נושא : פדגוגיות חדשניות (משחקית וכד')
רמת גיל : א-יב (6-21)
ישוב : אילת
שם המוסד החינוכי : צאלים
שם מנהל/ת : גילה גולן-פרץ
מספר תלמידים : 410
מספר מורים/ות : 37
מגזר : יהודי
תאריך עדכון : 06/05/2018
סוג חינוך : רגיל
מחוז : מחוז דרום
פיקוח : ממלכתי
תכנית מלווה : משרד החינוך

למה יצאנו לדרך (הצורך):

בשנת 2015 התפרסמו תוצאות מיצ"ב שאכזבו את הצוות החינוכי ואת ההנהלה ומתוך שיח משותף  בהשתלמות מוסדית בתחום הפסיכולוגיה החיובית עלה צורך גדול בשינוי. קהילות לומדות חלמו יחד על בית-ספר חדשני המקדם אוטונומיה ובחירה למורים ותלמידים מתוך הנחת יסוד שאלו יביאו להעלאת המוטיבציה ללמידה של התלמידים ומיצוי יכולות.

החלום/ תמונת עתיד 4-5 שורות:

צוות מורים שחולם ומגשים ומביא לידי ביטוי עשייה חינוכית בדרכים מגוונות בתחומי עניין רבים, תוך חתירה למיצוי ומצוינות של כל תלמיד ותלמידה באמצעות הוראה דיפרנציאלית, הקניית מיומנויות ותפקודי לומד. הבוגר של בי"ס "צאלים" יצויד בארגז כלים שיסייע לו להתמודד עם עולם משתנה וידע נרחב, שיאפשר לו בחירה מושכלת לצעוד את צעדיו כבוגר עצמאי התורם לחברה ומקדם אותה מתוך תחושת שייכות לעם ולמדינה.

מטרות המיזם :

 1. לזמן לתלמידים חווית למידה מיוחדת והרחבת ההשכלה תוך בחירה של קורסים אקדמיים וקורסים אלטרנטיביים בתחומי עניין מגוונים.
 2. להטמיע בתלמידים מיומנויות ותפקודי לומד שיהוו עבורם בסיס איתן להצלחה לימודית, חברתית ורגשית.
 3. להעלות את רמת המוטיבציה של התלמידים ללמידה בביה"ס.
 4. להדק את הקשר מורה-תלמיד בעזרת דיאלוג שבועי לכל תלמיד ותלמידה.
 5. לזמן לתלמידים ולמורים רווחה נפשית, פיזית ואישית במתן מרחב למידה חוצה גיל, מקום ותחומי עניין.
 6. סימון אופק לאקדמיה- הנגשה עתידית ללימודים אקדמיים – אני יכול! אני מסוגל!

קהל היעד:

תלמידי שכבות ב'-ו', מורים והורים. החטיבה הצעירה מפעילה תכנית מקבילה בסדר יום לימודים גמיש תוך מיקוד בהוראת הקריאה והכתיבה.

 

 אבנים גדולות (מנופים):

 

