נושא : פדגוגיות חדשניות (משחקית וכד')
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : אשדוד
שם המוסד החינוכי : יהלום
שם מנהל/ת : עופרה סופר
מספר תלמידים : 303
מספר מורים/ות : 31
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 06/08/2019
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז דרום
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : מפרש

שנת פיתוח המיזם

החל בשנת הלימודים תשע"ז. הוא מבוצע בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018) ומיועד להפוך לחלק מהתרבות הבית ספרית .

המיזם "תופרים חליפה לכל ילד" נוצר בחשיבה משותפת של מורי בית הספר. הצורך בפיתוח המיזם נבע מהשונות הרבה של הלומדים בכותלי בית הספר, מהרצון להגיע לכל אחד מהם וליצור עבורם חוויות למידה התואמות את החוזקות שלו .

כמנהלת (זוהי השנה השישית) בביה"ס וכעוסקת בחינוך מזה חצי יובל  היה לי ברור שעלינו לעשות הכול כדי להתאים לכל תלמיד את החליפה המתאימה לו.

ביררנו מהו תפקיד בית הספר בחיי היומיום של הילד ומצאנו שבית הספר הוא מקום  המפגש בין ילדים. בבית הספר מפתח הילד את הכישורים החברתיים שלו, את הערך העצמי שלו ואת כישורי הלמידה שלו. התלמיד מתמודד במסגרת זו עם כישלונות ועם הצלחות, ועלינו, כאנשי חינוך, לתווך לו את הפרשנויות לכך דרך מגוון פעילויות שהן נקודת כוח אצל הילדים. זאת  אנו עושים על ידי סדנאות שבהן הם חווים העצמה אישית. שיתוף פעולה עם ההורים הוא המנוע להצלחה כי עלינו לדבר בשפה אחת. כדי לקדם את המיזם נפגשנו עם אנשים מהקהילה, מהמתנ"ס, ממנהלת הרובע, מהמשרד לאיכות הסביבה ואחרים .

הצגת היזמים 

היזמים  הינם אנשי חינוך מובהקים המאמינים בכל ילד ועובדים בחינוך מתוך שליחות. היוזמה נבנתה   עם כל צוות בית הספר המאמין שלמידה מתרחשת בתוך מערכת יחסי גומלין של כבוד ושל ההערכה הדדיים, של סובלנות ושל סבלנות בין כל השותפים בתהליך – מלמדים ולומדים .

היזמים מאמינים בהערכה לשם למידה, המוגדרת כתהליך , של גילוי ראיות המשמשות את התלמידים ואת מוריהם ושל פירושן של אותן ראיות  כדי לדעת היכן נמצא כל תלמיד, לאן עליו להתקדם, ומהי הדרך הטובה ביותר להגיע לשם .
לא תוכנית הלימודים במרכז, ולא הילד במרכז, אלא המפגש ביניהם .

"אנו מאמינים שההצלחה לא באה אליך, אתה הולך אליה." (מרווה קולינס)

"דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב." (רבי נחמן מברסלב).

החלום/ תמונת העתיד

"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. "  (משלי כד, ו(

הגדרת הצורך במימוש החלום

כאנשי חינוך אנו עוסקים בעיקר בהוראה ובלמידה פרונטאלית. הצורך העז המלווה אותנו מזה שנים הוא להצליח להגיע לכל תלמיד ולהביאו למימוש הפוטנציאל ויכולותיו.  אנו מאמינים כי למידה מותאמת אישית היא מודל העבודה שיביא למצוינות אישית לימודית, חברתית והתנהגותית ולפיתוח בוגר בריא בנפשו, ערכי, עצמאי, בעל כישורי חיים, התורם לחברה.

 למידה מותאמת אישית מתמקדת בקידום הפרט כאישיות בפני עצמה ומתבססת על אבחון הנעשה על ידי המורה, שבו הוא צובר מידע הקובע את אופי הלימוד של התלמיד. באמצעות מידע זה הוא מתאים לתלמיד תכנים, אמצעים וסביבה לימודית.

