נושא : חוויתי רגשי
רמת גיל : אחר
ישוב : רחובות
שם המוסד החינוכי : בארי בשדה
שם מנהל/ת : אופיר אחימאיר
מספר תלמידים : 29
מספר מורים/ות : 7
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 06/05/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז מרכז
תכנית מלווה : משרד החינוך

למה יצאנו לדרך:

האמנו בלב שלם כי ניתן לקיים בע"ה בית-חינוך חרדי ברמה גבוהה, הפועל בגישת "מעיינות רבי חייא" ודוגל לאור זאת, בחיבור עמוק ומאוזן בין קודש לחול, שמים וארץ. הרעיון היה, ליצור נוסחה מיטבית אשר תאפשר לכל משפחה החפצה בחינוך קהילתי לתורה ולקדושה, לעשות זאת דרך חיבור אמיתי ומשמעותי לכל כוחות הגוף, הנפש והרוח, ליופי הבריאה והארץ ולכל ערך אנושי ויהודי, בלי לחוש צורך לוותר, ולוּ במשהו – על צד אחד מהמשוואה.

החלום:

בית-חינוך קהילתי-חרדי, המהווה המשך ישיר לאשכול הגנים של "מעיינות רבי חייא" בעיר, הפותח את שעריו בפני כל משפחה וילד החפצים לעבור תהליך עמוק של למידה התפתחותית ובינתחומית הכוללת בתוכה שילוב ייחודי של תורה עם דרך ארץ – קודש וחול; שכל ורגש; עיון ומעשה; רצון ודמיון. מקום בו קיימת הרמוניה אמיתית בין עולמו של הילד לסביבתו; ובינו לבין עצמו, בוראו ותורתו.

מטרות המיזם:

הקמת תכנית לימודים כוללת, בינתחומית ורב-שנתית, אשר תיתן מענה אמיתי ושלם לחזון הנזכר – לחבר באופן עמוק בין החומר לרוח; בין הקודש והחול, ובין היחיד לכלל, באופן שהחומר יישאר חומר, והרוח – רוח, ובלבד שהכל יופנה למקור אחד – לעבודת ה' קהילתית – באהבה ובאחווה.

08-6889161כלל קהילת בית החינוך, צוות, תלמידים ומשפחות (פרופיל: חרדים מזרמים שונים לרבות חרדים-לאומיים; מסורתיים, וילדים ממשפחות "מעורבות" החפצות בדרך החינוך של "מעיינות רבי חייא")

