נושא : חינוך ערכי וחברתי
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : סלמה
שם המוסד החינוכי : יסודי ואדי סלאמה
שם מנהל/ת : פאדי סואעד
מספר תלמידים : 441
מספר מורים/ות : 37
מגזר : ערבי
תאריך עדכון : 05/08/2019
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז צפון
תכנית מלווה : משרד החינוך

המיזם פועל בבי"ס: שנתיים 

שנת פיתוח המיזם

 2016

מדוע יצאנו לדרך?

לבדואים יש מערכת חוקים ברורה ומפורטת הנוגעת להתנהגות במדבר. חוקים אלה מתייחסים בין השאר גם להתנהגות בתוך האוהל, הנחשב למקום "קדוש". מכאן יצא הרעיון להקים אוהל בתוך כותלי בית הספר שיהווה מחרב למידה חדשני אשר מקשר בין העבר וההווה ומטרתו מתן מענה פדגוגי , חברתית וערכית .

החלום/ תמונת העתיד

האוהל הבדואי ישרת את  תלמידי בית הספר ככיתת לימוד חוץ בכל תחומי הדעת ולימודי מורשת ותרבות , מקום למפגש בין דורי ורב תרבותי והטמעת ערכים בדואים כמו כבוד וקבלת הזולת וקבלת האורחים כאשר הכריחה המודרניזציה את הבדואים לשנות במקצת את אורח חייהם כמו כן ,האוהל ישמש כפינת הרגעה ושיח רגשי 

מטרות המיזם ויעדיו

למידה משמעותית , יציאה מן השגרה , שינוי בדרכי הוראה , שמירה על קשר בין דורי , גישור וחוקים ברורים  , שמירה והטמעת ערכים , פינת הרגעה וטיפול רגשי ומקום לשיתוף הקהילה ע"י העברת סדנאות דיון סביב נושאים אקטואליים חברתיים ותרבותיים – חיבור מושכל בין העבר להווה .

קהל היעד

הורים , תלמידים  ואוכלוסיות ממגזרים אחרים .

האבנים הגדולות של המיזם

כוחה של המורשת ומסורותיה טמון בהתמדה בקיומם של מנהגים מן העבר, קרוב או רחוק. 

העבר הבדווי, עבר הולך ונשכח, עבר שחלק ממנהגיו ומסורתו  אינו מוכר לצעירים הבדווים שהם כיום תלמידינו . וכמו שהגמל ירד מנכסי הבדואי  ונדחק בפני המכונית באופן מכאיב ומצער, כך גם הולכים ונעלמים מנהגים ומסורות שזכרם יופיע רק בכתובים או בסיפורי הזקנים (אם בכלל).

בכדי לשמור על עבר סבינו ועל המנהגים המאפיינים אותנו ראינו לנכון לבנות דימוי לאוהל בדואי בתוך כותלי בית הספר בכדי להמחיש ולקרב אותם מעולם התלמידים . 

בכוונתנו להביא במיזם האוהל לקט קטן מתוך אוסף גדול של מסורות, מנהגים, דברים שאולי נראים לנו תמוהים, מנהגים שהיו תקפים ומקובלים על כל המטות והשבטים או על חלק מהם.

מנפשם של הבדואים אהבת בני השבט והקרובים והעזרה להם בכל מצרכיהם. הבדואי אוהב לקבל את אורחיו ולהכניסם לביתו ולכבדם בקפה מר והוא אוהב לשמור על קשרים הדוקים עם שכניו ולהעניק כבוד לזולת ולהיות נדיב אלו ערכים שאנו מנסים  להטמיע בתוכם של תלמידיי . 

הבדואי מכבד את אשתו, וכבוד משפחתו קדוש בעינו, הוא רגיש לעניין נקמת דם, וגאולת הדם, אבל עם התפתחות החיים וקינון החוק, שמר הבדווי על החוק במידת האפשר. הבדואים חיו חיים בתקופת מעבר מאוד סוערת, ולכן קיום קונפליקט עצום בין הדור הצעיר לדור האבות בשבט או ביישוב, כאשר הצעירים רוצים להשיג מטרות העל של החברה המודרנית מבחינת חינוך, תרבות ומבחינת קידום טכנולוגי וקידום בסביבתי.

מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

יישום תכנית הלימודים   – מורשת ותרבות 

הטמעת  ערכים 

קשר בין דורי 

שימוש בשיטות השלמה בין תלמידים מסוכסכים – גישור 

חלוקת תפקידים ברורה למועצת התלמידים  – ותפקיד לכל תלמיד .

שיפור האקלים החינוכי . 

