוונות.

מימוש מודל זה ייעשה באמצעות ערכה המורכבת מיחידות (מודולות) המאפשרות יישום מלא או חלקי בהתאם לצרכי המוסד החינוכי. יחידות אלה כוללות:

חומרי לימוד: רקע תיאורטי-מחקרי עדכני על שילוב תלמידים מאתגרים.

תכניות פעולה: תוכניות התערבות רב-שלביות, תוכנית לעבודה עם הקהילה (הורים…) ותכניות לשליטה עצמית.

כלים יישומיים:  ארגז כלים לשליטה עצמית,  מדריכים ליישום, תיאורי מקרה מעובדים, מערכי שיעור ויחידות לימוד להתמודדות עם קונפליקטים.

"פרלמנט הקולות" נקרא בשמו משום שמציע דרך לטפל בקולות הנמצאים בראשו של התלמיד, בעל הפרעות ההתנהגות השונות. הכלים והדרך מציעים עיבוד אירועים שונים, דרך חיפוש הקולות האחרים, המפרשים אחרת את האירועים, ומצליחים לעודד את התלמיד לבחור בתגובות מתונות יותר ולא פוגעניות. השפה החדשה והדרך להשתמש בה, נלמדת בקרב הצוות המטפל, ההורים, וחשוב לא פחות – צוות המורים בביה"ס שיקלוט בהמשך את התלמידים בבתי ספר נורמטיביים.

למה יצאנו לדרך?

רק אחוז קטן מתלמידי בית הספר משתלב במהלך לימודיו במסגרות הרגילות. משך השילוב ואיכותו בקרב המשתלבים במסגרות הרגילות טעונים שיפור רב. בתי הספר הרגילים מתקשים להכיל את התנהגויותיו הקשות של הילד המאתגר.

צריך לשפר דרמטית את שילובם של ילדים בעלי הפרעות התנהגות במערכות החינוך הרגילות: להגדיל את איכות ושיעור השילוב של תלמידים מאתגרים במערכות הרגילות, לשפר את יכולת ההתמודדות של בתי הספר רגילים ובתי ספר לחינוך מיוחד עם תלמידים מאתגרים, להקנות לתלמיד המאתגר יכולת להתמודדות עצמית ולהקנות להורים יכולת התמודדות עם הילד המאתגר.

הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר

 1. הפרעות התנהגות ניתנות לשינוי בתנאי שמתייחסים לכל היבטי הקושי: רגשי, קוגניטיבי ואורגני.
 2. זיהוי הזיקה בין מחשבות, רגשות והתנהגות יביא לשינוי יציב וארוך טווח.·
 3. לצוות אחריות על הבאת התלמיד למצב רגיעה ולתהליך מצמיח או להסלמה ושימור הקושי.
 4. ראייה מערכתית של תהליך ההתערבות הינה המפתח להצלחה.

תיאוריות ומקורות השראה

תיאוריית הלמידה החברתית (Bandura, 1983)

תיאורית הקוגניציה החברתית

"תיאוריית התסריט". ( Huesmann &Eron, 1984 ),

גישת הפסיכולוגיה החיובית (Seligman,2002),

טיפול ממוקד סכמה (רפאלי, 2014, young, 2011).

קהל יעד של המיזם מוצר

בתי ספר בחינוך המיוחד (הפרעות התנהגות ולקויות למידה)

בתי ספר רגילים- כיתות לקויי למידה/מקדמות

תלמידים מאתגרים בכיתות רגילות

צוותי בתי-ספר רגילים

תלמידים מאתגרים

הורי תלמידים מאתגרים

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר

מטרת העל היא לשלב טוב יותר תלמידים בעלי הפרעות התנהגותיות במעגלי החיים –  בבית הספר ובהמשך בחברה.

מטרה נוספת הינה מניעת נשירה של תלמידים אלה מבתי הספר.

מטרות אלה מושגות באמצעות הקנייה לתלמידים (ואף לצוות) מיומנויות של שליטה וניהוג עצמיים ומיומנויות תקשורת מגוונות.

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

כבר בשנים הראשונות של הניסוי ניתן לראות תמונה חיובית ותוצאות מוחשיות:

 • התלמידים נמצאים בתהליך של רכישת המיומנויות וכך גם ההורים.
 • ניכרת הצלחה מדידה של יישום הידע שנרכש, דבר המתבטא בשיפור התנהגויות נאותות והכחדתן של התנהגויות בלתי נאותות.
 • עלה מספר השילובים בבתי-ספר אחרים.
 • הביקוש הרב מצד מערכת החינוך לכלים שפיתחנו וגילויי המוטיבציה מצד ההורים היוו בהחלט הפתעה חיובית.