אבנים גדולות ופירוט פעולות בכל אבן

 • הילד כהוויה שלמה
  חיבור אמיץ בין "שמים" ו"ארץ" תוך למידה משמעותית ונוגעת. לקיחת רעיונות ברומו של עולם ומימושם בשדה החינוכי המעשי, בשכל, ברגש, ברצון ובדמיון, תוך שימוש בינתחומי באוצרות הבריאה, בדגש על פעילות החושים, ובאמצעות אומנויות ומלאכות.
 • קדושת התהליך
  התהליך שעובר הילד חשוב לא פחות, ואולי אף יותר – מהתוצר הסופי. התרכזותו של הילד בעשייה החינוכית, מאפשרת לו להצמיח את הכוחות הטמונים בו בלא הסחת דעת לעבר 'רעשים' שיפוטיים שונים, כמו ציונים או הערכות חיצוניות אחרות. הנכחת ה'משך' שבתהליך החינוכי והעמדתו במרכז החוויה הלימודית מעצימה בילד מידות ותכונות, כגון: שמחה בחלקו; מתינות וסבלנות; אמונה וביטחון; לקיחת אחריות וענווה; רצינות ומודעות עצמית, סקרנות ויצירתיות ועוד ועוד.
 • האקלים ה"ביתי"
  אנו מאמינים כי יש להעמיד בקדמת הבמה החינוכית את הערך הישראלי העתיק של "ואהבת לרעך כמוך". הפעילות הקבוצתית, כמוה כמשפחה, מאפשרת לילדים לחוש באיכויות השונות בהן ניחנו החברים, כל ילד לפי כישוריו, ולעצב בעזרת שותפותם של כל חברי הקבוצה – חברה של חסד ונתינה, אהבה ואחווה. לקיחת חלק ממשי בהוויה הלימודית ונטילת אחריות משמעותית של כל החברים על אתגרים ומשימות קבוצתיות, ממחישה לילדים את ערך 'הערבות ההדדית' דרך החוויה היומיומית, באמצעות שותפותם של הילדים בארגון המרחב הכיתתי; החצר; הכנת הארוחות; ועוד ועוד. עיצוב האווירה הביתית מתבטא לא פחות גם במישור האסתטי, ובהתאמת המרחב הלימודי לאופיו החם והנעים של הבית. כך למשל, יכלול המרחב פינות, כמו – ישיבה וקריאה, משחק ועבודה, מטבח, וכמובן חצר וגינת ירק, כשהקו המנחה בעיצוב הפינות והמרחב בכלל, יבקש להעניק לילדים תחושה עשירה של בית חם ומחבק, המזמין את כל יושביו לחוויית לימוד יצירתית, רב תחומית ומענגת.
 • האומנויות, הרצון ומלאכות היד
  בהתייחס לשלבי התפתחותם של הילדים, אנו רואים בפנייה לממד הרצוני שבילד הזדמנות חד פעמית לקשור את אישיותו לאוצרות אמונתנו. כמחנכים אנו שואפים לעורר את תשוקתו הטבעית של הילד לערכי החיים של תורתנו הקדושה, כך שהירתמותו של הרצון לחוויית הלימוד המגוונת בה הילד לוקח חלק פעיל ומאומץ – מאפשרת לו להזדהות באופן עמוק ומשמעותי עם נכסיה היקרים של מורשתו היהודית. העבודה בחצר ופעילות הגפיים תופסים לפיכך, חלק נכבד במעשה החינוכי, כמו גם מלאכות היד ואומנויות נוספות המבקשות להקנות לילד מיומנויות רב-גוניות וכישורי חיים בסיסיים, שמרביתם הולך ונמוג לעינינו באופק החיים המודרניים. כך, בהתאם לשלבי התפתחותם של הילדים וכישוריהם המוטוריים, הם נפגשים במשך שנות לימודיהם עם מגוון רחב של מלאכות כמו למשל: צביעה, שזירה, תפירה, סריגה, אריגה, קליעה וטוויה – המלוות אותם כחלק ממשי ובלתי נפרד מתהליך הלמידה כולו. גם בחצר הגן ובית הספר מתנסים הילדים בחוויית למידה שלמה וכוללת. כך נמצא אותם שוקדים על עריכת מלאכות הפת ושותפים פעילים בהובלת תהליך ההכנה כולו, החל משלבי הניכוש, החרישה והזריעה, הקצירה, הדישה, הניפוי והברירה, וכלה בשלבי הטחינה, הלישה והאפייה.
 • חינוך שלמותי
  בהקשר זה כדאי להזכיר עיקרון מרכזי בתפיסתנו החינוכית. אנו מאמינים כי האדם בכלל והיהודי בפרט, ובאופן מובהק עוד יותר, הילד – הינו "הוויה חיה" שהגדרות 'חמורות' ותיחומים דיסציפלינריים, זרים לטבעו ולמבנה נפשו. כיציר הבריאה, חווה הילד בתוכו חוויה שלמותית בה הגבולות בין 'אורות' ו'כלים', קודש וחול, ריאליות והומניות וכיוצ"ב – מטושטשים, באופן שדווקא שילובם יחד והתארגנותם הממוזגת תחת פעילויות בינתחומיות – הן שיקנו לו את המיומנויות והתכנים באופן הבריא וההולם ביותר. הזיקה שחולקים הצדדים השונים שבבריאה בבסיסם של החיים, מהדהדת לא פחות גם בנפש הילד, כך שאין טבעי ממנו לפגוש אותם כרוכים יחד, בלולים ושזורים זה בזה. במובן זה, אנו מסתייגים מלהצמיד לילד בשנות לימודיו הראשונות 'תו של מומחיות' בתחום כזה או אחר, ומעודדים חלף זאת היכרות רבת-פנים עם תחומי פעילות ולימוד, רבים ככל שניתן.
 • מעגלי החוויה הלימודית
  תחומי הפעילות והלימוד המגוונים, אשר באים לידי ביטוי בין היתר באמצעות המשחק, הסיפור, השינון, התנועה והשירה, מגולמים למעשה במסגרת של ארבעה 'מעגלי-חוויה' בהם פועלים הילדים לאורך השנה: מעגל התפילה והחיים היהודיים, הכולל גם את ימי ההולדת של הילדים וימי זיכרון של צדיקים; מעגל השנה של הטבע, הכולל היכרות חיה עם עונות השנה ואיכויותיהן השונות; מעגל פרשיות התורה ודמויות המופת הנזכרות בה; ומעגל החגים, המועדים וימי הזיכרון של עמנו. חשיבותם של "מעגלים" אלו נעוצה אפוא בתחושת השייכות שהם מעניקים לילדים כלפי סביבתם ומורשתם, קהילתם וביתם, ובהנחלת 'תודעת הצוותא' שמלווה את עמנו, וכך גם אותם – למִן עלייתו על במותי ארץ.
 • 'חינוך-יהודי' חוצה מגזרים
  במובן זה אנו מאמינים בכל לבנו, כי הגישה החינוכית המוצגת בשורות אלו, ראויה להתאים לכל ילד וילדה יהודיים באשר הם. הנחלת ערכי המורשת דרך חווית למידה רב-תחומית וביתית, המרכזת את כל כוחות הנפש, הרוח והגוף, תחת סדר התפתחותי נכון ומתאים – הולמת את אישיותם הקסומה של כל ילדי ישראל. עבורנו, כל ילדה וילד ראויים לחינוך שלמותי מעין זה, ותעודת כבוד ורווח משותף יהיו לכולנו בהצטרפותם של כל החוגים והעדות, המגזרים והשיטות – לשורותינו.

