נושא : חינוך וקהילה
רמת גיל : א'-ו'

המיזם פועל בבי"ס: כ-5 שנים.

שנת פיתוח המיזם

 2013

מדוע יצאנו לדרך?

כדי להטמיע את החזון הבית ספרי ואת העיקרון הפדגוגי מהלכה למעשה, תוך שילוב ערכים בכל תחומי הדעת.

החלום/ תמונת העתיד

בית הספר פועל על פי החזון והאני מאמין הבית ספרי. צוות ההוראה   פועל מתוך אחריות לגרום לתלמידיו הנאה מחוויית הלמידה. אנו שואפים לעצב תלמידים בעלי זהות יהודית, ציונית אזרחית ,בעלי תפיסה רב תרבותית ושוויונית, לחיות חיים בריאים ועשירים בצד הלימודי , ערכי וחברתי – "למקום שאני אוהב שם רגלי מוליכות אותי"(סוכה נג').

מטרות המיזם ויעדיו

לפתח אצל התלמיד את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמאי ובחברות- מלמדים ולומדים , לעודד לצמיחה אישית וערבות הדדית כשמטרת העל הינה: לומד עצמאי שמשמש כחבר, כמורה וכמנהיג.

קהל היעד

 תלמידים.

האבנים הגדולות של המיזם

 ביה"ס הינו 'קהילה לומדת ומלמדת' המפיץ את המומחיות שלו במעגלי למידה שונים: מורה למורה, מורה לתלמיד, תלמיד לתלמיד, תלמיד והורה, מורה הורה ולתלמיד. למידת העמיתים מתרחשת בסביבות הלמידה הפנים והחוץ בית ספריות . 

כבית ספר מוביל פדגוגיה ארצי אנו לומדים בחברותא- למידה בזוגות ע"פ מתודה בית מדרשית בכל תחומי הדעת. מתודת החברותא מיושמת הן בסביבות למידה מגוונות ; כיתתיות וחוץ כיתתיות. סביבות הלמידה השונות נותנות  ביטוי לחזון הבית ספרי ולהיותנו בית ספר תל"י המתגבר את לימודי היהדות. בין הסביבות ניתן למצוא קירות פעילים בנושא: מעגל השנה העברי – חגים ומועדי ישראל , מנהיגים , מרכז נשיאים , לוח לאום , היסטוריה- ציר הזמן, ארון סמלי הבית היהודי, משחקי מתמטיקה, אורח חיים בריא ואיכות הסביבה, אשכולות חשיבה , פרמידת המזון , לוח זרקור לתולדות עמינו, מולדת וחברה, וערכי מפתח הלב . 

פירוט פעולות בכל אבן:

כחלק מתהליך הלמידה המשמעותית ותהליך התייעלות שהתרחשו בחדר מורים לומד עלה הצורך בחיפוש דרכים מגוונות ללמידה.  

לאחר חשיבה מעמיקה ומיפוי הצרכים "חדר מורים לומד" חילץ את מוקדי הכח האישיים והבית ספריים . הערך שחולץ  ובו התמקדנו הוא ערך "ערבות הדדית" המתבטא בפן הלימודי והחברתי הן ברמת התלמיד והן ברמת המורה.

הוקם צוות היגוי שמטרתו הייתה בחינת ערך "הערבות ההדדית" בתהליך הלמידה. לאחר  איסוף נתונים ,בחינת הנושא, לימוד מעמיק הוחלט על יישום מתודת החברותא בתהליך הלמידה.

תהליך יישום מתודת החברותא החל בחדר מורים ; המורים התוודעו למתודה, התנסו בה הן באופן המסורתי והן ע"י בניית תוכניות לימודים , מערכי שיעור וכיוצ"ב

לאחר ביסוס המתודה בקרב המורים , יושמה המתודה בכיתות , התלמידים למדו את המתודה והחלו להשתמש בה בכל תחומי הדעת ומקצועות הלימוד.

יישום מתודת החברותא בין תלמידי השכבה סביב טקסטים, אקטואליה וכו'

חברותא "בוגר" מול צעיר " כל חודש סביב ערך החודש 'מפתח הלב' (תלמיד כיתה ו מול תלמיד כיתה ג , תלמיד כיתה ה מול תלמיד כיתה ב ותלמיד כיתה ד מול תלמיד כיתה א)

צוות היגוי בחן את ערכה של המתודה , הכין  מחוון רפלקטיבי המאפשר יישום המתודה באופן מיטבי . המחוון אף מאפשר בחינת ערך השיח בחברותא  

"שישי שיתופי"  הורה וילד "חברותא " סביב נושאים אקטואליים, ערכים, פרשת שבוע, תוכניות קרב

חברותא צעיר מול בוגר בעקבות תכנים שנחקרו.(תלמידים משכבת ד' מול תלמידים משכבות ה-ו )

השגנו עד היום ביישום (תוצאות צפויות/לא צפויות)

חשיפת המיזם  "קהילה לומדת ומלמדת" ולמתודת למידה בחברותא ב"חדר מורים לומד"   תוך עמידה על חשיבותה ומשמעותה.

