נושא : מדעים
רמת גיל : א'-ו'
ישוב : פתח תקווה
שם המוסד החינוכי : עוזי חיטמן
שם מנהל/ת : רונית חנציס
מספר תלמידים : 503
מספר מורים/ות : 5546
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 17/04/2017
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז תל-אביב
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : מפרש

המיזם פועל בביה שנה וחצי. זו הכניסה לשנת יישום שנייה.

שנת פיתוח המיזם2014

מדוע יצאנו לדרך?

יצאנו לדרך בגלל תחושת אי שביעות רצון מתמונת המציאות הבית ספרית: מצב של שונות רבה בקרב התלמידים, מתן מענים בגישה המסורתית  וחוסר הצלחה להגיע  לכל אחד ולהעצימו.

החלום/ תמונת העתיד:

יום בחיי תלמיד

תלמיד מגיע אל בית הספר, בוחר באמצעות כלי דיגיטלי את יחידות הלימוד שלו, אלה שחובה עליו לבצע, ואלה שמוצעות כמשימות בחירה והעשרה…הוא מתחיל ללמוד כבר בבית כי כל המשימות נגישות בענן, וכי הוא ממש מעוניין לסיים את משימות החובה כדי להגיע למעבדת ה makering בה יוכל ליצור את מודל הבית שלו,  את כרטיס הברכה להולדתה של אמו, או את הרעיון שהוא מתכנן זה מכבר.

תארו לכם מרחב בו ילד מנהל לעצמו את הלמידה,  בוחר את משימותיו ומבצען לבד או בקבוצה , מסייע לחבריו ויוצר. תארו לכם שיעור קצר וממוקד, אחריו הזדמנויות שונות ומגוונות להרחבת הלמידה ולתרגולה  ושלל אמצעים להבעה עצמית. תארו לכם למידה במרחבים שונים בהם התלמיד פעיל, מתנסה בחברותא, חוקר ויוזם, ומורה הדרך שלו שם כדי להנחות, כדי להאיר, כדי לתווך וכדי לייעץ. תארו לכם תלמידים מלאי מוטיבציה, מעורבים בלמידה, מאותגרים ולוקחים אחריות, המוצאים עניין בכל משימה ומנהלים אותה בעצמם.

 

מטרות המיזם ויעדיו

 • תשתית ארגונית- שילוב מחשבים בלמידה, פיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים, מערכת שעות מותאמת ועוד
 • תשתית פדגוגית – פיתוח חומרי למידה בפורמט דיגיטלי
 • למידה במודלים מקדמי למידת חקר
 • צמצום מידת התלות של התלמיד במורה

 

קהל היעד

מעגל ראשון : קהילת כלל תלמידי  בית הספר ומוריו

מעגל שני: הורים ובני משפחה

מעגלים רחבים יותר: הקהילה , בתי ספר וגורמים נוספים בקהילת החינוך

 

עיקרי הפעולות

הרכיבים עיקרי הפעולות דוגמאות תוצאות רצויות/ לא רצויות
אנושי (מנהל, מורים, תלמידים, צוות טיפולי, הורים, גורמי חוץ, סוכני שינוי) השתתפות בתוכנית "מפרש", חשיפה להורים ולקהילה, גיבוש צוות מוביל שינוי, פיתוח תוכניות מותאמות,

הארגון כארגון מו"פ,

עידוד יזמות, הקצאת משאבים

אודות ביה"ס

 

סרטון תמצית "אני מאמין"

 

שאלון תלמידים

ü צוות מוביל יוזמות – מקדם מודלים מגוונים להוראה-למידה

ü  הכשרת מורה צעיר – כבית ספר צומח חלק מהצוות מחויב להכשרת כוח אדם ולהובלת הרעיונות והיוזמות העולות/המתגבשות.

 

פדגוגי (תוכנית לימודים, דרכי הערכה ומשוב, תכנון נושאים, דרכי הוראה ושיטות, אמצעי הוראה ומשאבים) חשיפה למודלים חדשניים, מו"פ, למידת עמיתים, למידת מקרה, פיתוח מרכזי למידה, הכנת חומרי למידה מוחשיים ווירטואליים, הטמעת למידה סדנאית (מייקרים), שילוב תחומי דעת מגוונים,

פיתוח חומרי עזר – כלי לניהול עצמי של התלמידים, יומן מורה /תלמיד), קורסי mooc

שימוש תדיר בשאלונים ובסקרים (צוות/תלמידים/הורים),

שילוב תהליכי הערכה חלופית,

תלמידים מלמדים תלמידים.

