נושא : אחר
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : עראבה
שם המוסד החינוכי : בית ספר ע
שם מנהל/ת : יוסף כנאענה
מספר תלמידים : 792
מספר מורים/ות : 55
מגזר : ערבי
תאריך עדכון : 20/09/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז צפון
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

המיזם פועל בבי"ס 4 שנים

שנת פיתוח המיזם

 תשע"ה

מדוע יצאנו לדרך?

מחויבות בית הספר לקהילה: בית הספק חייב לשנות את התהליכים הפדגוגיים הפועלים בתוכו על מנת לשמור על הרצף החינוכי, בית ובית ספר, ולספק את הלמידה באופן חווייתי וחדשני.

מהוראה מסורתית להוראה חדשנית: עיצוב דמות התלמיד כחוקר צעיר והעצמתו.

החלום/ תמונת העתיד

ביה"ס יספק לתלמידיו, השונים זה מזה ביכולותיהם, שירות מלא לשם הקניית יכולות כמו: מנהיגות אישית, מצוינות ומתן כלים להתמודד עם אתגרי המחר.

מטרות המיזם ויעדיו

המיזם "תלמיד חושב" נוסד כדי להקנות לתלמידים מיומנויות וכלים להשתלבות משמעותית בחברה; להכשירם להיות אזרחים אקטיביים ולפתח את יכולת החשיבה , ניתוח והסקת מסקנות, הן ברמת הפרט והן ברמת הקבוצה. המיזם יטפח ערכים כמו שותפות, אחריות אישית וקבוצתית ובעיקר העצמת אישיות התלמיד.

קהל היעד

כלל התלמידים א'-ו'

האבנים הגדולות של המיזם

הפיכת ביה"ס כארגון לומד הלכה למעשה חייב לנקוט בצעדים הבאים:

הכנסת המיזם לתוך ביה"ס והפעלתו ע"י כוחות פנימיים וכוחות חיצוניים, לאחר אישורם של ועד ההורים, העירייה ומשרד החינוך.

בניית מערך הפעלות מפתחות חשיבה באמצעות חוגים בתוך מערכת השעות הבית ספרית: רובוטיקה ככלי לפיתוח חשיבה, דרמה להעצמת אישיות התלמיד, התמודדות עם אתגרי בזק ופיתוח חשיבה.

בניית מערך התפתחות מקצועית "תכנית לימודים הלכה למעשה" בסיוע כוחות פנימיים וחיצוניים והכשרת מורים בהוראה לשם הבנה, הערכה חילופית והרחבת הידע בתקשוב.

מיסוד ערך השותפות בין בעלי העניין השונים כאל ערך עליון.

מה השגנו ? (תוצאות צפויות/לא צפויות)

כלל ההורים מכירים בחשיבות השינוי הפדגוגי.

המיזם ממוסד בתרבות הארגונית הבית ספרית.

כלל חברי צוות המורים מודעים לחשיבותו. למיזם היו השלכות על התהליכים הפדגוגיים המתרחשים ביחידות השונות בביה"ס: מתמטיקה, מדעים וערבית-שפת אם. כמו כן, בתי ספר אחרים ברמה היישובית מנסים להפעיל חוגים דומים.

דיבור בפני קהל, כחלק מהמיזם ובאמצעות חוגי הדרמה, הפכו לחלק בתכנית המעברים בין הגנים לכיתה א'. תלמידים יוצאים מבית הספר ומופיעים בפני תלמידי הגנים בעיר.

זכייה בגביע הכסף בתחרות בינלאומית שנערכה במאליזיה.

תלמידים זכו במקומות ראשונים בתחרויות "אתגרי בזק" עם תלמידים מבתי ספר אחרים.

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

ניתן לצמצם פערים בטווח הארוך כל עוד ביה"ס יכול לפתוח הזדמנויות למידה לכלל תלמידיו.

להצלחת מיזמים פדגוגים השלכות מערכתיות.

כל ילד יכול.

אספקת כלים פדגוגיים יגבירו ענין בלמידה ובהסקת מסקנות.

על ביה"ס

ביה"ס נוסד בשנת 1927. כיום, לומדים בו כ – 830 תלמידים. כ- 33% מהתלמידים באים מרקע סוציואקונומי נמוך במיוחד. שאר התלמידים באים מרקע בינוני. אלה נפגשים עם צוות מורים שרובם בעלי פוטנציאל למידה לקראת חדשנות פדגוגית. 

ביה"ס פועל לשינוי בתרבות הבית ספרית לקראת מיסוד והפנמת ערכים חדשניים לסיוע בעיצוב דמות תלמיד פעיל, יצירתי,  ביקורתי ובעל מיומנויות לראות את העולם בדרך אחרת. שותפות ההורים עם ביה"ס מוקדה לחשוף את התלמידים לעולם בית ספרי אחר והמבוסס על מציאות טכנולוגית שמבוססת על עבודה בצוות. 

מה הניע אותך ליזום?

א. תושבי העיר עראבה רואים בחינוך ובהשכלה ערך עליון. ראיה זו מחייבת את ביה"ס לפעול לשם השגת הישגים גבוהים, במיוחד אלה שמכשירים את בוגרי מערכת החינוך בעראבה לנגישות להשכלה גבוהה: טכנולוגיה, מדעים, מתמטיקה ואנגלית.

ב. העידן החדש מחייב  שינוי בתהליכים הפדגוגיים בביה"ס לקראת חדשנות פדגוגית המבוססת על חקר והבניית ידע. אלה יתבססו על עיצוב בוגרים שפועלים בצוות בתחומים השונים.

ג. שותפות הקהילה בתהליכי שינוי הינו ערך ניהולי חשוב ביותר. ניווט נכון לשותפות מניב תוצאות חיוביות הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

תהליכי שינוי מחייבים אמונה בדרך, בטחון להשגת מטרות וחשיבה על העתיד. אלה מובילים לאיתור משאבים הנמצאים בידי כלל בעלי העניין. המשאב החשוב ביותר הינו המשאב האנושי הנמצא בהישג יד. הוסף לכך איתור מקורות תקציביים מבטיחים את הצלחת שינוי פדגוגי. הרגשת היכולת האישית לאיתור משאבים אלה סייעה רבות בהשגת המטרות.

במקום בו את נמצאת, מה גילית על עצמך כיזם?

למיזם היו שותפים:

  1. וועד ההורים, שדבר שפה אחרת מהשפה הרגילה, הציע רעיונות במסגרת תכניות לימודים נוספות (תל"ן). הוועד שיווק את הפרויקט בקרב ההורים. האחרונים תמכו תקציבית.
  2. הנהלת ביה"ס והצוות פיתחו את הרעיון במושגים פדגוגיים הלכה למעשה.
  3. עיריית עראבה: תמכה תקציבית.
  4. משרד החינוך: תמך במיזם בשנתו הראשונה ותרם 8 ש"ש.
ד"ר יוסף כנאענה