נושא : פדגוגיה
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : פתח תקווה
שם המוסד החינוכי : חינוך תורני אקדמי עמיטל
שם מנהל/ת : שמחה גיל
מספר תלמידים : 972
מספר מורים/ות : 65
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 17/06/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז צפון
פיקוח : ממלכתי דתי
תכנית מלווה : מפרש

הצורך לצייד את התלמיד בארגז כלים המתאים לתמורות הטכנולוגיות שחלו בעשורים האחרונים, כדי להכין את הלומד לעולם המחר הדינמי והמשתנה. וזאת, בעקבות השאלות האם ההישגים האקדמיים ינבאו בהכרח הצלחה בחיים? האם הישגים אלה הם המיטב המרכזי החיוני של ביה"ס? האם תפקיד ביה"ס מתמקד בעיקר בהקניית גופי ידע אקדמיים? נוצרה חשיבה על הצורך לשנות את דרכי הלמידה הבית ספריים, למידה בה התלמיד לא יהווה כלי קיבול לידע שיועבר לו על ידי המורה, אלא למידה בה התלמיד הינו חוקר, יוזם ויצירתי.

"כדי להצליח, בני אדם יידרשו לערך מוסף אישי,

אתני ותרבותי ייחודי בנוסף למידע העובר ביניהם.

לרשימה של יצירתיות מחשבתית וחשיבה מקורית,

מחוץ לקופסה, יתווספו כישורי תקשורת בין אישית,

אישיות מוסרית ואחריות סביבתית"  (פרו' דוד פסיג)

תמונת עתיד/החלום: כיצד מחברים שמים וארץ שנראים לכאורה סותרים זה את זה, כיצד מביאים לידי ביטוי מהות דתית- תורנית בד בבד עם מהות אקדמית חדשנית, יצירתית ופורצת דרך? הילכו שניהם יחדיו?

התשובה לכך חיובית ונמצאת בהלימה לתפיסתנו התורנית דתית לאומית, הבנויה על יסודות איתנים ומוצקים של ערכים תורניים, ציוניים, לאומיים ואמוניים המושתתים על ערך החסד והמעורבות החברתית.

אנו מאמינים שההתמודדות התמידית שלנו והמחויבות לשילוב ולהשתלבות של ה"ישן" עם ה"חדש", תאפשר הסתגלות והתאמה של מערכת החמ"ד לשינוי הנדרש בבתי הספר בעידן משתנה.

חזון בית הספר הינו לתת לבוגריו צידה לדרך, אשר תשמש אותם במהלך ההתבגרות ובהמשך החיים כבוגרים דתיים-ציוניים, מצליחים ובעלי מיומנויות חיים למימוש עצמי בעולם החדש והמשתנה. מיומנויות אלו כוללות חשיבה עצמאית, יצירתית ויזמית, אהבה ותשוקה ללמידה ומיומנויות  של חקר וטכנולוגיה תוך כדי למידה משמעותית מתוך סקרנות ומוטיבציה פנימית.

צוות בית הספר שואף ליצור בית חינוך עם מהות חדשנית ומותאמת לכלים ולמיומנויות הנדרשים במאה ה-21. 

מטרות המיזם

  • יצירת פלטפורמות מגוונת שתכליתן פיתוח יזמות חקר ויצירתיות (יח"י).
  • הקניית כלים לפיתוח יכולות ללמידת חקר, יזמות ויצירתיות אשר יובילו להעצמת הערך העצמי תוך גילוי יוזמה ותושייה בתהליכי שינוי אישיים וסביבתיים בעידן המשתנה.
  • התפתחות והעצמה של המורים ואנשי הצוות להוות מודל להובלת השינוי בבית הספר
  • התפתחות והעצמה אישית של התלמידים להתמודדות עם אתגרים אישיים חברתיים ולימודיים
  • הבניית מבנה הוליסטי למרחב חינוכי המחבר ומניע למידה מבוססת יח"י, באופן שיחבר את הקהילה לבית הספר.

קהל היעד

מורים – הקניית ארגז כלים להוראה דיפרנציאלית ממוקדת יעדים ומבוססת נתונים יישומיים המותאמים להוראה אפקטיבית ומשמעותית.

אנו מאמינים  שעל מנת להטמיע תפיסה חדשה בבית הספר נדרש תהליך התמקצעות של כל מורה, שיעצים בקרבו את תחושת המסוגלות והאמון ביכולתו לשנות ולהצליח וליצור בקרב צוות המורים תשוקה להורות בדרך יצירתית וחדשנית.

תלמידים – להקנות לתלמידים מיומנויות חקר, יזמות ויצירתיות לקראת הכנתם לעידן החדש

הקהילה הסובבת – שיתוף הקהילה הסובבת, הורים, אנשי מקצוע ובעלי ידע ספציפי וניסיון אישי בתחומי חיים מגוונים

אבנים גדולות (מנופים):

עקרונות

הנחת היסוד של המיזם, היא כי החברה המודרנית אינה זקוקה עוד לבתי ספר שישָמרו את הקיים ויעבירו ידע ממורה לתלמיד "כסוכן ידע", אלא ישמשו כמתווכי למידה ויכשירו תלמידים לקראת אתגרי המחר. ביה"ס נוטל על עצמו תפקיד זה מתוך מחוייבות עמוקה וראייה רחבה יותר של תפקידו.

