נושא : אמנויות
רמת גיל : אחר
ישוב : נתניה
שם המוסד החינוכי : קמפוס דורה לאמנויות
שם מנהל/ת : רותי ניסן
מספר תלמידים : 275
מספר מורים/ות : 25
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 07/05/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז תל-אביב
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

רקע

נתניה היא עיר רב תרבותית קולטת עליה. כ- 30% מהאוכלוסייה בה הינם עולים שנקלטו החל משנות ה-90 ועד היום. שכונת רמת ידין (דורה) מאופיינת , כמו שכונות דרום אחרות, באוכלוסיית עולים ממגוון עליות ובנוסף, מתגוררות בשכונה גם משפחות ותיקות ברמה סוציו-אקונומית נמוכה. מדיניות העיר בתחום של צמצום פערים חברתיים, חיזוק אוכלוסיות מוחלשות, טיפוח רווחת הפרט והמשפחה, פגשה עין בעין את דרישת משרד החינוך לסגירה של בתי ספר עם רוב מוחלט של יוצאי הקהילה האתיופית. בעקבות דרישה זו, החל מהלך משותף 'דרום מלכתחילה' לחיזוק מוסדות החינוך במרחב החינוכי בדרום העיר נתניה, והפיכתם לאבן שואבת לקהילה הסובבת.

 

קמפוס דורה לאמנויות

בספטמבר 2014 הוקם בשכונת דורה בית-ספר יסודי, על-אזורי צומח, "קמפוס דורה לאמנויות". הקמפוס הוקם, באופן זמני, בקומת הקרקע של המתנ"ס בשכונה.

במשך 3 שנים צמח הקמפוס במעונו הזמני וצבר שם ומוניטין בעיר.

מדי שנה נוספה עוד שכבת גיל וכמות התלמידים המבקשים ללמוד בקמפוס בעליה מתמדת.

ב1 ספטמבר 2017 עבר קמפוס דורה לאמנויות למשכנו החדש שנבנה בשכונה. הקמפוס הינו בית הספר היסודי היחיד בתוך שכונת דורה והוא נותן מענה לילדי השכונה וקולט תלמידים מכל רחבי העיר נתניה.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח), לומדים ב"קמפוס דורה לאמנויות" 275 תלמידים, בשכבות א' עד ד'.  שליש מהתלמידים הינם תושבי השכונה ושני שליש תלמידים מגיעים מדי בוקר בהסעות מקריית השרון, פולג, אזורים, קריית נורדאו, מרכז העיר וכו'.

 

הביקוש ללימודים בקמפוס עולה בהתמדה משנה לשנה. תלמידים תושבי שכונת דורה שנרשמים, משובצים אוטומטית בקמפוס. ניכרת מגמה של "חזרת תושבי השכונה הביתה" – מדי שנה יותר ויותר תושבי השכונה בוחרים לרשום את ילדיהם לקמפוס ולא לבתי ספר יסודיים אחרים מחוץ לשכונה כפי שהיו נוהגים. עבור הנרשמים מרחבי העיר שגם מספרם הולך ועולה מדי שנה, מקיימת הרשות הגרלה, על מנת לקבוע מי ילמד בקמפוס ומי יישאר ללמוד בבית הספר שבמרחב מגוריו.

בשנת הלימודים תשע"ט מתעתדים להצטרף עוד כ100 תלמידי שכבת א' ומניין תלמידי הקמפוס בשכבות א'-ה' יעמוד על כ380 תלמידים.

 

אמנויות כמרחב לביטוי עצמי

שימוש באמנויות כאמצעי מתודי בתהליכי חינוך מבוסס על התפיסה שאמנויות ממלאות תפקיד בתהליכי למידה אנושיים. הן פותחות בפני הלומד ערוצי תקשורת וקליטה מגוונים באמצעות שיח אחר: ויזואלי, תנועתי ומוסיקאלי, המאפשר ללומדים בעלי סוגי אינטליגנציה שונים, קליטה טובה וחוויה לימודית משמעותית. שילוב האמנויות בהוראה ולמידה מאפשר לתלמיד לבטא את עצמו באופן ספונטני ובכך תורם ללמידה משמעותית ויצירתית. החוויה הרגשית שנוצרת בעקבות השימוש באמצעים אמנותיים תורמת לצמיחה במימד האישי, הבין אישי והמקצועי. לימודי האמנויות מהווים בסיס לשיח פלורליסטי ולחיבור תרבויות.