כיום הלמידה המותאמת אישית מהווה אתגר מורכב עבור אנשי חינוך:

תהליך האבחון וההתאמה כרוך בזמן עבודה רב ובמאמצים אדירים מצד המורים ויתר סגל בית הספר . בתנאים הקיימים ניסינו דרכים מגוונות על מנת לממש צורך זה: סיוע פרטני, עבודה בקבוצות, שיחות אישיות, תוכניות מצוינות, פעילויות חברתיות, טיפולים רגשיים, תוכניות עיצוב התנהגות, מערכות מותאמות לתלמידים מאתגרים ועוד. עם זאת, למרות הניסיונות הרבים ולמרות העשייה הרבה חשנו החמצה. אך תחושת ההחמצה וההרגשה כי אנו רק "ליד" השגת המטרה הולידו ראייה מערכתית חדשה שהפכה לחלום העומד בראש מעיינינו. האתגר להביא בחשבון את המאפיינים ואת הצרכים האינדיבידואליים של התלמידים,   ההסתמכות על פרקטיקות הוראה גמישות בארגון סביבת הלמידה והפעולות הרבות שנעשו על מנת להגיע לכל תלמיד, הפכו לתרבות בית ספרית  ולשפה בית ספרית שהצריכו התארגנות מערכתית מחודשת שבה החלום יירקם ויהפוך למציאות הנותנת מענה אינדיבידואלי בתחומי ההתפתחות השונים. 

הצורך הפך לחלום.

לאחר תהליך  שעבר צוות המורים, גיבשנו יחדיו את החלום:

"תפירת חליפה לכל תלמיד"

על בית הספר להביא בחשבון את המאפיינים ואת הצרכים האינדיבידואליים של תלמידים ולהסתמך על פרקטיקות הוראה גמישות בארגון סביבת הלמידה.

"תופרים חליפה לכל ילד/ה "

אנו מאמינים שניתן ליצור דרך אפקטיבית שבאמצעותה נבצע מלאכת תפירת החליפה לכל תלמיד באופן פרודוקטיבי, איכותי ומדויק. אנו נתבסס על הנתונים ועל התשתיות הקיימות על מנת לממש את החלום. נתבסס על מיפויים, על שאלונים (לתלמידים ולהורים)  ועל אבחונים שייעשו על ידי הצוות וכן על חוות דעת הצוות מתוך היכרות אישית עם כל תלמיד. כך ייפרש לפנינו מידע נרחב שיאפשר התאמת תוכנית ייחודית לכל תלמיד בהיבטים החברתיים, הרגשיים, הלימודיים והערכיים. מידע זה יאפשר גם בניית מרכזי למידה ומרחב לימודי-רגשי  מותאם לצרכים.

האבנים הגדולות של המיזם

בבואנו לממש את החלום בחרנו שלוש אבני יסוד שילוו אותנו כבסיס איתן לתוכנית כולה: אמון, אמפטיה ומיצוי יכולות.

אימון באמון 

" כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. "

(הרב שלמה קרליבך) 

שלבי צעדים בוני האמון:

  • מורה הרוצה ליצור מערכת יחסים ראויה בינו  ובין תלמידיו ( אחד מתחומי אחריותו) צריך להתחיל בבניית אמון, זה אינו קורה מעצמו. עליו להשקיע ביחסים, עליו להראות לתלמיד שהוא יכול לבטוח בו  ולשדר לתלמיד באופן ברור שהוא בוטח בו.
  • חשוב להראות לתלמידים שהם יכולים לפנות למורה במצבים קשים, או כשאינם מבינים משהו….
  • אם תלמידיך רואים שאתה נמצא איתם, עובד איתם ומשתתף בעבודתם בדרך הבונה את קשר האמון, הם יבטחו בך. אבל אם תפגין יחס מתנשא או רק תכתיב להם מה לעשות, במקום לבקש מהם לעשות וללמד אותם איך, זה פשוט לא יצליח.

