נושא : פדגוגיות חדשניות (משחקית וכד')
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : נצרת עילית
שם המוסד החינוכי : יודפת
שם מנהל/ת : הדס קרן
מספר תלמידים : 236
מספר מורים/ות : 27
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 21/07/2019
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז צפון
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : מפרש

שנת פיתוח המיזם

2017

מדוע יצאנו לדרך?

צוות ביה"ס השקיע ומשקיע רבות כדי לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים וכדי להעניק להם תחושות של שייכות ושל הצלחה. 

כחלק מהרצון של הצוות החינוכי לקדם את תלמידיו, ערכנו בירור של תחושות ושל צרכים, אבחנו את נתוני המיצ"ב האחרון ואת תוצאות טפסי תמ"י- התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, סקרנו את תוצאות המיפויים בתחומי הדעת השונים ובעיקר בתחום השפתי.  קיימנו ישיבות צוות טיפולי מול מחנכות הכיתה – על מנת לגבש לעצמנו צורך בית ספרי, שייתן את המענה הטוב ביותר לשיפור ההישגים בכלל ובתחום השפתי – השפה העברית – בפרט, מאחר שרוב תלמידי ביה"ס הינם דו לשוניים, וניכר כי חוסר האיזון בין השפות השונות מקשה עליהם את הלמידה בשפה העברית,  (אצל רובם העברית אינה שפת אם).

לבסוף, לאחר  סיכום וניתוח הנתונים, עלה כי בבית הספר ניכרים פערים לימודיים במקצועות הליבה,  ובמיוחד בתחום השפה העברית. לפיכך, צוות בית הספר שם לו דגש לפעול למען שיפור הישגי התלמידים בתחומים רבי המלל בכלל ובשפה העברית בפרט. כמו כן הוחלט   לחזק את תחושת השייכות, אשר הייתה לוקה בחסר בנתוני המיצ"ב תשע"ו, בתקווה שכל זה יוביל להגברת המסוגלות העצמית ויאפשר הצלחה בלמידה ובשאר התחומים. 

מטרות המיזם ויעדיו

מתן ארגז כלים לכל תלמיד – בתחום האקדמי, בתחום הבינאישי ובתחום היזמות – על מנת לחזק תחושת שייכות והצלחה  כאמצעי לשיפור ההישגים הלימודיים.

קהל היעד

 תלמידי כיתות ד'-ו'

האבנים הגדולות של המיזם

פירוט פעולות בכל אבן (בתרשים של תאוריית השינוי):

שילוב מודלים מקדמי למידה והישגים פיתוח מסוגלות עצמית פיתוח תחושת שייכות עברית כשפה שניה
פיתוח הצוות המקצועי – באסטרטגיות למידה, בתפקודי לומד, בדרכי הוראה חדשניות

השתלמות מתוקצבת ממרכז פסג"ה 

תוכנית התערבות לצוות החינוכי – ע"י יועצת/פסיכולוגית (לאורך שנת הלימודים) מתן מענים רגשיים וטיפוליים בבית הספר הדרכה בית ספרית לכלל הצוות
בניית מערך הדרכה של הצוות החינוכי ע"י מדריכי משרד החינוך וע"י מורות מהצוות, מדריכות "השקפה" בתחום דרכי הוראה ופדגוגיה חדשנית בשלושה ימים בשבוע – פתיחת בוקר  בנושאים: שייכות, מסוגלות ותקשורת בינאישית יצירת מרחב- חדרי שלווה שינוי דרכי ההוראה בכיתה תוך שילוב מודלים חדשניים בהוראה דיפרנציאלית
הכשרת הצוות עפ"י תחומי הבחירה: אומנויות, טכנולוגיה/מדע, מנהיגות ספורטיבית יצירת מערך של שלושה מפגשים שנתיים –  מורה, הורה ותלמיד שיעורי מפתח הל"ב בכל הכיתות א'-ו' , 

שיעורי כישורי חיים  לתלמידי כיתות ג'-ו' ע"י מחנכת וע"י יועצת

מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

מתחילת שנה"ל תשע"ח נחשפו תלמידי כיתות ד'   לשני תחומי עניין – אומנויות וטכנולוגי/מדעי – בשש שעות לימוד שבועיות.