מה השגנו עד היום ביישום?

בארי בשדה מהווה, למן רגע הקמתו בראשית שנה"ל תשע"ח – מוקד משיכה מרכזי עבור משפחות מהעיר רחובות ושפלת החוף בכלל (כמו גם עבור משפחות אשר בוחרות להגר לעיר לנוכח הקמת המסגרת) – המבקשות עבור ילדיהם חינוך יהודי שורשי המשלב לימודי קודש עם למידה בינתחומית של מקצועות ליב"ה בדרך אומנותית וחווייתית בהתאם לשלבי התפתחותו של הילד. לצד שני גנים מזינים הפועלים אף הן תחת פיקוחו המלא של חינוך הממ"ח במשה"ח ובשיתוף "מעיינות רבי חייא" כאן בעיר רחובות, שגם הם קמו בשנה-שנתיים האחרונות – הצלחנו ב"ה בזמן קצר במיוחד,  ליצור מבנה מקצועי – ארגוני, קהילתי ופדגוגי, המבטא את התפיסה הייחודית של בית החינוך ומעניק בכך דרכי יישום בהתאם לרוחו של המקום ותפיסת עולמו. לקראת שנה"ל תשע"ט בית החינוך עומד כמעט לשלש את מספר הנרשמים אליו בע"ה ובתוך כך גם את מספר משפחות הקהילה הקשורות בו.

דברים שלמדנו בדרך על המיזם:

אחת התובנות החשובות שרכשנו בדרכנו לעבר הגשמת חזון בית החינוך, קשורה בחשיבות רמת המקצועיות הכרוכה במימושו. לעתים, הניסיון ליצור מערך פדגוגי חדיש ורחב-היקף, גובה מחיר יקר בהקשר המקצועי, כך שהדבר עלול לבוא על חשבון רמת התפקוד של המקום בהתנהלותו השוטפת. עיצוב מבנה ארגוני ופדגוגי מקצועי, הוא הערובה להצלחת המיזם, כשהנוסחה המנחה היא: המבנה משרת את התוכן; לא התוכן את המבנה.