 

מאפייני הקמפוס לאמנויות

"קמפוס דורה לאמנויות" מאפשר לתלמידיו להתנסות ולהתמחות במגמות לימוד מגוונות מתחומי האמנויות: אמנות פלסטית, תיאטרון, מוזיקה, קולנוע, מחול, אמנות חזותית ודיגיטלית. הקמפוס קולט באופן אוטומטי את ילדי האזור הגאוגרפי, אשר בוחרים ללמוד בו. בנוסף קולט הקמפוס תלמידים מכל העיר, אשר מבקשים ללמוד מגוון תחומי אמנויות, מעבר ללימודי הליבה המתחייבים בביה"ס יסודי ממלכתי.

לימודי האמנויות בקמפוס מתקיימים החל מכיתה א' במבנה הבא:

 • שכבות א'- ב'- ג' מיומנויות בסיס וחשיפה לכל תחומי האמנויות.
 • שכבות ד' ה' – בחירה והתמקדות בשתי מגמות.
 • שכבת ו' למידה במגמת אמנות ראשית ובדגש על רצף לחטיבת ביניים.

 

תפיסה חינוכית

התפיסה החינוכית של "קמפוס דורה לאמנויות" רואה בכל ילדה וילד אדם יחיד ומיוחד שמביא איתו לעולם איכות חד-פעמית. הצוות החינוכי חותר לאתר איכות זאת, להיות קשוב לייחודיות המסוימת, להאמין ביכולותיהם של הילדים והילדות ולצייד אותם בחוסן רגשי ובמלוא הביטחון במי שהם ובאיכויותיהם.

בית הספר שואף לתת ולאפשר לכל ילד וילדה את המקום שלהם, באופן שיוכלו לממש את מלוא הפוטנציאל ולהצמיח את עצמם. יחד עם זאת, פועל הצוות החינוכי ליצירת סביבה המאפשרת תהליכים חברתיים ועושה שימוש באמנות כמדיום שמעורר אכפתיות ומעורבות.

 

פדגוגיה של סקרנות ויצירתיות

יצירת חיבורים והקשרים בין שפת האמנויות לבין תחומי הדעת השונים מאפשרים פדגוגיה של סקרנות ויצירתיות. למידה מאתגרת אינטגרטיבית של תחומי האמנויות ומקצועות הליבה פותחת ערוצי תקשורת וקליטה מגוונים ומאפשרת ללומדים בעלי יכולות קוגניטיביות, רגשיות ובינאישיות גבוהות לממש את כישוריהם ולהגיע להישגים משמעותיים. האמנות היא הזדמנות ליצירת קשרים בין אופני הביטוי השונים, ולתלמידי הקמפוס ניתנת ההזדמנות לביטוי יכולות אמנותיות הלכה למעשה, בהפקות בימתיות ותערוכות.

עמידה ביעד הטרוגניות

קמפוס דורה לאמנויות מהווה "אבן שואבת" ומגדיל את מספר התלמידים אשר נכנסים לשכונה מכל חלקי העיר. הדבר מאפשר יישום מדיניות העיר ליצירת הטרוגניות בבתי הספר הייסודיים והשגת יעד ההטרוגניות העירוני. כמו כן עומד הדבר בקנה אחד עם תפיסת חינוך פלורליסטית שמקדמת שיח והכלת שונויות.

מרחב קהילתי

"קמפוס דורה לאמנויות" ממוקם במבנה חדש בסמוך למתנ"ס שבשכונת דורה ועובד בשיתוף פעולה מלא עם גורמי החינוך הלא פורמלי בשכונה. בקמפוס נוצרת קהילה ייחודית המורכבת מהורים ותלמידים מכל רחבי העיר נתניה, שבוחרים ללמוד בו ולהיות חלק מקהילה מתהווה. שיתוף ההורים מהווה בסיס לתפיסה החינוכית בקמפוס ושיתופי הפעולה עם מוסדות מקצועיים מתחומי האמנויות בעיר מאפשרים אירועים קהילתיים משמעותיים.

מימד ארגוני

לימודי האמנויות בקמפוס הינם לימודים דיסיפלינריים ומתבצעים בהרכב של חצאי כיתות ובדרישות אקדמיות גבוהות. תחומי אומנויות הנלמדים הם: אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול, תיאטרון, צילום וקולנוע. הצוות החינוכי עובד בשיתוף פעולה ושוקד על הבניית תכניות לימודים ייחודיות אינטגרטיביות, על מנת לייצר לאורך שנת הלימודים חיבורים בין תחומי הדעת השונים, ולאפשר לתלמידים פיתוח חשיבה יצירתית וחוויית למידה משמעותית.