 להלן פירוט תחומי הדעת:

מיומנויות שפה

אומניות: אומנות פלסטית, צילום, מוזיקה, ג'אגלינג

טכנולוגי- מדעי : רובוטיקה, חשיבה מתמטית

במקביל, לומדים תלמידי כיתות ה'-ו'  (לאורך שנת הלימודים, שש שעות שבועיות) את אחד התחומים הבאים: 

א. אומנויות

ב. טכנולוגי-מדעי

ג. מנהיגות ספורטיבית

פירוט תחומי הדעת:

אומנויות מנהיגות ספורטיבית טכנולוגי-מדעי
מיומנויות שפה

אומנות

מוזיקה

מחול

דיבייט – מיומנות השיח

צילום

יזמות

תלת ממד

מיומנויות מנהיגות והובלה

מיומנויות שפה

הגנה עצמית

כושר גופני 

מיומנויות שפה

מדעים

חקלאות

רובוטיקה

דיבייט – מיומנות השיח

צילום

יזמות

תלת ממד

 

מלבד העובדה שהתלמידים מעמיקים בתחום הדעת שאותו בחרו, הם התנסו בלמידה רב גילאית  המאפשרת להם להכיר תלמידים נוספים בבית הספר ולעבוד איתם בשיתוף פעולה, ללמוד בקבוצה עם מספר תלמידים מצומצם ולקבל מענה אישי. בנוסף, הלמידה הרב גילאית בקבוצה הקטנה מאפשרת לכל תלמיד להעצים את יכולותיו הלימודיות ואת כישוריו החברתיים.

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

ניתן ללמוד על המיזם במספר ממדים שונים ומקבילים: 

בממד הטכני: למדנו כי נדרש ארגון לא פשוט של המערכת הבית ספרית מבחינת שעות הלימודים, הצוות המקצועי  ומרחבי לימוד : גיוס צוות מקצועי ללימוד תחומי הדעת, בניית מערכת שעות רוחבית ל5 מורים המלמדים בו זמנית ויצירת מרחבי למידה חדשים וכיתות לימוד לקבוצות קטנות של תלמידים בו זמנית. 

קושי טכני נוסף עלה בתחילת השנה כאשר  נבחרו רק שני תחומי דעת. לאחר חלוקת התלמידים ניכר היה כי ישנו צורך  ליצור תחום דעת נוסף על מנת שהתלמידים ילמדו בקבוצות קטנות ויקבלו מענה בתחום דעת נוסף.

בממד הבינאישי: התלמידים נאלצו להתמודד עם חשיפה לצוות חינוכי רחב יותר ולהסתגל לפחות שעות עם מחנכת הכיתה. לפיכך היה צורך משמעותי ביצירת קשר בין המורה המקצועי לבין התלמידים, בחוזה קבוצתי ובמערכת חוקים קבוצתית. 

בנוסף, התלמידים התקשו לבחור תחום דעת, ובתחילת השנה היו בקשות רבות לעבור מתחום לתחום . 

בממד אקדמי: בניית תוכניות לימוד חדשות ומקוריות לאורך שנת לימודים והתאמת תוכנית הלימודים לקבוצה רב גילאית ולרמות השונות של התלמידים, היו אתגר משמעותי עבור הצוות. 

על ביה"ס

בית הספר "יודפת" הוקם בשנת  1998 / 1999 בלב ליבה של שכונת הר יונה, השכונה הצפונית והחדשה ביותר בעיר נצרת עילית.

בית הספר "יודפת" הינו בית ספר יסודי ממלכתי המונה 236 תלמידים באחת עשרה כיתות אם: תשע כיתות בחינוך הרגיל ושתי כיתות בחינוך המיוחד. מספר אנשי הצוות הוא כ-27, מרביתם מורים וותיקים, וחלקם הקטן מורים חדשים במערכת החינוך.

שכונת הר יונה הוקמה בשנות ה-90  בעקבות גל העלייה מברית המועצות לשעבר , אשר אוכלסה ברובה ע"י תושבים ותיקים כמשפרי דיור, ובמקצתה ע"י עולים חדשים.  כיום, מונה השכונה בעיקר תושבים יוצאי מדינות חבר העמים ובני מיעוטים, ורק מעטים בה הם תושבים ותיקים. 

