נושא : צוותי הוראה
רמת גיל : חינוך מיוחד
ישוב : רמלה
שם המוסד החינוכי : מתי״א ניסויי רגב
שם מנהל/ת : יעל שושן
תאריך עדכון : 13/09/2017
סוג חינוך : מיוחד
מחוז : מחוז מרכז
תכנית מלווה : משרד החינוך

מפיזור לחיבור – חדר מורים עירוני

הטמעת מודל הדילמה בתרבות הבית ספרית ובשיח הערכי והלימודי המתקיים בבית הספר.

תיאור המיזם

מודל "חדר מורים עירוני" מבוסס על  שבירת הפרדיגמה הטיפולית הקיימת ובניית תפיסה מתכללת חדשה. המערך הטיפולי עובר מתרבות של טיפול והתערבות מול הכיתה הבודדת למארג של טיפולים וחשיבה ופעולה עירונית משולבת עם כל הכיתות המאופיינות באוכלוסיות תלמידים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים.

המודל מציע דרכים מעשיות להידוק החיבורים בין כל הגורמים הרלוונטיים לטיפול:

חיבור בין חברי הצוות גרעיני של כיתות התנהגות הכולל את המחנך, הסייעת והמטפל הרגשי

חיבורים בין כל  צוותי כיתות ההתנהגות בעיר

חיבורים בין חברי צוות בית ספר, גורמי הפיקוח ואנשי הרשות המקומית

דוגמא לסדירות להידוק החיבורים: מפגשי "חדר מורים עירוני " במתי"א באופן קבוע תוך השתתפות של כל הצוותים החינוכיים וגורמי הפיקוח והרשות המקומית.

המודל כולל תפיסה טיפולית אינטגרטיבית (קוגנטיבית-רגשית-התנהגותית) המופעלת על ידי כל הצוותים הגרעיניים של הכיתות ההתנהגותיות ביישוב.

כלי הערכה תפקודי אחיד מאפשר לצוותים לבנות תכנית התערבות מותאמת לצרכי התלמידים ולהעריך אותה.

הצורך – למה יצאנו לדרך?

כיתות עם תלמידים בעלי קשיים רגשיים -התנהגותיים יצרו תסכול ולעתים תחושות חוסר אונים אצל כל המעורבים – המנהל, המורים והתלמידים.

המורים חווים תחושת בדידות והינם בעל ידע וארגז כלים מצומצם מידי להתמודדות עם התלמידים עם קשיים רגשיים-  התנהגותיים.

עקב תסכול עמוק ומתמשך  זה, היה ברור לצוות שיש לחפש פתרונות מחוץ לקופסא. ברמה האישית, המוטיבציה של חברי צוות הפיתוח להשתתף במיזם נבעה מהרצון  להיות שותף לתהליך יצירתי ומאתגר.

הנחות יסוד, ערכים ותיאוריות בבסיס המוצר

תלמיד בעל צרכים מיוחדים זכאי ללמוד במסגרות בקהילה עד כמה שניתן.

מורה בעל ידע מותאם, עם תחושת מסוגלות ותחושת שייכות יתמודד באופן מיטבי עם התלמידים עם הפרעות התנהגות.

צוות חינוך מיוחד מטרתו לעזור בהתאמה והנגשת הסביבה לתלמיד שיוכל להשתלב באופן מיטבי בקהילה, תוך מתן כלים, אסטרטגיות והכוונה.

הידוק חיבורים בין כלל הגורמים המסייעים לתלמיד ולמשפחתו יקדמו השתלבותו בקהילה.

הפדגוגיה  צריכה לשלב מענה רגשי, חברתי והתנהגותי לאורך כל היום.

תיאוריות ומקורות השראה

במהלך פיתוח המוצר למדנו וקיבלנו השראה מהמקורות הבאים:

תאוריית ה"חיבורים הרופפים" במערכת החינוך

תאוריות העוסקות מרכיבי חוסן נפשי

תיאוריות אקולוגיות

תיאוריות התנהגותייות –קוגניטיבייות

קהל יעד של המיזם מוצר

המוצר יכול להתאים לגורמים רבים העוסקים באוכלוסיות תלמידים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים:

מנהלים של מסגרות חינוכיות ו/או טיפוליות העובדים עם אוכלוסיות ייחודיות

צוותים רב מקצועיים העובדים במערכת החינוך.

רשויות מקומיות

פיקוח חינוך מיוחד

אגף חינוך מיוחד

מתי"אות

התועלות הצפויות מהמיזם/מוצר

ככל שהחיבורים הרופפים בין גורמי החינוך בעיר יהודקו כך תחוזק תחושת הביטחון של צוות הכיתה ותהפוך לרשת הגנה.

פיתוח תפיסה אינטגרטיבית (קוגנטיבית-רגשית-התנהגותית) של אנשי הצוות תאפשר תכנית פדגוגית מותאמת לצורכי התלמידים .

למידת עמיתים בין קבוצת השווים מעצימה את היכולות המקצועיות.