תלמידים מלמדים תלמידים – משימת הערכה

 

למידה בקורסים סרטון

 

טינקרים/מייקרים

 

אתר למידה בקורסים

 

תלמידים מלמדים תלמידים – בנושא יצחק רבין

 

חשבון- מודל הוראה ייחודי (תכנית מטרה דף התכנית)

 

ü פיתוח שני מודלים חדשניים להוראה בשני תחומי דעת – חשבון ומדעים (שאיפה להרחבה)

ü תלמידים מתקדמים בקצב אישי

ü מודל מנהיגות בהיקף בית ספרי– כל תלמיד מוזמן לתרום במסגרת ועדה בינ-תחומית

ארגוני (ארגון זמן, ארגון קשרי חוץ, ארגון הדרכה, מערכת שעות, ארגון תוכנית הלימודים, ארגון כיתות, חלוקת סמכות וחלוקת אחריות) שיעור גמיש,

שילוב תקשוב,

ארגון מרחבי למידה תוך  כיתתיות ומחוץ להן

דוגמה לתכנית שבועית בכיתה ב' ü מרחב ביה"ס מאורגן באופן המאפשר למידה בכל מקום: קירות מפעילים, הקנייה קצרה ופעילות,  תרגול עצמי/בקבוצה.
אידיאולוגי (השקפות עולם, עמדות ועקרונות חינוכים, אני מאמין, מדיניות מוסדית) התאמת ההוראה לדור ה-z,

מורה מלמד מה שהוא אוהב,

כל יוזמה מבורכת

ותתוקצב במשאבים.

עקרונות ü לומד עצמאי לכל החיים

ü ניהול עצמי של הלמידה

ü טיפוח מיומנויות המאה ה-21

STEAM

מנגנונים(ישיבות צוות, אירועים, צוותי סיוע, חברת התלמידים, קשר עם הורים, השתלמות מוסדית) מליאות מורות

השתלמות מוסדית,

גיוס משאבים,

גיוס אנשים מקצועיים להוראה (במימון ניהול עצמי),

גיוס הורים לפעילויות

צוות מפתח

אירוע בשיתוף הורים- בית חולים לדובים

 

סילבוס השתלמות מוסדית בבניית קורסים

ü מליאות מורים

ü ישיבות בלתי פורמליות (עבודת צוות וגיבוש צוותים)

ü שילוב  הורים ושיתופם

ü השתלמות מוסדית לפיתוח למידה בקורסים (moooc )

מרחב וחומר (משאבים וטכנלוגיה, מגרשים וגינות, כיתות הדרכה, מבנים, אסטתיקה וניקיון) למידת חוץ בכל מרחב (גינה ירוקה, שכונה, מסדרונות, כיתות ספח, הכיתה ההפוכה, השתתפות במודל BYOD- שילוב מחשבים בתהליכי הלמידה-הוראה) תמונות מלמידת חוץ

 

 

ü כ-100 מחשבים ניידים

ü פורטל פעיל

ü שימוש בכלי אינטרנט

ü ריהוט ללמידה חוץ כיתתית

ü מבנה זמני- צפוף (מעכב)

ü תקציב לפיתוח חומרי למידה /משחקי למידה/פעילות ללמידה משמעותית

 

מה השגנו (תוצאות צפויות/לא צפויות)

            מבחינת ביה"ס

 • הפכנו לארגון לומד, המשתנה ומשנה כל הזמן.
 • מיצוב ביה"ס עלה.
 • נוצרה פומביות לעשייה של ביה"ס מול הרשות, מול הפיקוח, מול ההורים ועוד.
 • גובש חזון ביה"ס, והוגדרו יעדיו כתוצר משנה של פיתוח המיזם.
 • יש הכרה בחדשנות של ביה"ס.

מבחינת התלמידים

 • תלמידים מעורבים, פעילים ובעלי מוטיבציה ועניין.

מבחינת המורים

 • כתוצאה מהעבודה על המיזם נולדו תהליכים רפלקטיביים.
 • מורים מפתחים ומתפתחים.
 • ניסיון אישי וארגוני מועבר למורות חדשות כמניפה.
 • קיימת לגיטימציה ללמידה יצירתית, להעזה, לדרכים חדשות.

 

דברים שלמדנו בדרך על המיזם

 • יש להתאים את עצמנו לדור הזה ולא להילחם בו.
 • לא נכון לרוץ מהר ולבד: " אני יכולה לחלום על הכל, אבל צריכה איתי אנשים שיישמו ויובילו".
 • חשוב לחשוף את חדר המורים ולתת למורים להתנסות.
 • יש חשיבות רבה לרגישות לצוות.
 • לא כולם רצים באותו קצב.
 • יש להעלות את החשיבות במיקוד.
 • קיים הכרח ביצירתיות.
 • בכל דבר ניתן ליזום.