משנת 2005 התחילה הגירה שלילית מהעיר נצרת עלית, ותושבים רבים עזבו את העיר לישובים הסובבים אותה. במקומם נכנסו לגור תושבים ממגזרים אחרים שילדיהם  אינם לומדים בבתי הספר בעיר. כיום חלק ממשפחות התלמידים הלומדים בביה"ס הן ממעמד סוציואקונומי מוחלש יותר.

בשנת תשס"ט-2009 למדו בבית הספר 387 תלמידים.  בשנת תשע"ז-2017 למדו בו 241 תלמידים, ובשנת תשע"ח- 2018 לומדים בביה"ס 236 תלמידים. הירידה המשמעותית בכמות התלמידים יוצרת בכל סוף שנה חוסר ודאות : כמה תלמידים יהיו בכל שכבת גיל? האם יהיו שתי כיתות בשכבה או תתאחדנה שתי הכיתות לכיתה אחת עם מספר גדול של תלמידים? הדבר יוצר אי יציבות במערכת הבית ספרית:  אנשי צוות, קשיים בהתארגנות בית ספרית משנה לשנה, גיוס אנשים, המוטיבציה של אנשי הצוות, תחושת אי ביטחון ותכנון עתידי.

אוכלוסיית התלמידים בבית הספר מגוונת ביותר. מרבית התלמידים  נולדו בארץ. כ -60% מתלמידי בית הספר הינם ילדים למשפחות עולות מברית המועצות, 5% בני מיעוטים (נוצרים ומוסלמים), והשאר ילדים להורים צברים. רוב תלמידי ביה"ס הינם דו לשוניים, עובדה המתבטאת בתחום הלשוני ובאוצר מילים דל. 

מוביל/ת המיזם

הדס קרן  – מנהלת בית הספר

4 שנות ניהול, 26 בתחום הוראה 

תואר ראשון בחינוך מיוחד, תואר שני בפיתוח צוותי הוראה בתחום הפדגוגי 

תפקידי ניהול קודמים : 

סגנית מנהלת בית הספר "הדקל" בכרמיאל 

מדריכה אזורית, במחוז צפון 

  • חינוך לחיים בחברה, מפתח הל"ב- הדרכה בשישה בתי ספר 

הדרכת רכז בית הספר וצוותי המורים בתוכנית וביישום שעות ניהול כיתה

  • תכנון לימודים במגזר הדרוזי – הדרכה בחמישה בתי ספר

מפגשים עם מנהלי בית הספר ועם צוותיהם, בניית תוכנית שנתית בהלימה ליעדי משרד החינוך, הדרכה וליווי של הצוותים ביישום דרכי הוראה והערכה מגוונים

מרצה בפסגות עכו וירכא, חינוך לחיים בחברה ומפתח הל"ב

  • ליווי ופיתוח מקצועי – פדגוגי של קבוצות מורים ושל רכזים מבתי ספר שונים
  • ליווי בתי ספר יסודיים בכרמיאל

אני מאמין אישי:

 – בית הספר יהיה מוביל כבית חינוך, המקנה ערכים, השכלה וכישורים חברתיים בדרך של דיאלוג, כבוד הדדי ושיתוף פעולה.

– בית הספר ישקוד על פיתוח תוכניות לימודים על פי המקצועות השונים ועל פיתוח תוכניות חברתיות אשר יתנו מענה דיפרנציאלי לכל תלמיד.

– ההורים יהוו חלק בלתי נפרד מקהילת בית הספר, תוך שיתופי פעולה מלאים לקידום התלמידים וקהילת בית הספר על כל באיה.

-בית הספר ישקוד על פיתוח קשרים עם גורמי חוץ וקהילה למען פיתוח דור עתיד מעורב ותורם לקהילה.

מה הניע אותך ליזום?