 1. ניהול עצמי – הראייה הפדגוגית בתוך תהליך הניהול העצמי הטמיעה סדר יום פדגוגי חדש ובתוכו צמחה היכולת לחלום ולהגשים. הניהול העצמי הינו עוגן משמעותי בעבודת המנהלת ומהווה בסיס לחשיבה מושכלת וחתירה מתמשכת לתמורות ושינויים בסביבה ובאופן ההוראה/למידה בביה"ס, כל זאת בשיתוף צוות ניהול רחב ומשמעותי.
 2. למידה משמעותית – הגדרת הלמידה המשמעותית בהתייחס ליעדי משרד החינוך ובהלימה לחליפה בית ספרית. הלמידה המשמעותית מתמקדת בחוויית הלמידה של תלמידי ביה"ס ומותאמת לצרכים ולגוונים השונים של התלמידים מחד גיסא ומאידך, ליכולות, לרצונות ולשאיפות של הצוות החינוכי.
 3. מיומנויות ותפקודי לומד – ששת תפקודי הלומד מהווים בסיס ללמידה איכותית ומשמעותית ובעיקר בסיס ללמידה פעילה של התלמידים ובכך הופכים את הלמידה לבעלת ערך, רלוונטית ושיתופית. התלמידים רוכשים מיומנויות שמהוות בסיס ללמידת כל תוכן ותחום עניין.
 4. אסטרטגיות הוראה ולמידה – שימוש במגוון אסטרטגיות הוראה ולמידה מנגיש את החומר הלימודי למגוון התלמידים ומעלה את תחושת המסוגלות והמוטיבציה ללמידה.
 5. תהליכי הערכה ובקרה – מיזם האקדמיה בצאלים מלווה בתהליכי הערכה ובקרה בצמתים צבועים לאורך שנת הלימודים. הדיאלוג השבועי מהווה מסמך הערכה ובקרה בו התלמידים מביעים רפלקציה אישית וזו מזמנת מתן מענה מידי וזמין. מסמך הערכה לתלמיד חדש נבנה בשיתוף כל אוכלוסיות ביה"ס והוא בהלימה לתהליכים החדשים המתקיימים בו.
 6. קהילות לומדות – ביה"ס מתנהל כארגון לומד בו מתקיימות קהילות לומדות במסגרת ההתפתחות המקצועית. כל קהילה לומדת המונה כ-6 אנשי צוות מקיימת מחקר פעולה על תהליכי האקדמיה.: המוטיבציה של צוות ההוראה, מבנה המשוב ומשמעותו בדיאלוג האישי, ההוראה הדיפרנציאלית, מסמך הערכה לתלמיד חדש, גמישות בהוראה וגבולות המסגרת בתוך סביבות הלמידה.                                    הקהילות הלומדות הציגו את ממצאי המחקר במליאת הצוות החינוכי ותוצאות המחקרים מהווים עוגנים לשימור, לשיפור ולהעמקת התהליך המתקיים בביה"ס.
 7. שותפות חינוכית-קהילתית – בית הספר צאלים צבוע כבי"ס קהילתי אשר רואה במשולש תלמידים-הורים-מורים נקודת מוצא לכלל התהליכים החינוכיים המתקיימים בתוך כתליו. בנוסף, ביה"ס מפתח קשרים הדדיים עם גופים בקהילה.

 

 

 1.  פירוט פעולות בכל אבן (בצורת תרשים של תאוריית השינוי או עד עמוד): האבנים הגדולות

מה השגנו עד היום ביישום (תוצאות צפויות/לא צפויות)

האקלים החינוכי-חברתי של בית הספר קיבל תפנית חיובית ומשמעותית ביותר, דבר שנבדק בתוך התהליך באמצעות שאלון אח"מ ותוצאותיו.

חדוות הלמידה בקרב התלמידים ניכרת היטב והם מביעים זאת בדיאלוג שבועי מובנה שמתקיים בכל הכתות ובשאלוני משוב המלווים את התהליך.

התלמידים מגלים מוטיבציה גבוהה יותר ללמידה ומגיעים לביה"ס בשמחה וניכר כי המערכת האישית המבוססת על ערך הבחירה מהווה תמריץ משמעותי להתפתחות ולמידה.

בצמתי הערכה מגוונים ומובנים, נמצא כי התלמידים העלו את הישגיהם הלימודיים במקצועות הליבה. אסטרטגיות ההוראה והלמידה בקבוצות קטנות דו-גיליות באות לידי ביטוי גם בהיבט החברתי ותהליכים נפלאים נרשמים בחוויה הכללית בביה"ס.

צוות המורים מביע תחושות של שביעות רצון מהאוטונומיה שניתנה לו, מהעצמה אישית, מהתפתחות מקצועית ובעיקר מגלה תחושת שייכות והזדהות עם התהליכים הפדגוגיים החדשניים המתקיימים בביה"ס.                                                                               ההורים מדווחים על שיח משמעותי המתקיים בבית בעקבות תהליכי הלמידה ושביעות רצון מהרחבת ההשכלה ובניית ארגז המיומנויות להם זוכים ילדיהם.