הדגשת החיובי:

  • מפתח חשוב להשגת תוצאות מצוינות הוא להתמקד במה שמתבצע כהלכה; לא בשגיאות.
  • תהליך הלמידה נעשה הרבה יותר יעיל כאשר הוא נעשה בהנאה.
  • חשוב לשבח ולהוקיר תלמידים, מורים ואנשים על התקדמותם ולא רק על השגת המטרה הסופית.
  • כל תלמיד הוא יחידני ומיוחד, וחשוב שהמורה 'ייכנס לראשו של התלמיד', 'ילמד' אותו   וידע גם באופן ברור מה ממריץ אותו. כמורה וכמנהיג חשוב לגלות את ההעדפות האישיות של התלמידים ולעבוד לפיהן.  הענקת מענה לצורכי התלמיד תביא את התלמיד לתת מענה לדרישות המורה ולבקשותיו.
  • כאשר מורה משנה דברים הקשורים ללמידה ולהכנה לבחינות או מעלים בפניו דרישות חדשות (תוכנית עבודה, יעדים, שינויים בשגרה שלו), נוצר עניין. עצם השינוי עשוי (או עלול) להיות תמריץ מעולה, כל עוד השינוי חיובי. כאשר השינוי עלול לגרום לתחושה לא נוחה או קשה אצל התלמיד/המורה ראוי להכין אותו מראש, ולהיות אמפטי כלפי הקושי שלו.

מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

נבנו מרחבי למידה חדשניים  .

מרחב מדעי  – לימודי מדע וטכנולוגיה מתקיימים בחדרי מדע וטכנולוגיה המהווים סביבות לימודיות חינוכיות וסביבה בטוחה ההולמות את אופי המקצוע ואת מטרות הוראתו. חדר מדע וטכנולוגיה  רב-תכליתי ומאופיין כסביבה לימודית המעניקה נגישות מרבית למקורות מידע ולאמצעי למידה עתירי טכנולוגיות מידע ותקשורת ומאפשרת התנסות בהם (ראו להלן). סביבה זו מספקת את התנאים הדרושים להכרת תופעות ולחקירתן, להתמודדות עם פתרון בעיות ולקיום פעילות לימודית ניסויית-מעבדתית או סדנאות, המשולבות בתהליך הוראה-למידה של תכנים מדעיים וטכנולוגיים. מן הראוי להדגיש שוב, כי הפעילויות הלימודיות המתבססות על ביצוע ניסויים ועל התנסות מעשית, משולבות  בלימוד העיוני ללא הפרדה בין שיעורים עיוניים לשיעורי מעבדה. הוראת מדע וטכנולוגיה, הנשענת על גישות מתקדמות של שיטות ושל דרכי הוראה-למידה להכשרת לומדים בסביבה עתירת מידע, מחייבת ארגון סביבות למידה המעודדות פיתוח מיומנויות של שימוש בחומרים, בכלים, במכשירים ובציוד מתקדם, ובעיקר בכלים ממוחשבים ומתוקשבים, אשר משולבות במסגרת ההוראה השוטפת בחדר מדע וטכנולוגיה. ארגון סביבות הלמידה בחדר מדע וטכנולוגיה )ראו להלן) נעשה על פי שיקולים, כגון נושאי הלימוד, מרחב עבודה ותנאי הבטיחות הדרושים, סוג ההתנסות, ניסוי, פרויקט, סדנה( גודל הצוותים ,יחידים, זוגות, קבוצות) ותנאי האחסון של ציוד ושל עבודות התלמידים.  עדכון פרוגראמות והצעות לארגון סביבות הלמידה ומפרטי רשימות החומרים והציוד הנדרשים להוראת המקצוע מפורסמים על ידי הפיקוח על הוראת המקצוע בהתאם למתבקש במרחב מדעי שבו קיימים סביבות למידה טכנולוגיות מתקדמות.

מרחב רגשי – מרחב להעצמה רגשית וחברתית של תלמידי ביה"ס; מרחב חם המזמן שיח פתוח והמאפשר הבאה עצמית לידי ביטוי בדרכים מגוונות: משחק, יצירה, תנועה, דרמה, ביבליותרפיה.