התנסות  צוות ההוראה  בלמידה בחברותא וצפיית עמיתים

יישום  המתודה עם התלמידים בכיתה בשכבות הגיל השונות . 

  למידת עמיתים של תלמיד בוגר מול תלמיד צעיר. 

הרחבת מעגלי הלמידה : "שישי שיתופי" חברותא תלמיד הורה  סביב טקסט/ערך/סוגיה/מועד 

הדגמת מתודת החברותא ויתרונותיה בפני  מבקרים הכוללים מפקחים, מנהלים ,פרחי הוראה ואנשי חינוך .

בניית  סביבות למידה פנים וחוץ בית ספריות בזיקה לחזון הבית ספרי ו למתודת למידה בחברותא.

התאמת החזון הבית ספרי לשינויים שהתרחשו בבית הספר 

 תלמידים פעילים , תלמידים כמורים  אחראים על איתור חומרי למידה והפקת מידע   באמצעות למידה חוויתית בשילוב טכנולוגיה ותקשוב .  

העצמת תלמידים ; תלמידים עומדים מול קהל ומספרים את סיפורם האישי "סיפורה של התמודדות / של הצלחה /של ערבות הדדית ".

קבוצות תלמידים בעלי תפקיד משכבות גיל שונות המשמשים נאמני : הפסקה פעילה , מועצת תלמידים, יוגה, נשנושי מאמץ, גישור, ועדת מת"ן- נאמני תנועות נוער  ועוד .

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

 חברותא  מאפשרות למידה משמעותית.

למידה בחברותא  מפתחת כישורים תוך אישיים , בין אישיים מפתחת  יכולות מטאקוגנטיביות המובילים למצויינות לימודית וערכית.

מתודת החברותא  בהקשר של למידה משמעותית  עונה על הקריטריונים הבאים  : למידה מתוך חוויה וסקרנות, מעורבות -למידה פעילה, הקניית ערכים  ורלוונטיות לחיי היום יום המתבטא ביישום הערך הנלמד בהתנהגויות מהלכה למעשה.

על ביה"ס

בית הספר הוקם  בשנת בתשס"ה 2004 כבית ספר צומח בשכונה חדשה בעיר מעלה אדומים. כיום  14 שנה לאחר-מכן בית הספר מונה: 540 תלמידים ב-19 כיתות אם, מיתוכם כיתה אחת מקדמת. צוות ההוראה מונה: כ-60 אנשי צוות, מנהלה, מורי קרב, סייעות ובת שרות. בבית הספר מונכח ערך הערבות ההדדית הלכה למעשה- הן מצד תלמידי בית הספר והן מצד צוות ההוראה והן מיצד ההורים.

בית ספר תל"י נופי הסלע  מיישם את עקרונות חינוך תל"י ואת תוכנית תרבות יהודית ישראלית :" חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרובדי המורשת היהודית והן מרובדי התרבות הכללית  וזאת על מנת לחזק בקרב תלמידיו, תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי למורשתו ולהמשכיותו ולטפח ערכים יהודיים , הומניסטיים ואוניברסליים, המתייחסים למידות האדם, ליחסים שבין אדם לחברו, לכבוד האדם.

בית הספר שואף תמיד להתפתח ולראות קדימה את הצרכים העולים מהשטח תוך שילוב טכנולוגיה של המאה  ה-21 , בית הספר בוחר לחדד ולהשביח את ההוראה ואת התפתחות הצוות המקצועי מתוך ראיה שפדגוגיה איכותית תורמת לאקלים חיובי, להרגשת שייכות בבחינת "למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי"(סוכה נ"ג).

בית הספר מפתח ומקדם יוזמות חינוכיות ערכיות חברתיות הבאות לידי ביטוי הלכה למעשה בתוך בית הספר ומחוצה לו. בית הספר מקיים פעילויות חוויתיות ערכיות עם גורמים חוץ בית ספריים, כגון- תוכנית מעברים עם ילדי הגנים, עמותות הפועלות בעיר, מועדוניות, מתנ"ס, ספריה עירונית, רשות מקומית ועוד.