הידוק קשר מורה  – הורה – תלמיד 

למידה חווייתית   – למידה במרחב ויציאה מן השגרה 

עליה בהישגי תלמידי בית הספר 

סדנאות הורים בנושאים אקטואליים חברתיים . 

מקום להעברת שעות פרטניות ושעות ניהול כיתה .

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

למרות שהמודרניזציה הכריחה את הבדואים לשנות את אורח חייהם, ולמרות כל השינויים אשר עוברים על האוכלוסייה הזאת  אפשר להחזירם לעברם הטוב ולמנהגיהם וערכיהם . 

האוהל נחשב כסמל לבדואים שבאמצעותו אנו מלמדים את תלמידינו בצורה משמעותית ומטמיעים בהם ערכים טובים .

שינוי בדרכי ההוראה ויציאה מן השגרה מביאה להנאה בלימודים ועליה בהישגי התלמידים . 

אין ספק שעל כל מחנך לסיים החומר הדרוש ממנו בתוכנית הלימודים אבל גיוון בשיטות ההוראה ובדרכיה מביאים לחוויית לימוד מהממת אצל התלמיד !!. 

יש לצייד את האוהל באמצעים טכנולוגים חדשניים כדי להשלים את התמונה והחיבור בים העבר להווה.

מוביל/ת המיזם

מוביל המיזם הוא רכז החינוך החברתי בבית הספר המורה סלים סעד סואעד שהוא בדואי אסלי  במקור …..הוא איש יזם ,פעיל ודמות דינאמית ויזמית הן בתפקידו בבית הספר כרכז לחינוך והחברה והן בתור מחנך ומורה בעל ניסיון אדיר בחינוך .

סלים רכז חינוך לחיים בחברה מזה חמש שנים … ראה לנכון לקחת אחריות בבניית אוהל בדואי כאשר התבקש לבנות החוקה המכיל בתוכו חוקי בית הספר והמחויבות והזכויות של כל באי בית הספר .

ראה באוהל מקור  לחוקים , מורשת ותרבות  דבר אשר הניע אותו לבנות אבני היסוד של האוהל ….החליט לקיים כיתת לימוד חוץ שבה חוקקים את החוקים , מלמדים שיעורי מורשת ושיעורי מתמטיקה  ערבית ואנגלית אם צריך !!…העיקר לחשוב אחרת ולשנת שיטות הוראה .

איש בעל יכולת יישום!! יש לו את הכלים והמשאבים הדרושים לקיים מה שחשב עליו ומה שחלם עליו .

כאשר ראיינתי את סלים הוא אמר : " הרגשתי שאני יכול … כאשר יש כוח ,רצון ומשאבים אז לא מחכים ולא צריכים להסס או לעצור " …

אמירה שהמנהל תמיד אומר " אני רוצה להיות ראש בין אריות ולא זנב בין אריות או ראש בין שועלים" . וכך גם אני 

הרעיון עלה לאור וכיום יש לנו אוהל בדואי אשר משרת את המטרות שהצבנו לעצמנו .

יזמים הם אנשים מאוד מיוחדים, אבל לפני שהפכו ליזמים, הם היו אנשים רגילים.

הרעיון הקמת האוהל הוגש  למנהל בית הספר אשר התקבל בשמחה ובתמיכה .המנהל בתורו שיתף את  הצוות המוביל ושאר המורים בכדי שיעזרו ויהיו שותפים פעילים ביישומו .

בהקשרה הרחב, היזמות כיום מבטאת מסרים של חדשנות ושל מימוש חלומות ורעיונות, בנקודת המפגש שבין מיצוי פוטנציאל אישי לבין מתן מענה לצרכים חברתיים סביבתיים. 

וכן אצלנו …רעיון של איש אחד התממש והפך להיות אמתי בעזרת עמיתיו …אכן היתה למידת עמיתים ,היו ויכוחים עד למימוש חלום . היזמות ברוח התקופה הפוסט-מודרנית מייחסת חשיבות לטיפוח הפרט וצרכיו, אך גם מעודדת אותו לראות את מחויבותו לזולת . 

לקח  לנו כשלושה חודשים עד לבניית האוהל : הכנה , אסיפת מידע רלוונטי ,אספות צוות מורים לבדיקת הספק עבודה , רכישת כלים לבניית האוהל , הצבת המטרה הבסיסית שעלתה מאחורי בניית האוהל .

החלק של הקמת האוהל היה החלק הכי מרתק ….כאשר התהליך העיד על שיתופי פעולה יוצאים דופן מטעם צוות המורים  , ההורים והתלמידים . מטרות רבות הושגו בעת בניית האוהל ועוד לפני הקמתו !! ….שיתוף פעולה ,כבוד , אהבת הזולת ולמידת עמיתים הם חלק בלתי נפרד מהצלחת המיזם.