מטרתי המרכזית כמנהלת היא להוביל את הצוות ליצירת הזדמנויות שונות ומגוונות לתלמידים, הזדמנויות שתבאנה למימוש יכולותיהם הלימודיות והחברתיות.  הצוות החינוכי יקדם תהליכים פדגוגים המשביחים את ההוראה ומקדמים את אוכלוסיית התלמידים בדרך של זיהוי נקודות החוזק ושל מיצוי יכולותיהם. 

הצוות ישאף למצוינות ויטפח תלמידים מצטיינים בתחומים שונים, הואיל ונושא המצוינות חשוב לאוכלוסייה המגיעה לבית הספר.

מכניסתי לתפקיד, הצלחתי להוביל בצוות תוכנית שמטרתה יצירת אקלים חינוכי של למידה, מענה לשונות ומימוש  האחריות והמחויבות לכל לומד. כל מורה בחר תחום עניין שאותו הוא מלמד בקרב קבוצת תלמידים מכיתות ג'-ו'. השיעור התקיים פעם בשבוע ויצר אצל המורים מחויבות למימוש היכולות של התלמיד בדרך יצירתית, חווייתית ומשמעותית. לדוגמא, פיתוח חשיבה מתמטית בלימוד משחקים, כמו דמקה, שח-מט ודומינו, כתיבה ועריכה של עיתון בית ספרי, בישול כדרך חיים בריאה, תקשורת- מדיה ופרסום, נאמני ספורט,  קיפולי נייר, תיפוף על כדורים ועוד. 

עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

ההצטרפות ל"מפרש" אפשרה לי לרכוש כלים על מנת להוביל את השינוי בצוות בדרך של בירור מעמיק של הצרכים ושל הקשיים שבהם אנו מתמודדים בעבודתו של הצוות ושל האופן שבו נוכל לערוך שינוי מיטבי ביותר למען תלמידי ביה"ס. הליווי האישי שלי כמנהלת ושל הפורום ע"י היועץ הארגוני היה משמעותי ורלוונטי לאורך כל הדרך: בתחילה, בנושא בירור הצורך הבית ספרי, ובהמשך, בדרכי הוצאת השינוי והתוכנית לפועל. כמו כן, התקציב שקיבלנו אפשר לנו לרכוש פריטים ועזרים שסייעו לצוות החינוכי ליישם את התוכנית ואת דרך ההוראה בצורה מיטבית.

במקום בו את נמצאת, מה גילית על עצמך כיזם?

-גיליתי על עצמי שיש לי  היכולת, כמנהלת בית הספר,  לזהות צרכים וקשיים משמעותיים הקיימים בביה"ס.

-גיליתי שיש בי  היכולת להוביל שינוי בדרך של דיאלוג , של הקשבה ושל חשיבה משותפת עם הצוות החינוכי, עם ההורים ועם התלמידים.

-גיליתי שיש  לי הכלים לנהל התנגדויות בצורה מיטבית, כמו גם  היכולת לסחוף אחרי צוות מנוסה וותיק לשינוי מעמיק.

לשנה"ל תשע"ט יורחבו תחומי העניין לשכבות גיל  נוספות בביה"ס, ועקב כך צוות רחב יותר בביה"ס יצטרך לקחת חלק משמעותי בתהליך. ביה"ס מפתח עם הפסג"ה השתלמויות אשר תאפשרנה למורות להרחיב  את הידע בתחומי העניין שילמדו ולהעמיקו. בנוסף, יתקיים בחלק מישיבות הצוות הבית ספריות שיח משתף על הנעשה בכל תחום עניין, וזאת על מנת לשתף, להעביר מידע ולהעצים את העבודה הנעשית בתחומי הדעת. 

תוכניות נוספות הפועלות בביה"ס  תותאמנה למגמות השונות. ביה"ס יפתח את תחומי דעת עם גורמי חוץ, כגון מכללות לחנ"ג, בי"ס תיכון בעיר , אשכול פיס ומפעלי תעשיה אזוריים.

הצוות המקצועי יבנה תוכנית שנתית שבסופה כל תלמיד/קבוצה יציג/תציג תוצר  שיהווה תמריץ ליזמות. בתעודה הבית ספרית תופיע הערכה בנושאים, כמו ביצוע משימות בכיתה, מחויבות, מעורבות והתייחסות בכבוד לזולת.