נושא : הכנה לחיים
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : אשדוד
שם המוסד החינוכי : שזר
שם מנהל/ת : חגית דהן
מספר תלמידים : 63
מספר מורים/ות : 10
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 25/07/2019
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז דרום
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : מפרש

שנת פיתוח המיזם

2018

מדוע יצאנו לדרך?

 הצורך במגע אישי יותר עם הלומדים, הצורך לגעת בנפשו, הצורך לסייע בבניית ה"אני"

החלום/ תמונת העתיד

תלמידים בוחרים שיא גינס אישי. באמצעות מנטורים של התהליך ומנטורים מקצועיים סוללים דרך להגשמתו, ובכך מחזקים את תחושת המסוגלות העצמית.

מטרות המיזם ויעדיו

פיתוח ה"אני" של הלומד בדגש על העצמת תחושת המסוגלות ועל יצירת ערך עצמי ייחודי .

קהל היעד

כיתות ו' לשנה"ל תשע"ח – פיילוט 

האבנים הגדולות של המיזם

מסוגלות עצמית, תחושת שייכות, אמפטיה, חוויה משמעותית

 פירוט פעולות בכל אבן:

פעולות לו"ז תפוקות( תוצרים ישירים, תוצרים מוחשיים) תשומות תוצאות לטווח ארוך מדדי הצלחה
הצגת הפרויקט בפני הלומד והוריו ובפני קהילת ביה"ס לצורך גיוסם לשיתוף פעולה

מינוי בעלי תפקידים:

 רכז קהילה, רכז תוכניות , רכז הערכה, רכז מנטורים

הכשרת הצוות,

 בניית קבוצת תמיכה וליווי לצוות המנטורים

חשיפת הלומד למנעד רחב של תחומים

בניית קבוצות ליווי המונחות ע"י מנטור מצוות המורים

גיבוש השיא האישי

פריטת השיא האישי לתוכנית עבודה עם נקודות צומת למשוב, להערכה ולעדכון

טיפוח מיומנות הרפלקציה והמישוב העצמי- אחת לחודש יתקיים מפגש מישוב שבו יתבצעו רפלקציה עצמית ומישוב עמיתים לצורך חשיבה מחדש על המשך התהליך.

שימוש באתגרים בדרך כאתגרים לצמיחה- בכל מפגש ינוהל שיח סביב האתגרים העולים בהתאם לכלי התמודדות (עם אתגרים) שיפותח.

איתור מומחים / סדנאות/ סיורים –  (בקרב הורים, ידיד לחינוך, יחידת המתנדבים בעיריית אשדוד)

בחירת מומחים/ סדנאות התמחות/ סיורים

הפניית/ הפגשת הלומדים

השגת השיא האישי – הגעה לתוצר

חשיפת התוצר – "שיא הגינס" בפני ההורים הקהילה

חיבור לקהילה : 

פנייה למחלקות ציבוריות בעיר להצגת המיזם, גיוס מומחים/ סדנאות, שיווק המיזם שבדרך באמצעות פרסום ברשת ובעיתונות

  חשיפת שיאי הגינס (כנ"ל)  וכן פתיחת שערי ביה"ס בפני בתי ספר אחרים במטרה להיחשף  לתהליך.

ספטמבר 2017

תחילת הכשרה: ספטמבר 2017

חשיפת הלומד: ספטמבר- אוקטובר

 גיבוש שיא אישי: עד סוף אוקטובר

 בניית תוכנית עבודה: אמצע נובמבר

 פגישה עם מומחי תחום / סדנאות:

דצמבר- ינואר

בניית מחוון להערכת התוצר: פברואר 2018

הגעה לתוצר : מאי 2018

ערב שיא : מאי 2018

 חשיפה בפני בתי ספר: מאי 2018

הגעה לתוצר סופי- השגת השיא אישי

בניית תוכנית פעולה ודרכים למימושה בשילוב צמתי משוב ורפלקציה עצמית

יומן המסע

פרסום במדיה

תקציב לחשיפה לתחומים מגוונים- שוק רעיונות

שעות הוראה לאפשור מעגלי התמיכה והליווי האמפטי ע"י המנטורים

 הכשרת הצוות:

 כיצד להיות מנטור

 מנטור למורים המנטורים,  קבוצת תמיכה למורים

מרחבי למידה מותאמים למפגשים( מקום ישיבה, ציוד טכנולוגי)

קירות מדברים

תקציב להפגשת התלמידים עם מומחים במהלך התהליך, סדנאות( אפיה , קדרות , אריגה)או סיורים

הפקת ערב שיאי הגינס (מפיק, תקציב הפקה, תפאורה, הגברה, אולם/במה)

הבניית לומד בעל אמונה במסוגלות העצמית  שלו להגשמת שיאים אישיים 

 לומד  היודע לבנות תוכנית פעולה עם צמתי בקרה ומשוב

 לומד המסוגל ללמוד מכישלון ולהשתמש בו כמנוף לצמיחה

  שימוש בארגז הכלים שרכש מעבר לגבולות ביה"ס ובחייו כבוגר

 רכישת כלים  לשיח אמפטי ולהקשבה פעילה

100% מהלומדים יצליחו לבחור ולהגדיר שיא אישי ממנעד רחב של תחומים. 

100% מהלומדים יבנו תוכנית פעולה למימוש השיא האישי.

100% מהתלמידים יקיימו תהליכים רפלקטיביים בנקודות צומת לצורך בניית יומן המסע.

 100% מהתלמידים יבנו יומן מסע.

 100% מהלומדים יגיעו לתוצר משמעותי. 

90% מהלומדים יעידו על קיום חוויה משמעותית מבחינתם.

 85% מהתלמידים יעידו על חיזוק תחושת השייכות  לביה"ס.

90% מצוות המורים , שייכלל בקבוצת המנטורים ירכוש כלים לליווי קבוצה ולהפעלת תהליך אמפטי.

90%  מהמורים שייקחו חלק בליווי הקבוצות, יעידו על  חיזוק הקשר מורה תלמיד.

 ייוצרו מרחבי למידה מותאמים לקיום תהליכים אמפטיים-

– עיצוב קירות מדברים.

30% ממערכת השעות תתגמש  כדי לאפשר את קיום התהליך.


מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

תוצאות צפויות:

 בחירת שיא אישי ובניית תוכנית למימושו

רכישת כלים להנחיה וליכולת אמפטית

למידה מקשיים ומאתגרים

חיזוק תחושת המסוגלות

 תוצאות לא צפויות:

פרסום המיזם בקהילה ומתן השראה למוסדות אחרים

יצירת אמון ברצון אנשים לתרום ללא תמורה 

בניית תוכנית עבודה לשכבות גיל צעירות יותר- הבנה שיש להתחיל להשריש את השפה מגיל צעיר

תחושת יזמות באוויר, אמונה שאפשר לחלום , וזאת בקרב הצוות ובקרב התלמידים

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

הרבה אנשים מרגישים צורך להשיג מטרות דומות למטרות המיזם. העניין  נוגע בשכבה רחבה של קהל יעד. 

המיזם גרם  לאנשי צוות ולתלמידים  אור בעיניים, הוא חלחל לשכבות הצעירות יותר הממתינות בקוצר רוח לתורן להיות חלק מהמיזם. 

הסתבר שגם דברים שנראו לנו בלתי אפשריים, התגלו כאפשריים, צריך רק לנסות. 

על ביה"ס

ביה"ס שז"ר הוא בית ספר ייחודי למדעים בשילוב אומנויות. ביה"ס חושף את תלמידיו לתופעות מדעיות, לחוקיות מתמטית ולהתנסות אומנותית בדרך חקרנית, חווייתית ומסקרנת.

מעגל המדעים

המודל הפדגוגי להטמעת אוריינות מדעית בנוי משלושה מעגלי למידה: חשיפה, העמקה והתמחות. בשלושת המעגלים הללו משולבת הוראה של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ושל תהליכי חקר מדעי. המודל המנחה בנוי מציר מרכזי של שיעורים בתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה – במקביל ללימודי מתמטיקה ולוגיקה. המודל הפדגוגי משולב גם במקצועות הליבה ומיושם בהם.

מעגל האומנויות

 • כיתות א'-ב': התלמידים לומדים מחול, ריקודי בלט ואומנות פלסטית.
 • כיתות ד'-ו': התלמידים נחשפים לאשכול לימודי אומנויות: ריקודי בלט, התמחות באומנות פלסטית, תיאטרון ,ובוחרים בו תחום רצוי.