במרחב זה מתקיימת למידה של כישורים תוך-אישיים, של כישורים בין-אישיים ושל כישורים חברתיים, כגון מודעות עצמית, ניהול והכוונה עצמית, שליטה עצמית, כישורי חברות, תקשורת בין -אישית, אמפתיה, אסרטיביות, פתרון בעיות וקבלת החלטות, הצבת מטרות, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר. כמו כן באים לידי ביטוי בירור ערכי, מתן ידע, ופיתוח כישורים בנושאים הבאים: חוסן, זכויות ילדים, מיניות, מגדר, משפחה, קריירה, למידה, מניעת התנהגויות סיכון, מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכו-אקטיביים, מניעת אלימות מילולית, פיזית ומינית, צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, של עיתונות ושל אינטרנט, חינוך להתמודדות במצבי משבר וחירום.

סטודיו לערכים- רבים מגדירים את הערכים כמניעי התנהגות. לפי עמדה זו, ניתן להגדיר כערכים יצירתיות, סקרנות, אומץ לב, יושר, טוב לב, התמדה, הגינות, צניעות והכרת תודה. ערכים עם אופי יותר חברתי יהיו משפחה, שייכות לחברה, ויתור, סבלנות, כבוד למדינה, לעבודה, לדמוקרטיה, לחוקים, כיבוד הזולת, כיבוד האחר והשונה, שוויון, שמירה על הטבע, נימוס ואדיבות. מאחר שבכל אדם מתקיימים כל הערכים, החשיבות של חינוך לערכים היא בשינוי דפוסי דירוג ובבחירת הערכים בקרב הילדים.על פי גורמים רבים, החינוך הערכי צריך להיות מוטמע בכל תחומי החיים – במערכת החינוך ומחוץ לה. ערכים אינם נלמדים אך ורק בשיעור או במסגרת מוגדרת, אדם סופג את ההתנהגויות סביבו וקולט את הערכים המניעים את ההתנהגויות. 

לכן ההשפעה של דוגמה אישית וחוויה אישית גדולות עשרות מונים מהטפות ומידע תיאורטי שאינו מגיע ליישום במציאות.  לפיכך מצאנו לנכון לפתח מרחב לטיפוח ולהטמעה של ערכים ושל מיומנות חברתיות וליישמם  הלכה למעשה בשטח בית הספר ומחוצה לו. מיקוד: איכות הסביבה, ניקיון, כיבוד ושיתוף פעולה; "אהבת האדם באשר הוא אדם".

מרחב גאוגרפיה והיסטוריה–  לימודי גיאוגרפיה וסביבה הינם מקצוע רב-תחומי, העוסק בחקירת פני כדור הארץ והמרחב שבני אדם חיים בו. לימוד תחום זה מאפשר הכרת העולם שבו אנו חיים על רקע המציאות של דחיסת הזמן והמרחב בעולם הגלובלי. 
גיאוגרפיה היא מקצוע מחנך ובעל משמעות ערכית, העוסק ביחסים בין מקום לחברה אנושית וביחסים בין אנשים למרחב, תוך כדי הקניית כבוד למקום ולעוצמת הטבע. 
לימודי גיאוגרפיה מקנים חשיבות עליונה ביצירת זיקה וקשר בין האדם למולדתו – ארץ ישראל. האדם הופך להיות "תבנית נוף מולדתו" רק כשהוא לומד להכיר את ארצו…מרחב טכנולוגי שבו התלמיד לומד על העולם, על ארצו ומולדתו וכן על נקודות היסטוריות משמעותיות בהם.

מרחב אקולוגי וגינה אקולוגית בקו מקביל לנוף הים– חיבור לאדמה ולשורשים, עבודת כפיים : "משמרים עבר יוצרים עתיד" כי עגבניות לא גדלות בסופר;

הגינה האקולוגית מוקמת  ע"י תלמידי כיתות ג' ד' יחד עם המורות למדעים ועם מורת 'קרב'.  מיקומה הוא מול הים, והוא מאפשר לילדים מרחב ללמידה משמעותית של גידול ירקות  וצמחי מרפא. 

למרחב ממונה מנהלת הבקיאה בתחום, והיא מלווה אותו במהלך השנים הבאות .

 

כמנהלת (זוהי השנה השישית בביה"ס) וכעוסקת בחינוך מזה חצי יובל,  היה לי ברור שעלינו לעשות הכול כדי להתאים לכל תלמיד את החליפה המתאימה לו.