כל זאת בזיקה ישירה לחזון הבית ספרי  : " בית הספר תל"י  … דוגל במתן כבוד לאדם   …כשבמרכזו ערך "ערבות הדדית". בפעילותו, מתמקד ביה"ס בטיפוח המצוינות הלימודית , החברתית והרגשית של כל פרט, בשילוב מתודת החברותא כקהילה לומדת ומלמדת ובקידום אורח חיים בריא.  בית הספר תל"י "נופי הסלע" שואף להשפיע על עיצוב זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד, לחזק  את תחושת שייכותו לעם ולמדינה …"

מה הניע אותך ליזום?

שרית אנג'ל אור מנהלת ביה"ס , "הסיפור הבית ספרי":

הנני מנהלת את בית הספר תל"י נופי הסלע מיום הקמתו לפני 14 שנה. הייתה לי הזכות לבנות ו"לתפור" את החליפה המתאימה לביה"ס ביחד עם צוות הוראה, הורים ונציגי תלמידים בהתאמה לחזון ולאני מאמין הבית ספרי שפתחנו.

עם תחילת המיזם ובמהלכו עמדו לנגד עיניי המטרות הבאות :

  • תהליך בו המורה מתפתח לעמדת מחנך כמנהיג .
  • בניית קהילה מקצועית, עבודת צוות והתפתחות מקצועית בבחירת אנשי הוראה איכותיים אחראים ומחויבים לרעיון החינוכי של ביה"ס תל"י .
  • שיפור  תהליכי ההוראה הלמידה והערכה ברמה הכיתתית והפרטנית שכבתית ובית-ספרית,  תוך התאמתם  לצרכים הייחודים של קהילת בית הספר.
  •  שיפור אקלים חינוכי מיטבי למען רווחת התלמיד וקידום הלמידה שלהם.
 • בחינת החזון הבית ספרי שדרוגו והתאמתו לשינויים הבית ספריים ובעטיו בניית אקלים חינוכי המושתת על ערכי החזון.

אציין, כי בבסיס ההנעה לפיתוח ומימוש המיזם עמדה לנגד עיניי ראייה מערכתית הכוללת  הקצאת כלים ומשאבים רלוונטיים, לו"ז לבקרה-תכנון מול ביצוע, הסקת מסקנות, בניית תוכניות עבודה מקושרת תקציב, שינוי, שימור ושדרוג בהתאם לממצאים, הסתייעות בכוח אדם מתאים ובהאצלת סמכויות תוך התחשבות בשינויים ובגמישות המתבקשת.

כל זאת בהתבסס על הצלחה בקידום פרויקטים ויוזמות קודמות בהם אמונתי בצוות ובמיזם, בקידום תהליכים, בשינויים וביכולת השפעה המוכיחה את עצמה.

במקום בו את נמצאת, מה גילית על עצמך כיזם?

'שהשמיים הם לא גבול' וניתן בהחלט לחלום ולממש את החלומות – ולתרגמם לפעולות ולמעשים.

אמונה אהבה והצטיינות מביאה להצלחה.

ניתן ללמוד מכל אדם כנאמר "מכל מלמדי השכלתי", עבודת צוות פורייה ומשובחת יותר מעשיה פרטנית –  ולכן יצרתי בצוות ביה"ס מעגלים=אדוות שלכל איש הוראה תפקיד והוא חלק מקבוצה גדולה בעלת שייכות, אחריות, גאוות יחידה, שליחות חינוכית – עם יכולת להשפיע לשנות ולהטמיע.

 • הרחבת מעגלי השותפים  ליזמות (הצעות, שינויים, יוזמות חדשות על ידי אנשים הפועלים בתוך או מחוץ לבי"ס) מעגלי מעורבות חברתית בכיתה, בשכבה, בביה"ס, בקהילה, בשכונה, בעיר ובמדינה
 •  פרקטיקות וסדירויות לשיתוף ולמידת עמיתים של ידע, מיומנויות וכלים בתהליך פיתוח יוזמה: חדר מורים לומד, "במה למורה" –  שיתוף ביוזמות מקומיות ומערכתיות
 •  מנגנונים מתמרצים ומוקירים ליוזמות:   תחושת שייכות, העצמה 
 •  פינוי זמן ומשאבים לפיתוח יוזמות:   הקמת צוותי היגוי ייחודיים , לו"ז המתייחס לפיתוח יוזמות , מעקב בקרה ומשוב .