היציאה לדרך

צוות ביה"ס חש חוסר נחת מהמצב הקיים במיוחד בהקשר של פיתוח "האני" של הלומד ומתוך כך העלה מספר שאלות:  כיצד ניתן לפעול למען פיתוח אישי מיטבי של הלומד מעבר להיבטים של הישגים לימודיים אקדמיים? מהי המדרגה הבאה שניתן לעלות על מנת לסייע ללומדים להגיע למימוש עצמי מיטבי? חיזוק לכיוונים אלה נמצא גם בממצאי שאלון האח"מ שהצביעו על הצורך להעניק ללומד יותר מימוש עצמי אוטונומי.

מוביל/ת המיזם

שמי חגית דהן, מנהלת ביה"ס במשך 7 שנים. תחום ההוראה המרכזי שלי הוא מתמטיקה, לכן הציוות לבי"ס ייחודי למדעים גרם במהלך שנות ניהולי להתפתחות ענפה בהיבט הנ"ל .  לפני כן הייתי רכזת המתמטיקה הבית ספרית בבית הספר "רעים" בעיר אשדוד ומדריכת מתמטיקה במשך כ-4 שנים. 

אני מאמין אישי: אני מאמינה שניתן להגיע לכל ילד, אם נתייחס לשונות בין הלומדים, להיבט הרגשי- משפחתי של כל אחד. ההוראה כפי שנראית כיום חייבת לעבור שינוי  להוראה הנותנת יותר מקום לאני האישי של הילד. חובה לשבור את המסגרות השמרניות הנהוגות כיום, הן בדרך ההוראה והן בדרך ההערכה, שמהן נגזר גם המבנה הפיזי של ביה"ס. תפקידי כמנהלת, במגבלות הקיימות, הוא לנסות לשבור כמה שיותר קונספציות לגבי  אופן השיעור, צורת הישיבה של התלמידים, צורת הלמידה שלהם. התלמידים צריכים לחזור ללמוד מהמקום המסקרן שלהם המאפיין אותם בהיותם צעירים. אנחנו כממסד הורסים להם את הסקרנות הטבעית הזו, ובכך להערכתי, פוגמים ביכולתם הקוגניטיבית להצליח לרכוש מיומנויות מגוונות. עלינו לתת לתלמיד את הכלים ולא את הידע, לפתוח לתלמיד כמה שיותר דלתות לעולם ולידע האינסופי המאפיין אותו. 

מה הניע אותך ליזום?

 הגענו למקום פדגוגי טוב. מובן שיש עוד מה לשנות וליצור , אבל חשתי שקיים עומס רגשי על המורים ועל התלמידים, ובכל פעם שרצינו לפרק את הצורך, לא הצלחנו להבין "על מה זה יושב". ניסינו לצמצם מטלות, פרויקטים, אבל "זה לא היה זה". 

 גם תהליך החיפוש אחר הצורך לא היה פשוט, תמיד הגענו חזרה לבירוקרטיה, לחוסר במשאבים, לחוסר הכבוד שחשים. רק כשלא ויתרנו ושאלנו שוב "למה? למה?" הבנו שמה שחסר הוא דווקא המגע האישי בין המורה לילד באופן בלתי אמצעי,  לא לשם מטרת הצלחה אקדמית , אלא רק ממקום רגשי של היכרות ושל התחברות. 

 המורים חזרו למטרה  לשמה הגיעו בכלל להוראה, והיה זה הרצון לגעת בנפש הילד.

עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

ללא ההנחיה של תוכנית "מפרש" אני בספק אם היינו מצליחים להגיע למקום הזה. קיבלנו את הליווי לאורך כל הדרך,  את התמיכה ברגעי משבר, את הרעיונות לפרוץ את תקרת הזכוכית , וכך זה הצליח.

הרגשתי שהליווי מעניק לי כוח לעמוד בחוסר הוודאות עמה התמודדנו היות שהמיזם נרקם תוך כדי עשייה, ובכל שלב חשבנו על הצעד הבא. 

 ליווי נוסף שקיבלתי היה מטעם מנחת המנטורים, הישיבות איתה ועם המנטורים  נתנו פרספקטיבה חדשה על ההמשכיות. 

