נושא : חוויתי רגשי
רמת גיל : א'-ו'
שם המוסד החינוכי : עליזה ומנחם בגין
שם מנהל/ת : ורד פישר
מספר תלמידים : 700
מספר מורים/ות : 40
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 06/05/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז חיפה
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

מאפייני מיזם:

המיזם פועל בבי"ס (מספר שנים): שנתיים

שנת תחילת המיזם: תשע"ז

למה יצאנו לדרך (הצורך):

התהליך נוצר מההבנה, כי הלומד אחראי על למידתו. כדי לממש את תהליכי הלמידה בבית הספר בצורה מיטבית, עליו להיות מודע לכוחות הטמונים בו ולעשות בהם שימוש באופן מושכל.

החלום/ תמונת עתיד:

קהילת בית הספר מיישמת את "שפת הכוחות" בתהליכי הוראה למידה ומטפחת תלמידים עצמאיים המודעים ליכולות שלהם. הגברת המצויינות האישית וטיפוח אקלים לימודי חברתי מיטבי.

מטרות המיזם :

המטרה המרכזית להעצים את תלמידי בית הספר, להצמיח ולהכשיר תלמידים עם בטחון עצמי, להגביר מודעות אישית ,לעודד נכונות ללמידה, מוטיבציה לעשייה ופעולה באמצעות "שפת הכוחות" המהווה יסוד מארגן ללמידה .

קהל היעד:

קהילת בית הספר: תלמידים, צוות חינוכי והורים

 

אבנים גדולות (מנופים):

המושג כוח הינו מושג עשיר וכיאה למושג טוב הוא מקפל בחובו עיסוק בערכים, מפגיש אותנו עם דילמות, מכיל ניגודיות רבה ודורש רפלקציה ולמידה אישית מתמדת. המושג מעולמם של הילדים ומאפשר למידה אינטגרטיבית ומהנה.

"שפת הכוחות"- בכל אחד ואחת מאתנו טמונים כוחות שחשוב שנכיר אותם ושנדע לפעול לאורם, בהתאם למצבים בחיינו. שפת הכוחות מבוססת ששת תפקודי לומד הנדרשים במיומנויות המאה ה-21.

הטמעת "שפת הכוחות" הינה מערכתית, המשולבת בכלל עשיות בית הספר ומעודדת עיסוק בערכים בכל מקצועות ההוראה, בשיעורי כישורי חיים ובמסגרות חוץ בית ספריות. ההוראה ספירלית, בכל שנה העמקה, עיבוי והרחבה. קהילת בית הספר נדרשת לקיים תהליך למידה אישי להבהרת הכוחות והערכים המניעים אותנו בחיים, ממקום של מודעות, הבנה ולמידה.

פירוט פעולות בכל אבן :

הפעולות להטמעת שפת הכוחות בבית הספר:

הכשרת הצוות החינוכי / חשיפה והקניית שפת הכוחות לקהילת ההורים באמצעות אסיפות ההורים / תכנית למידה ספיראלית מובנית להקניית הכוחות בכיתות והתנסות ביישומה/ טקסים ומסגרות בהן ניתן דגש לכוחות / ימי הורים דיאלוגיים – המזמנים שיח עם כוחות בשיתוף: הורה- מורה-תלמיד/ הענקת תעודות בסיום מחצית בהלימה לשפת הכוחות / קיום ישיבות פדגוגיות תוך התבוננות על ביצועי תלמידים באמצעות הכוחות.

מה השגנו עד היום ביישום:

כל הצוות החינוכי עבר הכשרה שכללה השתלמות והתנסות במגוון סדנאות לגבי כל אחד מהכוחות. נבנה מחוון הערכת לומד לכל כוח. ישיבות פדגוגיות קיבלו מימד חדש של התייחסות ללומדים באמצעות שפת הכוחות. תעודות בית הספר עברו שינוי ונמצאות כיום בהלימה לרוח הכוחות. כל תלמיד השתתף בשעורים בכיתתו בהם הכיר את הכוחות ולאורך השעורים השונים מתנסה ביישום שפת הכוחות בהקשרים שונים.