על ביה

ביה"ס "עוזי חיטמן" הוא בית ספר חדש צומח בשכונת נווה גן בפתח תקווה.

קהילת בית הספר מגוונת ביותר ומורכבת מעולים חדשים, מבעלי מקצועות חופשיים, ממשפרי דיור ועוד.

התלמידים ברובם הם ילדים בכורים להוריהם, דור שנולד לעולם טכנולוגי מרובה שינויים ותחרותי.

צוות ההוראה מורכב ממורים בראשית דרכם, חדורי מוטיבציה. 

הצוות מקבל את התלמידים כבר בכניסתם לחצר בית הספר ושואף לראות כל פרט:  צרכיו, כישוריו, קשייו ומאווייו.

ביה"ס מטפח כישורים ומיומנויות של המאה ה 21 תוך דגש על טיפוח אדם ערכי, אכפתי, מעורב וביקורתי.

 

 

מוביל/ת המיזם:

רונית חמציס מנהלת את בית הספר מזה 4 שנים.

היא התחילה  את דרכה בתחום החינוך בגיל הרך:  גננת,  מנהלת אשכול גנים והדרכת גננות. רונית החליטה לעבור לבית הספר היסודי, שם החלה כמורה, אח"כ כרכזת, כמדריכת תקשוב , ומשם הגיעה לניהול ביה"ס.

 • מה הניע אותך לייזום?

"יזמות  אצלי היא מאפיין אישיותי. הצורך הוא כל הזמן ליצור מענה, לשפר, לאתגר את הקיים. אני אוטודידקטית, קוראת הרבה ומקבלת  רעיונות רבים שאני רוצה לנסות וליישם בבית הספר.

יש בי רצון להשפיע, לעשות דברים ייחודיים ולא לשקוע בדברים הרגילים, המסורתיים".

 

 • עד כמה הרגשת שאת יכולה ליזום, ויש לך הכלים והמשאבים לכך?

"קידמתי דברים רבים גם לפני ההתחברות ל"מפרש", אך התוכנית  תרמה מאוד וכיוונה: מסגרת קבועה של יום המאפשרת זמן לחקר וללמידה משותפים".

 

 • במקום בו את נמצאת, מה גילית על עצמך כיזם?
  • אפשר להיות יצירתיים גם בתוך מסגרת המשאבים הקיימת. התקציב הוא משני.
  • כל רעיון הוא בר התאמה וישים במציאות שלנו.
  • כל קושי הוא למעשה אתגר.
  • חדר מורים הוא מאגר מוחות המאפשר פתרון.
  • חלוקת העבודה מאוד חשובה. אם כל הצוות מגויס, מוצאים דרכים, וניתן להתגבר על מכשולים.
  • אם משהו "לא הולך", לא צריך תמיד להתעקש. למדתי שאפשר לחכות, לשנות כיוון אם צריך. גמישות חשובה מאוד.
  • מנהל יזם הוא גם כזה שעושה בעצמו, הוא לא רק מנהל.

הרחבת מעגלי השותפים  ליזמות (הצעות, שינויים, יוזמות חדשות על ידי אנשים הפועלים בתוך   ביה"ס או מחוץ לו)

 • אנחנו מאתרים הזדמנויות – גם כלכליות. קופצים על כל "קול קורא".
 • כל מורה שבאה עם רעיון, קיבלה הזדמנות ומשאבים (זמן וכסף) לקדמו.

פרקטיקות וסדירויות לשיתוף וללמידת עמיתים  בידע, במיומנויות ובכלים בתהליך פיתוח יוזמה

 • במערכת מוקצות שעות ללמידה אחרת של תלמידים.
 • מוקצות שעות ייעודיות של צוות המורים לפיתוח ולשיתוף (אחת לשבוע-שבועיים).
 • יש שעות קבועות של צוות "מפרש"- מוביל יוזמות.
 • שעות ההשתלמות המוסדית יועדו לכך.

מנגנונים מתמרצים ומוקירים ליוזמות

 • חשיפת הצוות בביקורים
 • שיתוף בהצלחות ויצירת תהודה
 • תגמול רגשי – האפשרות ללמד מה שהמורה אוהב לפי העדפה אישית
 • פומביות בביה"ס – מול המורים ומול התלמידים
 • מתן משובים חיוביים שוטפים והפגנת אמון
 • הוקרה והערכה לצוות המוביל – בין היתר בימי "מפרש"
 • תגמול כספי בשעות תוספתיות

 

פינוי זמן ומשאבים לפיתוח יוזמות

יצירת סדירויות כמפורט מעלה + הקצאת משאבים ייעודיים = אסטרטגיה  ליצירת יוזמות בשוטף.