במקום בו את נמצאת, מה גילית על עצמך כיזם?

גיליתי, שאין דבר כזה "אי אפשר". כל דבר העולה עכשיו על הפרק – אני אומרת עליו לצוות : "אל תוותרו, כל דבר אפשר לנסות , מקסימום… נצליח…" 

הצוות מרגיש כיום שהוא יכול להציע יוזמות, וגם אם כרגע לא ברור  מאין יגיעו המשאבים, אנחנו שמים את הרעיון כתוכנית מגירה ומחדדים חושים לקראת הזדמנויות הצצות בדרך.

 גיליתי על עצמי שאני יותר מוכנה לקחת על עצמי דברים חדשים, לא ברורים, פשוט כדי לנסות, מי יודע לאן נגיע.

 כמשפטו של ד"ר סוס:" אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים".

צוות "מפרש" כלל את מיקי לוי, סגנית המנהלת, נטלי שלומן, חגית הדרי, אנג'לה גולדווין, מורן סיבליה, קארין שבתאי.

 • בשנה"ל תשע"ח, במסגרת ההשתלמות המוסדית , השתלמנו בפיתוח תרבות יזמית. במסגרת ההשתלמות עסקנו במרכיבי התרבות היזמית  ובכלים לפיתוח יוזמות. 
 •    חלק מההשתלמויות הועבר ע"י צוות "מפרש", וחלקן הועבר ע"י המנחה של המנטורים.  במסגרת ההשתלמות נכתבו עוד שלוש יוזמות שאותן אנו כרגע משמרים עד מפגש עם הזדמנויות עתידיות.
 •  במהלך השנה הגשנו גם "קול קורא" של הM21, ולשמחתנו, קיבלנו אישור  למימוש התוכנית. כמו כן "קול קורא" ליוזמות חינוכיות שבמסגרתו התחלנו לשלב מדפסות תלת ממד בלימודי הרובוטיקה שלנו. 
 •  תלמידות כיתה ד' פנו אליי במטרה לאסוף כספים באמצעות מכירת אוזני המן בפורים לצורך שדרוג פני החצר. נערכה עמן שיחה לחשיבה על דרך איסוף המשאבים. סייענו להן בביצוע, וקיימנו איתן שיח לאחר איסוף הכספים כדי לחשוב יחד על האופן שבו ניתן לממש רצונות שהציבו לעצמן לפני היציאה לדרך.

 פרקטיקות וסדירויות לשיתוף ולמידת עמיתים של ידע, של מיומנויות ושל כלים בתהליך פיתוח יוזמה:

 • בכל מליאת מורים שיתפו המורות את העמיתים ביוזמות פדגוגיות שהן מיישמות בכיתתן. 
 •  באחת ההשתלמויות נאספו רעיונות לבניית שדרת יזמות, ולבנות בה מקום להצגת יוזמות אפשרויות של מורים ותלמידים. בשנה הבאה נצא לדרך בבנייתה. 

 מנגנונים מתמרצים ומוקירים ליוזמות:

 • בכל מידעון שבועי / חודשי מפורסמות יוזמות שאנשי צוות /תלמידים יזמו.
 • העדכון על היוזמות משתלב גם בתכנון החודשי המופץ להורים.
 •  מתפרסמות כתבות בדף הפייסבוק הבית ספרי וכן  בעיתונות.

 

 •  שיתוף והזרמת מידע (דו-צדדי) על צרכים/על הזדמנויות/על אפשרויות השפעה:
 • הקולות הקוראים המזדמנים אליי מופצים בקרב צוות המורים.
 • תוכניות היוזמה שנבנו נשמרו אצלי ויותאמו לקולות קוראים אפשריים.
 • המורות מנו דרכים נוספות למימוש היוזמות דרך גיוס משאבים מקרב הקהילה. 
 •  סדירויות לצוות לפיתוח יוזמות: 
 •  שדרת יזמות
 •  "קול קורא" ליזמות שיופץ בתחילת השנה 
 • שיחות על סיפורים מאתגרים של הצלחה או של למידה  מתקיימות כנוהל שגור במליאות מורים. 
 •  ממשיך שיח יזמות בכיתות.