הלמידה מתבססת על יצירתיות, חקר ויזמות תוך בחירה אישית – מדוע?

יצירתיות– על מנת לפתח מנגנון שמכשיר את הילד לצורת חשיבה שתאפשר לו להתמודד במציאות משתנה .

חקר– להקניית מיומנויות, כלים ומתודולוגיות של פיתוח חשיבה, חקר ועיבוד מידע שיכשירו את הילד לשימוש נכון ומועיל בכלים הטכנולוגיים ובידע האינסופי הנפרש בפניו במציאות המשתנה.

יזמות– למתן הלגיטימציה למימוש שאיפות וחלומות המבוססת על עוצמה פנימית ומסוגלות לשנות להשפיע, לתת ולתרום.

בחירה אישית – מתוך ההכרה בדיפרנציאליות של הלומדים ביכולותיהם וכישוריהם השונים.

 

ארגוני

מערכת שעות גמישה בכיתות על פי דרישות הפרויקטים. מורים המלמדים בו זמנית באותה כיתה, שיעורי רוחב שכבתיים בהם לתלמידים אפשרות בחירה, ישיבות של צוותים שונים על פי הצורך.

פדגוגי

הכשרת המורים בדרכי למידה-הוראה-הערכה המותאמים למעבר ממורה מקנה ידע למורה מנחה ומאמן למידה.

הנחיית התלמידים ללמידת חקר עצמאית ובשיתוף פעולה בצוות.

שילוב מומחים ובעלי ניסיון להעשרת התלמידים ממקור ראשון ואותנטי.

סביבתי

פיתוח סביבה לימודית יעודית לתחום ולנושא. סביבה אסתטית ומזמינה, המאפשרת לתלמיד למידה בדרכים מגוונות, שונות מהדרך השגרתית של ישיבה בכיתה.

פירוט פעילויות:

השתלמות מקצועית המשכית רב-שנתית

תשע"ה – שיח משַתף בית ספרי (מתוך האשכול האישי והבינאישי):

עקרונות וכלים לעבודת צוות, משוב ולמידת עמיתים

תשע"ו – תהליכים בעבודה שיתופית: תהליך יזמות, תהליך חקר, תהליכי פיתוח סביבות למידה בגישת יח"י רב-תחומית (יזמות-חקר-יצירתיות) (מתוך האשכול הקוגניטיבי, האישי והבינאישי).

תשע"ז – פיתוח תוכניות למידה מבוססות פרויקטים, תהליכים וכלים  להערכה בגישה חלופית, המשך והרחבה של פיתוח סביבות למידה מבוססות יזמות-חקר ויצירתיות רב-תחומית (מתוך האשכול הקוגניטיבי, האישי והבינאישי)

תשע"ח – פיצול ל-3 מסלולי למידה (עפ"י בחירה וצורך):

  • פסיכולוגיה חיובית – העצמה אישית, העצמת תלמידים וקשרי עמיתים בדגש ראייה חיובית
  • תקשוב – למידת כלים חדשניים דיגיטאליים לייעול ושדרוג עבודת המורה הן באופן אישי, הן בצוותי עמיתים והן עם תלמידים.

פיתוח פרויקטים – המשך פיתוח פרויקטים משודרגים בית ספריים הכוללים פיתוח תוכניות מבוססות פרויקטים, עבודות חקר, יזמות ויצירתיות ומאופיינים בהערכה חלופית באמצעות מחוון.

  • פרקטיקות וסדירויות שהוכנסו לבית הספר בעקבות המיזם

 

למידת עמיתים כאמצעי להעברת ידע ומיומנויות- צוותים מתכננים פיתוח יוזמה , מזקקים את היוזמה לפי מודלים שונים של תיכנון ופיתוח.(– p.b.l דוגמא)

מאגמים משאבים ,מדגימים מציגים ומקדמים יוזמות .

מאתרים שותפים ליוזמה –שותפי חוץ ופנים בית ספריים.

מנגנוני תמרוץ ותגמול – ביקורי חוץ בהם הצוות מציג את תוצריו ומלמד בתי ספר אחרים על ההתנהלות היזמית .

 סגנון  שיתוף והזרמת מידע על צרכים ואתגרים– מפגשי מליאה  כלל צוותים לשיתוף.

-קבוצות תקשורת זמינות לדיונים צוותים והצגת תוצרים.

 תהליכי ליווי פיתוח של הצוות לחשיבה יזמית– מפגשים שבועיים שכבתיים צוותים מחנכים ומורים מקצועיים לחשיבה  והערכה מעצבת ומקדמת של תהליכי למידה מתפתחים ,החשיבה במפגשים אלו יצירתית ,דינמית ומתפתחת לישיבות אלה מצטרפים לעיתים מומחי תחום.