מיום הורים עברנו למבנה שונה של שיח עם כוחות בו מורה , תלמיד והורה לוקחים חלק פעיל תוך שימוש מושכל בכוחות ומוכנות  לקראת המפגש .

אסיפת ההורים של תחילת השנה עסקה בהטמעת שפת  הכוחות על מנת שגם ההורים יהיו שותפים בתהליך ויכירו בצורה מעמיקה יותר את מגוון הכוחות ומאפייניהם.

בימים אלה אנו שוקדים על הגדרת שפת הכוחות כייחודיות בית ספרים ומפתחים תכנית בית ספרית מובנית  לאור הניסיון שנצבר.

דברים שלמדנו בדרך על המיזם:

המיזם, כמו כל שינוי, נדרש ללמידה והטמעה . בתהליך היה מקום להתמודדות עם התנגדויות והתיידדות עם התכנית. הצוות עובר תהליך למידה  בתדירות גבוהה באמצעות סדנאות בהן לומד להכיר מקרוב כל כוח ומוצא את דרכו להתחבר.

הילדים התחברו לשפת הכוחות ביתר קלות, כי שפה זו ידידותית והם מצליחים ליצור באמצעותה התבוננות על מגוון רחב של מצבים ותובנות, שמקנה שפה זו.

כעת, לאחר התנסות של כשנתיים אנו רוצים להרחיב ולבסס את התכנית, לפתח תכנית מובנית ולעגן את הקניית שפת הכוחות בשעור מוסדר במערכת.

היזם/ת והצוות היוזם: יזמה את התכנית יעל ויינברגר, סגנית בית הספר מובילה פדגוגית מזה שנים רבות. יחד עמה שוקד על פיתוח ויישומה של התכנית הצוות המוביל כחלק מהגדרת התכנית כייחודיות בית הספר ובמטרה להטמיע את התכנית בצורה מיטבית בכל השכבות.

על בי"ס:

בית הספר שוכן בצפון קרית מוצקין , בשכונת "נווה גנים" הממשיכה לגדול ולהתפתח. תלמידי בית הספר ברובם ילדים למשפחות ממעמד סוציו אקונומי בינוני גבוה. השגי בית הספר טובים ואנו שואפים לשמרם ולקדם אקלים חינוכי מיטבי .

בבית הספר תכנית חברתית קהילתית רחבה. בית הספר מקדם בריאות וירוק מתמיד. לתלמידים יש אפשרות להשתלב במגוון שעורי מצויינות.

הורי התלמידים פעילים ומעורבים מאוד בעשייה החינוכית ולבית הספר הנהגת הורים מוסדית מובילה עשייה חינוכית קהילתית. ועדות מרכזיות פעילות : חברה , קהילה והכלה. במסגרת ההנהגה המוסדית התקיימה למידה והתבוננות משותפת על היוזמה, בשלביה השונים.

מידע על מוביל המיזם

במטרה להעצים את התלמידים, להגביר בטחון ומודעות בדרך למצויינות אישית פיתחה יעל את "שפת הכוחות". השפה מתבססת על ששת תפקודי הלומד והפיכתם לנגישים ומעולמם של הילדים. הבחירה בכוחות נבחרה מתוך הבנה כי המושג הינו מעולמם של הילדים והוא עשיר ומרתק, המעודד לפעולה ויישום.

 מה הניע אותך לייזום?

יעל- בית הספר עבר הכשרה בכל הקשור בתפקודי הלומד, אך עדיין לאחר סיום ההכשרה חשתי כי המורים לא הטמיעו בתהליכי הלמידה את תפקודי הלומד בהמשגה שניתנה ע"י המשרד. עלה בי הצורך "לפצח" את המושגים ולהפכם לנגישים ובהירים לקהילת בית הספר.