נוסף על כך, למדנו עד כמה הצלחת המיזם (ולמעשה הצלחתו של כל מיזם באשר הוא), מותנית בהימצאותם של שלושה גורמים משמעותיים:

האחד – אנשי צוות איכותיים, מקצועיים ומסורים המזדהים עם ערכי המיזם ומטרותיו ובעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה הפנויים רגשית לשיח פתוח ולביקורת בונה.

השני – יצירת מערך מקצועי לניהול המיזם, ארגוני ופדגוגי, אשר ייתן מענה הולם למכלול צרכיו של המיזם למן השלבים הראשוניים אשר הטרימו את "עלייתו לקרקע".

השלישי – שימוש מיטבי במשאבי קהילת בית החינוך והעיר, בדגש על זיהוי האיכויות הייחודיות של ציבור ההורים ורתימתם להגשמת חזון בית החינוך.

 

בהקשר הפדגוגי יש לציין את התובנה המשמעותית שזכינו לפגוש לגבי המיזם ביחס לחשיבותם של החוויה והמשחק, האומנות, המלאכה הניגון והשיר במסגרת הלמידה. בעינינו ראינו את הערך העצום שיש בשילוב מיומנויות אלו בלימוד ובאווירת בית החינוך בכלל. התוצאות מדברות בעד עצמן הן לגבי רמת הקליטה של החומר הנלמד והן לגבי הקשר שנוצר בין הילדים לתחומי הדעת והחוויה השונים.

היזם/ת והצוות היוזם:

גב' אריאלה בן אמיתי – מנחה ומלווה

הרב אופיר אחימאיר – מנהל

הרב נתן ירושלמי – מחנך כיתה א' – בנים

הרב רחמים מימון – מחנך כיתה ב' – בנים

הרב שי כחלון – רכז מלאכות וחקלאות

גב' מרים טלמור הכהן – מורה למוסיקה

גב' שירה קורנספן – מחנכת כיתה א' – בנות

 

 

מידע על מוביל המיזם:

מה הניע אותך לייזום?

עד כמה הרגשת שאתה יכול ויש לך את הכלים והמשאבים לייזום? במקום בו אתה נמצא, מה גילית על עצמך כיזם?

לצד עיסוקי כמחנך וכרכז חטיבה צעירה במשך מספר שנים במסגרות ממלכתיות במשרד החינוך, בעשור האחרון פעלתי גם בארגון "מעיינות רבי חייא" כחבר בצוות ההיגוי וכשותף בבניית חומרי הלמידה והרקע. רגע לפני פתיחת שנה"ל תשע"ח נוצר חלל בלתי צפוי באשר למילוי משבצת ניהול המוסד, ובשל כך מצאתי את עצמי נכנס לתפקיד באופן מיידי וללא התראה מוקדמת. האתגר היה גדול אך יחד עם זאת, גיליתי שישנם "שרירים" באישיותי שטרם פיתחתי כדי הצורך ותפקיד זה בהחלט עשוי להביא לקידומם. לאור זאת, יצאתי לדרך עם קהילה מדהימה ותומכת ואמונה גדולה ברעיון, כשתרמיל משימות עמוס על כתפיי, מצויד באמביציות להגשים חלום חדש-ישן בעיר מגוריי, רחובות.

 • עבודת צוות מקיפה ומקצועית הכוללת תחתיה גם את פיקוח המחוז החרדי; הרשות המקומית; קהילת ההורים וארגון מעיינות רבי חייא.
 • ברמת הצוות החינוכי והתפעולי של בית החינוך, נוכחנו לגלות שהערובה להצלחת המסגרת החינוכית, היא שיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים במערכת. השיתוף בחומרים ובניתוח מצבים אשר עולים על הפרק, מתבצע באמצעות ישיבות צוות תכופות ומקיפות אחת לשבוע; השתלמויות פנים-בית ספריות וחיצוניות אחת לשבועיים ולמידת עמיתים של אנשי הצוות עם קולגות מקבילות מרשת החינוך "מעיינות רבי חייא". גם ברמת היומיום קיים שיתוף מתמיד בין אנשי הצוות דרך שיח משותף והדרכות הדדיות בתחומים שונים, כך שכל אחד מאנשי הצוות מביא למרכז הזירה החינוכית את החוזקות שלו לטובת העצמת כלל החברים, השותפים למסע.