טיפים על המוצר

טיפים לשימוש בארגז הכלים לשליטה עצמית:

 • לפני ההפעלה: קריאה יסודית של הרציונל והתכנים העומדים בבסיסו של כל אחד מהכלים.
 • הכנה ליישום: צפייה בחומרי המולטימדיה המסייעים למורה ביישום קל ומהיר של הכלים.
 • יישום: הפעלה סדירה ועקבית של הכלים לאורך היום כולו. עצות נוספות בנוגע ליישום ניתנות במסגרת עזרי ההדרכה למורה שבערכה.

שלב התפתחותי

מוצר בשלב אריזה ויישום

חזון בית הספר

בוגר ביה"ס, יהיה אדם הלוקח אחריות על מעשיו מתוך פיתוח מוטיבציה פנימית.

יצליח להיות במעגל החיים המיטבי מתוך הכרות בייחודיות שלו.

ישתלב בחברה המודרנית עם הכלים אשר קיבל בביה"ס ורכש לעצמו.

אנו שואפים לאיזון בין היכולת של הלומד והאתגר המוצע לו ע"י התאמת מערכת הלימודים למאה ה- 21.

חברי צוות המיזם

אלון בודנשטיין- מנהל בית-הספר

גאולה שייביץ- מתעדת

רוני אמסלם- מעריכה

יפעת מעין- רכזת המוקד הקהילתי

אורי אלון- מוביל הניסוי

יועצים מלוויםֿ

ד"ר טלי שלח, יועצת אקדמית ("אורנים")

קולם של חברי הצוות

אלון

הצורך לחדש ולשפר את הידע הפדגוגי והתהליכים החינוכיים בבית הספר, העצמת הצוות במטרה לעצב תוכנית להתמודדות עם קשיי התנהגות הן במסגרת בית הספר והן מחוצה לו- בהתאם לצרכי מערכת החינוך.

גאולה

האמנתי באפשרות לחולל שינוי באמצעות לימוד, חשיבה ויישום. מסגרת הניסוי חיזקה את הביטחון שלמרות הקשיים המהלך מצליח..

רוני

רציתי להתחדש. לשפר את המערכת הקיימת. ללמוד יותר ולהתמקצע על בסיס הצרכים שלי כמורה ולטובת הילדים המאתגרים עימם אני עובדת.

יפעת

שמחתי מאד להזדמנות לשתף פעולה עם ההורים. ידעתי שזו החוליה החלשה, שיש לחבר למעגל הטיפולי בכדי להגביר את סיכויי הצלחת הטיפול בבית הספר.

אור

למידה היא דרך חיים. בעבודת צוות ניתן להגיע למיקסום היכולת האנושית (סינרגיה). שילוב של רצון ליצור ידע חדש, שת"פ מערכתי ומטרה ברורה ובעלת ערך יוצרים שינוי בר-קיימא. בהקשר ל"הגליל נהריה", השינוי המבוקש משפיע עמוקות הן על התלמידים והן על הקהילה.

 

מנגנונים, כלים וסדירויות 

ישיבה פיתוח שבועית של צוות המיזם

שיתוף בידע ובהתנסויות ופיתוח חומרים מבוצע גם במרחב הוירטואלי הצומח המוקדש לניסוי.

הפעלת מנגנון בקרה על תהליכים וכלים, במסגרת מחקר הפעולה

דברים שלמדנו בדרך 

 • המוצר חייב לענות על צורך בוער ועליו לשדר אמינות ובשלות.
 • יש למנות רכז לקידום הנושא אשר יסייע למורים ביישום מוצלח של המוצר.
 • שינוי אינו מתרחש בכפייה- יש לברר עם הצוות מה התועלת שתצמח להם מיישום המוצר.
 • שינוי דורש זמן- הוא מתרחש בשלבים: כל שלב צריך להבשיל בטרם עוברים לשלב הבא.
 • הרחבת מעגלי השיתוף- יש לשאוף לשיתוף כל גורם המעורב בהתמודדות עם קשיי ההתנהגות של הילד.

טיפים ליזמים חינוכיים

 • בדוק היטב את ההתאמה בין המוצר ובין הצורך של הארגון.
 • צור סביבך צוות מוביל שיש לו השפעה בחדר המורים. שתף את הצוות שלך והעצם אותם בכל הזדמנות. נסה להפגיש כל אחד מהם עם המוטיבציה הפנימית שלו.
 • לעולם אל תניח שהמוצר הושלם- בכל שלב בצע ניסויי פיילוט במטרה להגביר את התקפות שלו וכן לשפר את הממשק שלו לטובת המשתמשים

ממשקים עם גורמים אחרים

ממשק ההטמעה יכלול את מנהל בית-הספר, המורים הרלוונטיים, הורים (ברמת יידוע לפחות) והתלמידים.