נושא : פדגוגיה
רמת גיל : א'-ח'
ישוב : גבעתיים
שם המוסד החינוכי : גורדון
שם מנהל/ת : רון זיו
מספר תלמידים : 453
מספר מורים/ות : 40
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 17/04/2017
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז תל-אביב
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : מפרש

מדוע יצאנו לדרך?

יצאנו לדרך בעקבות סקר( שכלל 50% מהתלמידים ו-100% מהמורים) שהעלה שני צרכים:

1) למידה מסורתית אינה רלוונטית ואינה חוויתית למורה ולתלמיד.

2) למידה מסורתית אינה מאפשרת קשר אישי, מיטבי, עמוק בין המורה לתלמיד ולהיפך.

החלום/ תמונת העתיד 

החלום הינו מעבר מלמידה מסורתית ללמידה טבעית.

מטרות המיזם

(1שינוי תהליך ההוראה ועיצובו מחדש

(2 שיפור בחוויית תהליך ההוראה- למידה

(3 שיפור בחוויית הקשר הבין אישי-מורה תלמיד

קהל היעד 

מורים ותלמידים

אבנים גדולות 

להלן בטבלה + פירוט פעולות בכל אבן

מה השגנו (תוצאות צפויות/לא צפויות)

תלמידים האומרים שהם מבינים את תכלית הלמידה, שכיף להם, שהם מבינים מה הם לומדים;

מורים המשתפים בחוויות שרוצים לחלוק עם חברי הצוות, וחשוב להם לעשות זאת;

יש חוויות הצלחה רבות, מה שלא היה קודם.

 

הרכיבים עיקרי הפעולות תוצאות רצויות/ לא רצויות
אנושי (מנהל, מורים, תלמידים, צוות טיפולי, הורים, גורמי חוץ, סוכני שינוי) הכשרה של הצוות

שיתוף מורים ותלמידים

זמן חברותא

העצמת מועצת תלמידים

העצמת וועד הורים

גיוס פיקוח וגיוס רשות

 

יצירת מחויבות ומעורבות של כולם לתהליך השינוי ולהטמעתו : הצוות, התלמידים, ההורים, הרשות והמשרד
פדגוגי (תוכנית לימודים, דרכי הערכה ומשוב, תכנון נושאים, דרכי הוראה ושיטות, אמצעי הוראה ומשאבים) גיוון והעשרה של ת"ל

מישוב מורים ותלמידים

השתלמות מורים וליווי מורים

פיתוח מערכי שיעור,

פיתוח יחידות הוראה תואמות מיזם

חניכה בשטח למורים

למידת עמיתים

מישוב

יצירת סביבה פדגוגית-לימודית מותאמת לתהליך השינוי
ארגוני (ארגון זמן, ארגון קשרי חוץ, ארגון הדרכה, מערכת שעות, ארגון תוכנית הלימודים, ארגון כיתות, חלוקת סמכות ואחריות) התאמת סדירויות לקראת שנה"ל ובמהלכה יצירת סדירויות תומכות מיזם ותהליך שינוי – לקראת שנה"ל ובמהלכה
אידיאולוגי (השקפות עולם, עמדות, עקרונות חינוכיים, אני מאמין, מדיניות מוסדית) שיתוף הצוות בחלומות

שיתוף התלמידים בחלומות

שיתוף ההורים  בחלומות

ליווי מורים והכשרתם

סדנת חזון

תוכניות עבודה

יחידות הוראה מטמיעות אידיאולוגיה

הטמעת האידיאולוגיה והפצתה בקרב הקהילה הבית ספרית ומחוצה לה
מנגנונים(ישיבות צוות, אירועים, צוותי סיוע, חברת התלמידים, קשר עם הורים, השתלמות מוסדית) יצירת סדירויות מתאימות יצירת  מנגנונים תומכי יוזמה והפעלתם, הטמעת היוזמה
מרחב וחומר (משאבים וטכנולוגיה, מגרשים וגינות, כיתות הדרכה, מבנים, אסתטיקה וניקיון) איגום משאבים וגיוסם  – עם משרד החינוך, עם הרשות ועם גורמים נוספים השגת משאבים ושימוש מושכל בהם לטובת הטמעת היוזמה והפעלתה

 

על ביה"ס

"גורדון" הוא בית ספר יסודי, 8 שנתי (א'-ח'), שנוסד עם קום המדינה, ולו קהילה וותיקה (רבים מההורים בבית הספר היו תלמידים בו). ישנן 2- 3 כיתות בכל שכבה. התלמידים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני-גבוה, ואנשי צוות מונים וותיקים לצד צעירים ונמרצים המגיעים מתחומי עיסוק מגוונים.

ב"גורדון" אנו דוגלים בלמידה בין תחומית- יישומית. תהליך ההוראה-למידה מכוון להיות חווייתי, מהנה ומאתגר. מטרה זו מושגת על ידי תהליך, דרכו הלומד מבין את הקשר בין מקצועות הלימוד השונים ואת תכלית לימודם.

מידע על מוביל המיזם

מה הניע אותך לייזום

? "אי- נחת מהמצב הקיים יחד עם ההשתתפות בתוכנית "מפרש". באופן אישי אני אוהב לאתגר את הצוות ולשבור פרדיגמות".

עד כמה הרגשת שאתה יכול ליזום,ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

"הרגשתי שאני יכול ליזום, אבל לא בהכרח להגיע לתוצאה. היו לי כלים ומשאבים, והייתי זקוק לליווי כדי להגיע למימוש".

מקום בו אתה נמצא, מה גילית על עצמך כיזם? "

גיליתי שעלי לתת כבוד וזמן ללא-נודע, שאני יכול להשיג הרבה מאוד במצב הקיים באמצעות שינוי סדירויות".

 • הרחבת מעגלי השותפים ליזמותמעבר למורים, ההרחבה המשמעותית היא להורים. משהו בתרבות והמיזם עם ההתקדמות שלו הפחיתו מאוד את ההתנגדויות שהיו בהתחלה והפכו אותם לשותפים פרואקטיביים: מציעים הצעות ייעול, מתנדבים כאנשי מקצוע. ההורים הפכו לקהילה פרואקטיבית.

  פרקטיקות וסדירויות לשיתוף וללמידת עמיתים בידע, במיומנויות ובכלים בתהליך פיתוח יוזמה

  קיים שימוש רחב בווטסאפ למידע, לתובנות, לתמונות. פעם בשבועיים מתקיימת ישיבת מליאה, ופעם בשבוע מתקיימת ישיבת הצוות הניהולי.

  במסגרות הללו מתרחשת למידת עמיתים.

  מנגנונים מתמרצים ומוקירים ליוזמות

  במסגרת פורום המורים ישנן הזדמנויות לשבח, ובפתיחת ישיבות או בפורומים שונים מתקיימים גם סבבי הצלחות.

  סדירויות לצוות לפיתוח יוזמות

  מעבר לפורומים הקיימים, יוזמות מסוף השנה שעברה ואלה המתחילות השנה (2016) הן תוצרי חשיבה של המורים, מתוך השתלמות בית ספרית שיזמנו עבור עצמנו.