 דברים שלמדנו בדרך על המיזם:

הכוחות הפנימיים הקיימים בביה"ס מהווים שדרה חינוכית מקצועית, משמעותית ועמוקה לקידום כל יוזמה חינוכית בית ספרית.

אוטונומיה אמתית הניתנת למורה על-ידי הנהלת ביה"ס מזמנת מקום לתהליכים רגשיים ומפתחת אמון הדדי. המורה מתפתח מקצועית בעניין רב, רמת המוטיבציה שלו ושל תלמידיו עולה לאין ערוך והוא מוביל תהליכים חינוכיים פורצי-דרך בתחומי עניין רחבים ובאסטרטגיות מגוונות.

מערכת אישית לתלמיד המבוססת על בחירותיו האישיות, מעלה את תחושת המסוגלות והמוטיבציה שלו. ה"אקדמיה בצאלים" זימנה לתלמידים רווחה נפשית והתפתחות בניהול הלמידה שלהם, הדבר תרם להתקדמות אישית בכל ההיבטים.

 

היזם/ת והצוות היוזם:

על בי"ס (מידע רלוונטי למיזם) עד חצי עמוד:

"האקדמיה בצאלים" פותחה כיוזמה חינוכית בית ספרית במשך כשנתיים החל משנת תשע"ו. הצוות החינוכי לקח חלק בהשתלמות מוסדית בתחום הפסיכולוגיה החיובית ונוצרו קהילות לומדות שחקרו תהליכי יישום של תפקודי לומד בביה"ס. כל קהילה פעלה באסטרטגיה של חקר מוקיר ויצרה חלום משותף סביב השאלה: "כיצד הייתם רוצים לראות את ביה"ס בשנים הבאות?"  בעקבות התוצרים של הקהילות הלומדות נולדה תכנית שמבוססת על העיקרון   "אפשר גם אחרת בתוך המסגרת".

הממצאים הראו כי קיימת השפעה חיובית על האקלים הבית ספרי ויש להרחיב את היריעה בכל הקשור למתן אוטונומיה למורה ולתלמיד וליחסים הבין-אישיים בין מורים לתלמידים תוך שימוש בכלים דיאלוגיים כדרך חיים בביה"ס.

צוות חשיבה ניהולי התעמק בתוצרי החקר ויצר תכנית חדשה פורצת דרך בפדגוגיה חדשנית המכילה את כל החלומות – היא תכנית האקדמיה ב"צאלים". המיזם כולל בתוכו סדר יום לימודים אחר, בו לכל תלמיד מערכת אישית המבוססת על בחירות אישיות שלו בקורסים אקדמיים ואלטרנטיביים בתחומי עניין רחבים ומגוונים זאת לצד מקצועות חובה הם מקצועות הליבה. התלמידים לומדים שעות רבות בקבוצות קטנות בסביבות למידה שונות בתוך ביה"ס ומחוצה לו ומקיימים אינטראקציות לימודיות וחברתיות בזירות רבות. החוויה הלימודית שינתה פנים תוך צמצום השעות של מליאה כיתתית והרחבת אסטרטגיות למידה מגוונות.

התכנית בנויה על פלטפורמה של פדגוגיה מבוססת נתונים דבר שסייע רבות בבניית התמונה הבית ספרית שעל פיה נגזרו המענים הנדרשים לכלל התלמידים.

גילה גולן-פרץ – מנהלת ביה"ס צאלים מזה 11 שנים.

בעלת תפיסה חינוכית-ניהולית הרואה את ביה"ס מקום בו ההיררכיה הארגונית שטוחה ומאפשרת במה לכל חברי צוות ההוראה. חולמים ומגשימים כדרך חיים משותפת בה לכל איש צוות יש מקום להביע, לחשוב, לתכנן, לבקר, ליזום ולהשמיע את קולו הייחודי.

ניכרת היכולת שלה להוביל קבוצה ובמהלך השנים צברה מומחיות באופן יישומי וגם באופן הבחירה ללמוד ולהתמקצע עוד בתחום, יש בכך דוגמה אישית- הרחבת ידע, השכלה הלכה למעשה בכל שלבי החיים.