הון אנושי

הצוות החינוכי של "קמפוס דורה לאומנויות" מורכב מאנשי חינוך מקצועיים שמגיעים אל תוך המעשה החינוכי עם תשוקה ועם אמונה. צוות צומח הכולל בתוכו גם אנשי חינוך שהם אמנים פעילים בתחומם. כל חברי הצוות נמצאים בתהליך מתמיד של למידה והתפתחות מקצועית, בהתאם לתפיסה הפדגוגית והערכית של הקמפוס.

רותי ניסן – מנהלת קמפוס דורה לאמנויות:

הגעתי לשכונת דורה לפני 5 שנים אחרי מסלול הכשרה במכון מנדל למנהיגות חינוכית.

נכנסתי לתפקיד ניהול בית ספר יסודי בשכונה שהמנהלת בו יצאה לשנת שבתון.

התאהבתי בשכונה, במקום ובאנשים, ראיתי את פוטנציאל הצמיחה של המקום ואת האפשרות שלי להגשים חלום של הקמת מוסד חינוכי בשכונה שהיא פריפריה דמוגרפית, בית ספר שמדבר בשפה חינוכית אחרת.

במהלך שנת הניהול הראשונה מצאתי שותפים אמיתיים לחזון: המפקחת הכוללת במשרד החינוך ומנהל אגף החינוך היסודי ברשות. שניהם ראו בהקמת קמפוס דורה לאמנויות צעד חברתי ופדגוגי ראוי ונחוץ. קיבלתי מהם את מלוא הגיבוי ואת כל התנאים למימוש החלום המשותף.

ניתנה לי הזדמנות להקים וליצור משהו חדש.

קיבלתי סמל מוסד חדש, אפשרות לגייס צוות שמאמין ורתום למשימה, הזדמנות לעצב תפיסה פדגוגית וחברתית ולייצר קהילה על אזורית בעלת תפיסה פלורליסטית.

הרגשתי שיש בידי את הכלים והמשאבים הנחוצים לי למימוש היוזמה.

צרפתי אלי שתי נשות חינוך איכותיות במיוחד, אחת מתחום הפדגוגיה והשנייה מתחום הייעוץ החינוכי וביחד היינו צוות ניהול קטן ואיכותי שהיה חוד החנית של היוזמה.

קמפוס דורה לאמנויות, כארגון צומח, היה בעל אפיון של "בוטיק" והתנהלות של סטארט-אפ:

 • צוות קטן ואיכותי – כולם עושים הכל
 • עבודת צוות ניהול 24/7
 • תפישה יזמית
 • ארגון חדש המשדר איכותיות
 • תודעת שרות – התאמה ללקוח
 • אי ודאות מובנית

נעשתה השקעה בהון אנושי:

צוות הקמפוס מתאפיין באנשי חינוך איכותיים, פורצי דרך, הרואים בעבודתם שליחות חברתית וחינוכית כאחד.

צוות ניהול מצומצם ואיכותי, פועל בשיתוף פעולה למען מטרה משותפת 24/7.

פרקטיקות ניהוליות שמאפיינות את הקמפוס:

 • תפיסה אירגונית של הצבת סימני שאלה
 • תדירות גבוהה של תהליכי רפלקציה
 • מסר ברור וקונסיסטנטי לצוות: הכל אפשרי- צריך לחלום ולממש.

 

 

נושאים מהותיים בהם אנו עוסקים במהלך הצמיחה:

 

 • בניית תשתית ניהולית.
 • פיתוח הון אנושי – פיתוח מקצועי ואישי.
 • בניית תכניות לימודים ייחודיות.
 • צורך במענים דיפרנציאלים.
 • קידום אקלים בראיה על אזורית.
 • יצירת קהילה על אזורית.
 • יצירת גאוות יחידה, צוות, הורים ותלמידים.
 • ולאורך כל התהליך – מיתוג ויצירת מוניטין

 

 

 

 

נותרו לפנינו עוד מטרות רבות במבט אל העתיד:

 • ביסוס מעמדו של הקמפוס כמוביל בלימודי אמנויות בסטנדרט גבוה.
 • גיבוש תפיסת רישום על אזורי שתאפשר מימוש החזון  של מוביליות חברתית באמצעות אינטגרציה הפוכה.
 • התמקצעות פדגוגית של הצוות
 • קידום מענים דיפרנציאלים
 • שיפור השגים לימודיים בקרב מגוון האוכלוסיות.
 • ביסוס שגרות עבודה
 • הבניית תשתיות ארגונית לצמיחה

אתר קמפוס דורה לאמנויות

 https://dora-arts.tik-tak.net/

"פעם ראשונה על הבמה – שכבת ג' מאחורי הקלעים של מופע – דירה להשכיר"

"קמפוס דורה לאמנויות – במה ליצירתיות"