עד כמה הרגשת שאתה יכול ויש לך את הכלים והמשאבים לייזום?

יעל- לאחר הפיתוח הראשוני הצגתי את התפיסה והכלי שפותח למנהלת ובתמיכתה החל פיתוח והטמעת "שפת הכוחות" בצעדים קטנים שנלמדו ונבדקו תוך כדי פעולה והטמעה. יישום הכלי יצר תהודה בקרב קהילת הלומדים וחלק מהצוות החינוכי , ועם הזמן התכנית התרחבה וניתנו לה יישומים וביטויים במגוון מסגרות. בבואנו השנה לתהליך יישובי של הגדרת ייחודיות היה טבעי להפוך את התכנית לייחודיות בית ספרית.

במקום בו אתה נמצא, מה גילית על עצמך כיזם?

הצורך הוביל לתכנית מיוחדת , שאת ייחודה גיליתי תוך כדי עשייה וחשיפתה לקהלים שונים. היוזמה מצריכה חשיבה ופתוח, רפלקציה תמידית, הטמעה באמצעות סדנאות בהן המורים מתנסים בעצמם ביישום הכוחות. לא אחת , נתקלתי בהתנגדויות שעוררו בי תובנות ולמידות חדשות. אנחנו עדיין בתהליך למידה, יצירה ופיתוח. רק עתה , כעבור שנתיים ניתן לכתוב תכנית בית ספרית מובנית וספיראלית. פתוח התכנית דורש שותפויות, והטמעתה מחוייבת בהתנסויות רבות של כל קהילת בית הספר.

 • פתוח התכנית התאפשר בזכות חשיפתה לשותפים בעשייה החינוכית: הרשות המקומית, הפיקוח וגורמים נוספים במערכת החינוך.
 • המשובים החיוביים מגורמים שונים עודדו אותנו להמשיך ולהעמיק בתכנית.
 • ההורים גילו עניין רב ומצאו עצמם מיישמים את שפת הכוחות בשיח עם ילדיהם ובמסגרות אחרות בחייהם.
 • השתלמות ייחודית "רוח צפונית" מטעם מפרש, בה לקחנו חלק מנהלת וסגנית יחד, חידדה והעמיקה את ההתבוננות שלנו על התכנית. זימנה לנו למידה והעמקה בהקשרים של ארגון הקהילה הלומדת. במסגרת ההשתלמות עלתה התובנה לשינוי מסגרות הלמידה והקהלים.
 • אחת לחודש סדנאות למידת של הכוחות בצורה מעמיקה בצוותים קטנים, מעורבים ומשתנים במטרה להרחיב את השיח ולייצר שותפויות שאינן נגישות בדרך כלל ביום הלימודים.
 • מנהלת בית הספר פוגשת תלמידים במעגלי שיח סביב הכוחות. טקסים, שעורים , מחוון וכלים נוספים פותחו השנה למיסוד והעמקת השימוש בשפה.
 • מנהלת בית הספר ביקרה בשעורים שונים ועודדה שימוש מושכל בכוחות.
 • אחת לשבוע הצוות המוביל נפגש כצוות למידה לפיתוח היוזמה.
 • במסגרת הסדנאות עם המורות מתאפשרת למידה מעמיקה על הכוחות והעמקה בייחודיות ומשמעות כל כוח.
 • הצוות המתנסה בהוראה, למידה והערכה באמצעות הכוחות מקיים רפלקציה על תהליכים וחומרים ואף מפתח חומרים בהתאמה לשכבות הגיל השונות.
 • סדירויות לצוות לפיתוח יוזמות:

אחת לשבוע נפגש צוות מוביל לפיתוח היוזמה ללמידה העמקה והתבוננות על מגוון תהליכים , ופתוח כלים ליישום ושימוש מושכל על ידי צוות בית הספר והתלמידים.

*במידה ואין ביטוי לאחד הרכיבים השאירו ריק