נושא : מדעים
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : שגב שלום
שם המוסד החינוכי : אלמוסתקבל
שם מנהל/ת : עבדאללה אלג׳רג׳אווי
מספר תלמידים : 650
מספר מורים/ות : 55
מגזר : ערבי
תאריך עדכון : 26/04/2017
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז דרום
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

ממצוקה להזדמנות – מדוע וכיצד יצאנו לדרך?
הקושי שנוצר בעקבות היעדר מעבדה ללימודי מדעים נהפך להזדמנות לממש הלכה למעשה את החזון הבית ספרי.

הרעיון בבסיס התכנית הוא תולדה של מצוקה בחדרים בבית הספר.  בית הספר נחנך בשנת 2000 עם 12 כתות אם, מורה למדעים שנקלטה בבית הספר, הביעה בפני המנהל את מורת רוחה מכך שאין מעבדה למדעים, והוא הציע לה לנצל את הסביבה המדברית הסובבת את בית הספר כמרחב לשיעורי מדעים חוץ כיתתיים. כשלב ראשון, המורה החליטה להתנסות בעצמה בלמידה מחוץ לחלל הכיתה. לאחר מספר יציאות לימודיות לשטח הבינה המורה את ההזדמנות הגדולה הטמונה בלמידה המבוססת על במגע ישיר וחוויתי. הערך המוסף: למידה הנקלטת באמצעות חושים רבים – למידה עשירה בהרבה מחוויית הלמידה בחלל כיתה סגורה.

לאחר שנתיים, צוות שכלל את מנהל בית הספר שני מורים והמנהל פיתחו את  מיזם "המדבר כמעבדה פתוחה ללימודי המדעים״


הפתרון – תכנית המדבר כמעבדה פתוחה ללימודי מדעים
בנינו תכנית  ייחודית שעושה שימוש מיטבי במשאבי הסביבה המדברית הקרובה לבית הספר. בסביבה זו התלמידים לומדים את תחום המדעים באמצעות מגע ישיר עם הסביבה. מגע בלתי אמצעי זה מתבטא בלמידה חוץ-כיתתית המבוססת על התנסויות חקר ועל חוויות של תלמידים ומורים. התלמיד מוביל את החקר, והמורה משמש כמנחה.

בנוסף, הקמנו סביבה לימודית גם חלל בית הספר עצמו. סביבה זו כוללת פינת צמחי מרפא ותבלין, פינת חי שהפכה למרכז ציפורים בהמשך, חממה לחקר סוגי האדמה והחקלאות המדברית, דגם של שלולית, מרכז ללימוד אקווהפוניקה והידרופוניקה ומרכז תרבות בדואית,
מבית הספר לקהילה, ממדעים לתרבות

המיזם, שהחל בבית הספר, התרחב בהמשך אל הקהילה. כיום הוא משלב בין למידת מדעים בשטח המדברי ובין היכרות מעמיקה עם התרבות הבדואית, לרבות סיפורי חיים של זקני השבט.
באופן זה נשזרים זה בזה סיפורי מורשת, אגדות וחקר מדעי (שלא פעם מספק הסבר מבוסס לסיפורי המורשת). יחד הם יוצרים פסיפס של חוויה אישית, זהות אישית וזהות קהילתית שמכבד את המורשת והמשפחה וכן את השונה והאחר.

ההזדמנות למורים

הטמעת מודל ״המדבר כמעבדה פתוחה״ היוותה הזדמנות לשינוי ולגיוון בשיטות ההוראה, בדגש על למידת חקר. לצורך כך, בית הספר יזם השתלמויות וערוצי הכוונה ופיתוח מקצועי לצוות המורים.


הצעת הערך והתוצאות

ההבטחה החינוכית של המוצר

למידה חווייתית חוץ-כיתתית המבוססת על חקר מדעי ותרבותי תביא להעמקת הידע המדעי ולחיבור אישי וקהילתי לתרבות ולמורשת של הקהילה.

באמצעות התכנית מתחזק החיבור של התלמידים לקהילה, ומעמיקה השותפות בין בית הספר לקהילה. 

התוצאות המתוכננות ואלה שלא תוכננו

תוצאות ישירות ומידיות:

שיפור ניכר בהישגי התמידים במקצועות המדעיים. השיפור נמדד באמצעות מגוון שיטות הערכה, כולל עליה בהישגים הלימודיים במיצב ובמבחנים בית ספריים.

שיפור במקצועות לימוד נוספים – בעקבות שיפור באקלים הבית ספרי  ובשל ההזדמנויות הרבות שהוענקו לתלמידים להציג את המיזם למשתתפי סיורים המגיעים לבית הספר, ניכר שיפור בכישורים המילוליים וביכולות הפרזנטציה של התלמידים. אלה הביאו לשיפור הישגיהם גם במקצועות הלא מדעיים.

העצמת המורים –  תהליך הפיתוח וההפעלה של מודל ״המדבר כמבעבדה פתוחה״ חשף את המורים לתפיסות הוראה חדשות, שיפר את כישוריהם ובעיקר העצים אותם והעניק לתפקידם משמעות חדשה. 

תוצאות לא צפויות:

מודל ״המדבר כמעבדה״ חיזק את תחושת השייכות של התלמידים לבית הספר, למרחב הקרוב אליו ולמרחב שהפזורה הבדואית חיה בו. עניין זה ניכר בצמצום גילויי האלימות, בעלייה ברמת ההקפדה על ניקיון, בירידה משמעותית במספר מקרי ההתעללות בבעלי חיים וכן בירידה במספר מקרי הוונדליזם והפגיעה במתקני בית הספר.

צוות המיזם

את המיזם הוביל צוות שכלל את:

  • מוסא אבו כף, רכז לימודי מתמטיקה ומנהל מרכז ההפצה
  • האני אלדדא, רכז מדעים
  • הלן אשקר, מורה למדעים
  • סלמאן אלחממדה, אחראי ניהול ידע ותיעוד ורכז עברית
  • אבו שאח מחמד, אחראי תיעוד וניהול ידע ומורה לערבית

על בית הגידול של המיזם

 

על בית הגידול של המיזם

בית הספר ממוקם ביישוב שגב שלום, יישוב קבע המבוסס בעיקר על שבט אלעזאזמה. בשנים האחרונות חל שינוי מהותי בחיי תושבי שגב שלום בפרט ובחיי הבדואים בכלל. חלק גדול מהם החליפו את חיי הנוודות במגורים ביישובי קבע מתוך בחירה לשפר את אורח חייהם.
עם זאת, רוב תלמידי בית הספר עדיין חיים במדבר, הסביבה הטבעית שלהם. הקרבה למדבר חושפת אותם לחוקי הטבע השונים ומחייבת אותם ללמוד אותם ולדעת לחיות לפיהם.
חזון בית הספר הוא להביא לצמיחתו של בוגר בעל יכולת לחקור ולהפנים באמצעות חשיבה מדעית את התרבות ואת הידע שפיתח האדם החי במדבר.

הילדים נחשפים למנהגים, ולתרבות הבדווית עם מגע ישיר דרך סיורים וביקורים מתוכננים לקהילה שמסביב לבית הספר. כך הם מכירים את חוקי הקהילה, את המסורת ואת המורשת שלהם.

צוות בית הספר שקד ואימץ לעצמו שיטות הוראה אשר משלבות באופן הנחרץ ביותר את הסביבה המדברית דרך למידה מחוץ לחלל הכתה בסביבה הטבעית.

עבדאללה אלג'רג'אווי