מורה מועצם מקצועית ורגשית יקדם את תלמידי כיתתו באופן מיטבי.

רצף חינוכי טיפולי בין כיתות ההתנהגות בעיר .

שילוב מיטבי של התלמידים במסגרות החינוך בעיר ככל שניתן.

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

התגבשה תפיסה אינטגרטיבית (קוגנטיבית-רגשית-התנהגותית) אצל הצוותים הגרעיניים של הכיתות ההתנהגותית.

מבנה פדגוגי וטיפולי דומה מופעל בכל הכיתות.

נראות מובהקת של היבטי הניסוי בסביבה הלימודית.

תלמידים

בקבוצת מיקוד דיווחו התלמידים על עלייה ברמת תחושת השייכות ועל תחושה של גאווה בבית ספרם.

נתוני המיצ"ב מצביעים על עלייה באח"ם הבית ספרי ובהישגי התלמידים.

ירידה בדיווח על מקרי אלימות וונדליזם.

ילדים מביעים יותר רגשות ומחשבות, יותר ביטויים של זהות נבנית ויותר עמדות שוויוניות.

מורים

משאלון עמדות המורים דווח ש- 80% מהם מביעים שביעות רצון מהשתתפותם בניסוי.

פיתוח מקצועי של צוות המורים.

חיזוק הכוחות הפנימיים של הארגון כמובילי יוזמות חינוכיות- צוות מוביל ניסו

הגברת תחושת השייכות של חברי הצוותים החינוכיים והפחתת בדידות מקצועית ומצוקה רגשית (ממצא מתוך נתוני השאלונים לדיווח עצמי המופצים בסוף כל שנה).

הורים

הורים יותר פעילים ושותפים בפעילויות וסדנאות לאורך השנה

טיפים על המוצר

כדי להשיג תוצאות מיטביות, כל המרכיבים של המוצר צריכים להיות מיושמים במשולב ובו זמנית ולא בנפרד.

שלב התפתחותי

מוצר בשלבי פיתוח

חזון בית הספר

המתי"א היא מסגרת חינוכית, מקצועית- ארגונית האחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים.

מתי"א, מקדם השתתפות מרבית ופעילה של התלמיד בעל הצרכים הייחודיים בתכניות הלימודים ובפעילויות החברתיות המותאמות לבני גילו. אנו מאמינים כי קידום השתתפותם של התלמידים יתאפשר בזכות שיתוף פעולה והדדיות בין כל הגורמים  בקהילה והמשפחה, מחויבות ומקצועיות של הגורמים האחראים, טיפול בפרט תוך מתן כבוד, אמון  וסובלנות לאחר, תפיסה הוליסטית המקדמת רצף חינוכי/טיפולי והתאמת סביבת למידה לצרכים הייחודיים של התלמיד.

חברי צוות המיזם

 • יעל שושן, מנהלת המתי"א- מובילת ניסוי
 • תמי דורון, מומחית תחום התנהגותי, נפשי, פדגוגי – אחראית על תהליך הערכה
 • עליזה מרגוליס, מומחית תחום התנהגותי, פדגוגי- אחראית על תיעוד
 • נעמי ויץ,  מומחית תחום תרפיה באמנויות

יועצים מלווים

 • דר' איריס מנור, החוג לחינוך מיוחד, אוניברסיטת חיפה-  יועצת אקדמית
 • ריבי ארצי -מרשתת מטעם אגף מו"פ

 

מנגנונים, כלים וסדירויות 

 • מפגשים קבועים (אחת לשבועיים) של כל הצוותים הגרעיניים (חדר מורים עירוני).
 • פיתוח שפה משותפת וכלים אחידים של הצוותים החינוכיים.
 • מפגשים קבועים של צוות ההדרכה מטעם המתיא עם צוותי הכיתה בתוך בתי הספר.
 • מפגשי צוות ניסוי
 • מפגש ושיח מתמיד בין כל השותפים (מחנכים/מטפלים/סייעות) הצוותים החינוכיים.

דברים שלמדנו בדרך וטיפים ליזמים חינוכיים

 • חשיבות מכרעת לבניית צוותים מתאימים לעבודה עם התלמידים
 • ארגון מפגשים קבוצתיים במסגרת "חדר מורים עירוני" דורש איזון בין רכישת ידע לעבודה רגשית. חשיבות רבה להקשבה לצוותים.
 • חשוב לשלב מטרות רגשיות בעבודה הפדגוגית
 • חשוב להפעיל  case manager אחד שהוא מומחה בעל ידע פדגוגי וידע התנהגותי-קוגניטיבי.
 • החיוניות של "הכשרת לבבות"  של כל השותפים מבתי הספר, הפיקוח והרשות המקומית.  חשוב לקיים שיח מתמיד, עקבי ומתמשך עם גורמים אלה.

ממשקים עם גורמים אחרים

 • הרשות המקומית מחלקת החינוך וגף הפרט
 • פיקוח החינוך המיוחד
 • מנהלי בתי הספר
 • שירות פסיכולוגי