אין ספק שתלמידים המגיעים לביה"ס שבו הם  מרגישים שהצוות הבית ספרי כולו מגויס לתת מענה אישי עבורם , יהיו תלמידים שיגיעו אליו בהנאה, יהיו בעלי מוטיבציה פנימית להצלחה, והם אכן יצליחו למצות את יכולותיהם . מה שבעיני היה ברור כשמש, העלה  ספקות רבים וסימני שאלה בצוות המצומצם שהתנדב למיזם ורצה להיות שותף בהובלתו .

הצירים החשובים שבהם עברתי במהלך שנותיי בהוראה, החל ממורה  למתמטיקה , מחנכת כיתה רכזת חינוך חברתי, רכזת שפה מתמטיקה ,סגנית מנהלת ועד היותי מנהלת, לימדו אותי בכל תפקיד  כי היה בי הכוח לשנות ולהביא את עצמי ללומדים ולמורים כאחד. למדתי שבמקום שבו מאפשרים לילדים או למורים לצמוח, הם צומחים ומתפתחים. כאשר מאפשרים בחירה, מקבלים גם אחריות וחשיבה בונה.

במהלך המיזם גיליתי  שאני מסוגלת לאפשר לאחרים להוביל תהליכים ולסמוך עליהם. ברוב המקרים קיבלתי תוצרים נהדרים, בחלקם זה לא ממש צלח. כאן למדתי  שאני מסוגלת לשקף לסובבים אותי את הדרך שהם עברו, ללמוד מהו הכישלון, ממה הוא נבע, ולתקן ביחד את הדרוש תיקון (לא לעשות במקומם…  זה מה שהייתי עושה בעבר ). למדתי להחזיר אליהם את האחריות ולא לקחת את הכול על עצמי , להבין באמת את השוני בין בני האדם, השוני שהופך אותנו למיוחדים ויוצר  את המגוון הבלתי סופי של סקרנות, של חקירה ושל למידה. אני חייבת לציין שאף נהניתי מהתהליך המתרחש אצלי ואצל כל אנשי הצוות. כל אחד גדל והתפתח בקצב שלו, מהמקום שלו. אין לי ספק שהשינוי הזה נוגע בילדים הלומדים בין כותלי בית הספר ופורץ את גבולות המיזם .

ימית : "אני חשה יותר מקצועית ומדויקת כלפי הקבוצה. אין לי ספק שהתלמידים נתרמים מהיוזמה ומדווחים על כך."

ענבל: " התפתחתי  ברמה האישית וגם ברמה המקצועית."

אילנית :"סוף סוף ניתן לי  מקום להגשים את מה שאני טובה בו ולהוביל תהליך משמעותי."

איריס : "לימוד תפירה הוא  הגשמת חלום מבחינתי, הילדים נהנים ולומדים.

 

נוצרה בבית הספר קבוצה המניעה את התרבות היזמית. בעקבות יצירת  הקבוצה ערכנו ערב מורים ופעילות בחדרי בריחה. 

קיימנו את שבוע השפה העברית. 

התקיימו פעילויות במסגרת  שבוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים .

מועצת התלמידים  ניהלה בבית הספר מעגלי שיח  בנושא "אחי הוא הכי הכי" יחד עם מועצות הילדים מכל רחבי העיר .

נבנו שעות משותפת של צוותי הוראה המשתפים בידע המקצועי . שעות אלה מאפשרות הפריה הדדית הן פנים אל פנים והן במדיה.

הגדרנו  במערכת שעה שבועית  שבה מספר מורה על הצלחות קטנות שהיו לו השבוע ונותן טיפים למינוף ההצלחה בכל תחום: רגשי, חברתי, לימודי. 

השנה נערכו , לפי יוזמת המורים, ימי שיא  בנושאים שונים. כמו כן נערכו ביוזמת רב בית הספר חידונים חדשים.

תוכנן אירוע שיא לקראת חגיגות ה70 למדינה, ובו שותפים כל אנשי הצוות הלוקחים אחריות משותפת להצלחת האירוע .