נושא : הכנה לחיים
רמת גיל : ז'-יב'
ישוב : חשמונאים
שם המוסד החינוכי : ישיבת בני עקיבא ״נר תמיד״
שם מנהל/ת : הרב איתמר ליברמן
מספר תלמידים : 312
מספר מורים/ות : 60
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 13/09/2017
סוג חינוך : רגיל
פיקוח : ממלכתי דתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

גיבוש הזהות באמצעות הדילמה

הטמעת מודל הדילמה בתרבות הבית ספרית ובשיח הערכי והלימודי המתקיים בבית הספר.

הרעיון המרכזי

זהות ציונית דתית במהותה מורכבת מקונפליקטים ודילמות.

המודל שפיתחנו מאפשר ומטפח תרבות של דילמה ברובד הארגוני ובמרחבי בית הספר כבסיס לשיח ולעשייה הפדגוגיים  בשיעורים השונים.תרבות זו מאפשרת לתלמידים לברר ולגבש את זהותם לא כדרך אגב אלא מתוך מודעות.

המודל מזמן שיח זהות עמוק ומשמעותי בכיתות ומחוץ להן עם אנשי הצוות והחברים באמצעות מספר כלים:

תהליך לניהול קונפליקט – ״מקונפליקט לדילמה״.

מערך צוותי בו ״כל מורה הוא מחנך״

מודל למידת עמיתים, הכולל מעורבות כלל הצוות בתהליך ובדרכי העברתו.

מערכי שיעור מגוונים המעודדים חשיבה, שיח, והתמודדות סביב דילמות.

כלים נוספים שיזמו חברי הצוות והתלמידים במהלך הפיתוח

הצורך – למה יצאנו לדרך?

בגיל הנעורים מתקיים תהליך של עיצוב זהות – והוא קשה ומורכב. תהליך זה נעשה תוך כדי התמודדות עם האתגר הלימודי, בחינות הבגרות, אתגרים חברתיים ואתגרים אישיים והקשורים בגיל ההתבגרות. אנחנו מבקשים לסייע לתלמידינו לגבש את זהותם האישית וקבוצתית.

ערכים והנחות יסוד בבסיס המוצר

על הדילמה כבסיס לגיבוש זהות

האדם הוא יצור מתלבט, בוחר וגם מחליט.

בכל קונפליקט ודילמה יש מתח ערכי שחשוב לחושפו.

ניתן לפתור קונפליקטים בתהליך של הפיכת הקונפליקט לדילמה.

על הקשר בין דילמה לדת ולערכי הציונות הדתית

לא תמיד מובן או מודגש הקשר בין דילמה לבין ערכי הדת בכלל ובפרט בינה לבין הציונות הדתית. אנחנו מפתחים פדגוגיה המחדדת את הקשר בין השניים, ומעניקה לצוות ולתלמידים כלים להתבונן ולשוחח על ולהתמודד עם דילמות בהקשר הציוני-דתי.

תיאוריות בבסיס המוצר ומקורות השראה

מקורות רבים מהיהדות- התלמוד, פוסקי הלכה קודמים ובני דורנו  העוסקים בתחום הדילמות בתחומים שונים ומזוויות מרובות.

קהל יעד של המיזם\מוצר

בתי ספר מהחינוך הממלכתי דתי ומהחינוך הממלכתי המעוניינים לעסוק בשיח זהות יכולים לאמץ את כל המוצר או חלקים ממנו

למעשה, המודל יכול לסייע להטמעת שינוי תרבותי במוסדות חינוך בתחומים מגוונים, גם כאלה שאינם קשורים  לשיח הזהות.

התועלות מהמיזם/מוצר

התלמידים יגבשו זהות אישית וקבוצתית, וייצאו כבוגרים עם הכוונה אישית וחשיבה שכלית, רגשית וערכית מפותחת

הצוות החינוכי יצליח להטמיע שינוי רצוי בתרבות הארגונית של ביה״ס

תתפתח בבית הספר תרבות הרואה בדילמה מקור לצמיחה ולבירור זהות

תוצאות והשפעות שהושגו בפועל

התפתחה אוירה טובה בצוות – כזו המעודדת שיח כן ותומך בין עמיתים, סביב אתגרים ודילמות הקשורות לתלמידיהם או להם עצמם

שינוי תפיסה באשר לזהות האישית של המורה כמחנך המתייחס לדילמות של עצמו, של עמיתו ושל התלמידים

התפתחה בבית הספר תרבות יזמית – צמחו יוזמות של אנשי צוות הקשורות לשימוש בדילמה כבסיס לשינוי פדגוגי

שלב התפתחותי

מוצר בשלבי פיתוח

 

חזון בית הספר

חינוך לאהבת תורה עם דרך ארץ ולאהבת העם והארץ, הבא מתוך חתירה לליבו של התלמיד ואמונה בו ובכוחותיו, ע"י צוות מקצועי ומסור, אוירה משפחתית, קשר אישי ודיבוק חברים, בשאיפה מתמדת למיצוי של כל אחד בפני עצמו ושל החבורה כולה.

חברי צוות המיזם

 • הרב איתמר ליברמן- ראש הישיבה
 • זאב רוזנפלד – רכז פדגוגי ומחנך
 • רמי אלגרבלי – מורה

יועצים מלווים

 • ד״ר דוב שמחון, יועץ אקדמי
 • ד״ר תחיה וינוגרד ג׳אן, חוקרת מכון מופ"ת, אוניברסיטת בר אילן

קולם של היזמים

הרב זאב

עליתי לארץ כבוגר ואני מרכז את נושא העולים בישיבה. נושא הציונות הדתית חשוב לי כאדם וכמחנך, ומעסיקה אותי במיוחד השאלה – כיצד מחנכים לזהות ציונית דתית?

רמי אלגרבלי

העיסוק בבירור זהות ובדילמה בתוך הסביבה החינוכית חשוב לי. לדעתי יש לעסוק בנושאי אתיקה  ודילמה בבית הספר, ולטפל בחינוך לערכים גם בנושאים שנויים במחלוקת.

מנגנונים, כלים וסדירויות

 • ישיבה שבועית של צוות הניסוי, לצורך לבניית מודל הניסוי ופיתוח נושאי השיעורים
 • הכנת כל אחד מהשעורים וניסוי שלהם בכיתה על ידי שני מורים
 • הזמנת התלמידים לקחת חלק בפיתוח ולהוביל פרויקטים
 • ימי שיא לצוות בנושא הניסוי

טיפים ליזמים חינוכיים

 • כדאי ללמוד מיזמים בתחומים דומים ושונים
 • חשוב להכיר את הספרות המקצועית הרלוונטית,
 • סבלנות – תהליך בניית המוצר החינוכי ובחינתו אורך זמן רב.

ממשקים עם גורמים אחרים

 • קשר עם המרכז לאתיקה ועם הרב יובל שרלו
 • קשר עם ֿמרכז הפסג״ה מודיעין בנושא הכשרת ״מורי מורים״ בתחום הניסוי
 • קשר עם גורמים רבים במשרד החינוך, לצורך חשיפה ולמידה הדדית