סגנון המנהיגות של מנהלת ביה"ס מתאפיין במנהיגות רב-ממדית המשלבת בתוכה מספר סגנונות: פדגוגי, מעצב ומבזר. סגנון זה מקרין על צוות ההוראה באופן חיובי, מחזק את ליבת ההוראה ומעלה את הישגיי התלמידים.

המנהלת רואה בבית הספר מקום דינאמי ומשתנה בו נוצרות חוויות מרתקות לצד חוויות שיש בהן מרכיבים המצביעים על נקודות משבר. רואה במשבר הזדמנות גדולה להובלת שינוי והתפתחות של צוות ההוראה בתהליכים מובנים ובהלימה ליעדי משרד החינוך.

הובלת מיזם "האקדמיה בצאלים" בו לוקחים חלק אוכלוסיות ביה"ס בשילוב מוסדות בקהילה האילתית יצרה מעטפת של יצירתיות וחדשנות וגאוות יחידה.

מה הניע אותך לייזום?

צורך ביצירת סדר יום לימודים חדש למורים ולתלמידים.

עד כמה הרגשת שאתה יכול ויש לך את הכלים והמשאבים לייזום?

צוות חינוכי של ביה"ס צאלים מגלה יכולת גבוהה בהירתמות והשתתפות בתהליכי שינוי וחדשנות ולכן הרגשנו שהשמיים הם הגבול. מעבר לכלים והמשאבים העומדים לרשות ביה"ס בניהול העצמי ובכוחות הפנימיים, מפקחת ביה"ס מעודדת יוזמות ותהליכי שינוי והתפתחות ומהווה גורם מכוון וממקד להנהלת ביה"ס ובנוסף הרשות המקומית ומרכז פסג"ה אילת תומכים ומלווים את המיזם.

במקום בו אתה נמצא, מה גילית על עצמך כיזם?

לכל רעיון/חלום/יוזמה יש פוטנציאל גדול לבוא לידי מימוש ויש להפעיל מנגנונים בחשיבה רחבה ולתת במה ל"קול" צוות ההוראה שכן יצירתיות קיימת אצל כל אדם. כל יוזמה היא תהליך מתפתח ומתקדם שבכל יום מלמד אותנו שיעור חדש.

הרחבת מעגלי השותפים  ליזמות (הצעות, שינויים, יוזמות חדשות על ידי אנשים הפועלים בתוך או מחוץ לבי"ס): יצירת קשרים בקהילה עם מוסדות ואנשים בתחומי עניין הרלוונטיים ללמידה בקורסים השונים: סיורים לימודיים והתנסויות בפארק הצפרות, במצפה התת-ימי, באוהל בדואי, בבנק, בפקולטה למנהל ולמלונאות ועוד… הרצאות והפעלות עם שף מקצועי, קוסם, מספר סיפורים ועוד…

 • פרקטיקות וסדירויות לשיתוף ולמידת עמיתים של ידע, מיומנויות וכלים בתהליך פיתוח יוזמה: הצוות פועל בקהילות לומדות בהן נחקרים תהליכים ב"אקדמיה" וניתנת במה לשיתוף המליאה במיומנויות ובממצאים.
 • מנגנונים מתמרצים ומוקירים ליוזמות: תקציב אישי לכל מורה מעוגן בתכנית לימודים של כל קורס, אוטונומיה למורים בבחירת נושאי הקורסים, משובי תלמידים, משוב והערכת מנהלת וערבי צוות לאורך השנה.
 • פינוי זמן ומשאבים לפיתוח יוזמות: חלק מישיבות המורים מוקצה לעבודה בקהילות הלומדות, שיתוף הצוות בבחירת השתלמות מוסדית גמישה המשלבת מרצים מתחומי דעת שונים וניצול יעיל של שעות השהייה.
 • שיתוף והזרמת מידע (דו-צדדי) על צרכים/הזדמנויות/אפשרויות השפעה:
 • סדירויות לצוות לפיתוח יוזמות: צוות הניהול הרחב לוקח חלק במעבדה עירונית לקהילות לומדות ומעביר את הידע, הכלים וההתנסויות לצוותים בקהילות הלומדות של ביה"ס.